Események
Bohumil Doležal politikai jegyzetei index hozzászólásaikat várom

Fordítás: Kövér Gábor, Schreier Angéla

udalosti
Bevezetőül Tartalom

 

Tisztelt Magyar Olvasó!

Először is engedje meg, hogy bemutatkozzam és néhány szót szóljak az éppen megjelent melléklet céljairól.

Már amikor a 80-as években Husák "megvalósult szocializmusának" eléggé reménytelen légkörében elkezdtem foglalkozni a magyar politikai gondolkodással, mindenekelőtt a magyar elmélkedésekkel Közép-Európáról, fontosnak tartottam, hogy ajövőben többek között az információk áramlásának korlátai is megszünjenek a kis közép-európai országok között, mely korlátok részben a múltban kölcsönösen okozott sérelmek és megaláztatások következtében jöttek létre. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy mi csehek különösen aktívak voltunk e téren. Nem csoda hát, hogy később e térség fokozatosan két gonosztevő nagyhatalomnak - Hitler Harmadik Birodalmának és Sztálin Szovjetuniójának - martalékává lett. Közös érdekünk, hogy ehhez hasonló már soha se ismétlődjék meg.

A kölcsönös megértés feltétele, hogy kölcsönösen ismerjük egymást. Publicistaként már csaknem tíz éve foglalkozom a cseh politikával. Hozzáállásom bíráló, különösen érdekel annak ezidáig eléggé kifejezéstelen közép-európai dimenziója. Ebben az összefüggésben nem feledem Bibó István szavait: Az igazi demokrácia és az igazi megbékélés akkor kezdődik majd ezek között a népek között, amikor először jut majd kifejezésre közöttük a közös elaljasodásra való közös rádöbbenés. Ebben a szellemben igyekszem legalább valamelyest hatni a cseh nyilvánosságra.

A csehek és magyarok között ma már talán nem beszélhetünk kifejezett gyűlöletről. Inkább közönyről és érdektelenségről. Az országaink közötti viszony külsőleg egészen korrekt. Minkét ország számára előnyös lenne, ha a korrekt magatartást valódi baráti együttműködés váltaná fel, s ha ez az együttműködés kiterjedne egész régiónkra. Mivel a cseh kormányoknak ezidáig nemigen fűlt hozzá a foguk, a feladat a publicistákra marad. Reméljük, hogy nem örökre.

Korlátozott időbeli lehetőségeimre való tekintettel nem áll módomban teljes nendszerességgel aktualizálni ezen mellékletet. A cseh megfelelőjétől eltérően nem internetes folyóiratról lesz szó, hanem alapvető információkkal kiegészített cikkek és tanulmányok gyűjteményéről. A szöveget kiválasztását és fordítását Kövér Gábor úr, az ELTE bohemistája volt szíves felvállalni.

Remélem, hogy a Kedves Olvasó az "Események" mellékletében talál valami számára érdekeset.

Tisztelettel

Bohumil Doležal

 

 

 • CIKKEK

  • Új: Hajrá! Mindenki Magyarország ellen

   Magyarország annak a nyomásnak van kitéve, hogy egyrészt a migránsok beözönlését az országba ne gátolja, másrészt semmi áron se engedje őket tovább Ausztriába és Németországba.

  • Ezerszer eltemették, újraéled

   A Beneš-dekrétumokról van szó. Juhász Imre és a németországi Alida Hahn-Seidl petícióval forultak az Európai Parlamenthez, elsődlegesen a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 2007. 09. 22-i nyilatkozatával kapcsolatban "a második világháborús rendezést szolgáló dokumentumok érinthetetlenségéről"

  • Illegalitásban a cseh külpolitika?

   Az utóbbi napokban mégis előremozdult valami a cseh külpolitikában Magyarországot illetően. Azelőtt csak a nagy cseh lapok versengtek valami olyasmiben, ami úgy nézett ki, mint egy mediális nehéztüzérségi készülődés egy nem feltétlenül csak mediális háborúra.

  • Többé és kevésbé valódi konzervatívok

   Orbán politikája több szempontból is joggal kritizálható. Meglepő, hogy nálunk senkit sem zavar az a módszer, ahogy az EU bánik Magyarországgal: kombinálja a „legális“ hatalmi nyomásgyakorlást a gazdasági kényszerrel.

  • Nem leszünk gyarmat!

   Ezzel a jelszóval pénteken hatalmas tüntetés volt Budapesten az EU vezetőinek politikája ellen és Orbán Viktor kormánya mellett. Tárgyilagos becslések szerint a tüntetésen négyszázezer ember vett részt, vagyis legalább tízszer annyian, mint az Állami Operaház előtti tüntetésen.

  • Integráció igen, testvéri segítség nem

   Klaus köztársasági elnök arról tájékoztatta Nečas kormányfőt, hogy a „költségvetési unióról“ szóló szerződést semmilyen esetben nem írja alá. Álláspontjának azonban van egy gyenge pontja: ugyanis mikorra a szerződés az elnöki íróasztalra kerül aláírásra, nagy valószínűséggel már más fog ülni mögötte.

  • Előre a magyarok ellen!

   A cseh sajtó habozás nélkül bekapcsolódott a Magyarország elleni keresztes hadjáratba. Ez kulturálatlan, gusztustalan és szégyentelen dolog egyszersmind.

  • Még egyszer az Esterházy-ügyhöz

   Régi cseh hagyomány, hogy ha valaki meg akar tiltani valamit valakinek, vagy valakit le akar hurrogni, először halálosan megsértődik. Ezt tette Stanislav Křeček képviselő december 6-án a Lidové novinyban az Esterházyval kapcsolatos vitában.

  • A sírhoz való jog

   Esterházy János sorsa szemmel láthatólag ütközési pont a magyar-szlovák kapcsolatokban (és ha kenyértörésre kerül sor, véleményem szerint a cseh fél végül a szlovákokkal lesz szolidáris)

  • Magyarország és a múlt bűntettei

   Ha a magyar problémákat kezdik elemezgetni Európában, nevezetesen Csehországban, az a magyarokra nézve semmi jóval nem kecsegtet. Ez vonatkozik Képíró Sándor perére is.

  • Hajtóvadászat a magyarokra

   Április 18-án a magyar parlament alkotmányozó többséggel jóváhagyta az új alkotmány szövegét. Másnap az európai sajtóban - Nagy Britanniától Németországig - nagy felhördülés sodort végig, amely részlegesen a diplomata közegbe is átszivárgott. A nagy cseh lapok is csatlakoztak.

  • Mi lehet a szőnyegen

   A közép-európai nemzetek kiegyezéséhez és végső megbékéléséhez, valamint a régió végleges stabilizálásához szükséges, hogy képesek legyenek felfogni saját büszkeségük tárgyának hiányosságait, valamint a szomszédaiknak felrótt dolgok előjogait.

  • Magyarország józanul és kritikusan

   A magyar politikai helyzet nem a monarchizmus jegyeit viseli magán, hanem az 1956-os forradalom tragikus élményeiét. A két nagy párt között, amelyek az utóbbi években a politikai rendszer gerincét képezték, 1956 októberének barikádjai húzódnak.

  • Köszönő beszéd

   a Magyar Köztársaság érdemrendjének átadásakor Magyarország prágai Nagykövetségén folyó év november 24-én.

  • A Bethlen Gábor díj átvételekor mondott beszéd

   Rövid köszönȍ beszéd a Bethlen Gábor díj átvételekor 2010. november 14-én.

  • A Magyar Hírlapnak adott interjú<

   A Bethlen Gábor díj átadása alkalmából.

  • Reálpolitika kontra absztrakt igazságosság

   Nem létezik semmiféle leküzdhetetlen ellentét a „kemény reálpolitika“ és az „absztrakt igazságosság“ között. Vitairat Jiří Weiglnek a Lidové novinyban megjelent előadásával.

  • Vita egy Személyiséggel

   Egy személyiséggel vitázni problematikus dolog. A Személyiség, akiről beszélek, Luboš Palata úr, titulusa szerint „Közép-Európai“.

  • Jobb a német mint a magyar?

   A mai szlovák-magyar ellentét roppant kellemetlen, mivel destabilizálja a közép-európai régiót. Elemi visszafogottsággal és igazságossággal kellene róla írni.

  • Bandera, Horthy, Beneš

   Klaus elnök a hétfői Lidové noviny-ban felszólalt Luboš Palata téves és kártékony nézetei ellen Beneš elnökkel kapcsolatban, és felszólította a nemzetet, hogy ilyesmivel „nem békélhet meg”

  • Az arcátlanság diadala

   A dolgok valódi néven való nevezése - pragmatizmus: megteremtjük vele annak a feltételeit, hogy már ne kelljen megismételnünk, és megteremti a politikai stabilitás alapfeltételét

  • A nyugtalanság gyújtópontjai Közép-Európában

   A szlovák nyelvtörvény új változatának alkalmazása az országban a polgári jogokat és a személyes szabadságot súrolja, következésképp nemcsak a szlovákiai magyarokat, hanem a szlovákokat is sújtja.

  • Jobbik

   Mi az oka annak, hogy Magyarországon a szélsőségesek annyival sikeresebbek, mint nálunk? A magyarázat abban rejlik, amit felül akarnak bírálni, esetleg eltörölni. A cseh sajtóban sok ostobán téves információ jelent meg ezzel kapcsolatban. A tények a következőek.

  • Mit írnék Robert Fico miniszterelnöknek

   Robert Fico szlovák miniszterelnök keményen elítélte a szocáldemokrata nagygyűlések elleni tojásos támadásokat. Nyílt szavai imponálnak nekem, viszonozni szeretném azokat. A szlovák – magyar probléma kínálkozik.

  • Archivum

   Cikkek 2001 - 2007

 
   

© Bohumil Doležal.