Események
Bohumil Doležal politikai jegyzetei index hozzászólásaikat várom

 

Archivum

Cikkek 2001 - 2007

 • A hamis és üres Bém

  Megjegyzések az ODS elnökjelöltjének programjához, taktikájához és stratégiájához.

 • Megbecstelenítették Kunderájukat!

  A villágirodalom tizenegy egyéniségének Kundera esetével kapcsolatos nyilatkozatának margójára.

 • Hisztéria Kundera körül

  Miért nem beszélhetünk tárgyilagosan Kundera esetérȍl?

 • Obama

  Az amerikai baloldal és a cseh közszolgálati televízió lelkesen ünnepel: az elnökválasztás Barack Obama nyerte.

 • Topoláneket nincs miért irigyelni

  Bémet és Paroubeket a egy és fél év alatt teljesen kompromittálódó impotens kormány elképzelése kapcsolja össze.

 • Hol is láttuk ezt már…

  Topoláneket kollégái az ODS vezetőségében feladattal bízták meg. Vagy keresztülviszi Klaus elnökké választását, vagy rossz helyzetbe kerül. Szándékainak teljesen őszintesége felől bizonyos kétségek merülnek fel.

 • Meglehetősen borús kilátások

  Oroszország célja, hogy erősítse hatását azon területeken, amelyeket a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején veszített el. Gyenge láncszemek a balti országok és az Európába vezető cseh-szlovák folyosó.

 • Posztkommunista politika

  A politika immár nem a vita, párbeszéd, meggyőzés során kialakuló megegyezés színtere, hanem csatatér, ahol egymással szemben két ellenséges tábor áll életre-halálra: a másikat nem meggyőzni, hanem megsemmisíteni kell. Egyszerre hidegháború és szüntelen választási kampány.

 • Professzor a lovon

  Úgy tűnik, hogy T. G. Masaryk a mi régiónkban valamiféle átmeneti típust testesített meg. Előszeretettel ábrázoltatta, fényképeztette magát lovon Horthy Miklós vagy Józef Piłsudski. Azonban mindketten hivatásos katonák voltak. Ezzel ellentétben az Osztrák Köztársaság első három elnöke civil, tehát gyalogos volt.

 • Miért kell támogatni a Topolánek-kormányt

  Minden fenti kifogás ellenére Topolánek kormánya megérdemli a közvélemény támogatását, erre fönnmaradásához ugyancsak szüksége van.

 • Az utolsó aparatcsik

  A kommunista rendszer romba dőlésének pillanatában Ladislav Adamec egyáltalán nem volt képes felismerni, miről van szó.

 • Vlastimil Tlustý kockázatos játéka

  Próbálkozás az áttekinthetetlen helyzet rekapitulálására. Az áttejkinthetetlen helyzeteket ez a kormány futószalagon termeli.

 • Paroubek változást hoz. Kedvezőtlent.

  A CSSD elnöke a chomutovi járásban azt tanácsolja a választóknak, hogy a kommunista jelöltre szavazzanak.

 • Búcsúrúgás

  ČSSD különös párt: rendszeresen arrogáns, goromba frátereket választ az élére és egy ideig mindig bejönni látszik e húzásuk. Később aztán rádöbbennek, hogy az ilyenfajta emberek közvélemény előtti sikerei időben korlátozottak, és az önfenntartási ösztön jeleit kezdi mutatni.

 • Paroubek gondban van

  Paroubek baja nyilvánvalóan abból az őszinte meggyőződésből fakad, hogy a pártban pótolhatatlan, s ezt munkatársai is tudják, és nem marad más számukra, mint megbékélni ezzel a helyzettel.

 • A kandúrok cseréje a szociáldemokrata pártban befejeződött

  Paroubeknek Zemannal szemben hatalmas előnye: nem Személyiség. Így Zeman végül arra következtetésre jutott, nem maradt más számára és körülnézni, hol hagyott az ács a szociáldemokrata párt impozáns építményén lyukat.

 • Klaus for president?

  Klaus első elnökségének legnagyobb sikere kétségkívül magas népszerűsége. Kitartóan és ügyesen dolgozott ezen. A baj csak az, hogy a magas népszerűség önmagában nem sokat jelent. Kissé gyanús dolog ez, és meg kell vizsgálni, hogyan is érte el.

 • Cseh, itt ne lopj! *)

  Karel Steigerwald írásához a brünni Tugendhat villa tulajdonosainak a villa visszaadását szorgalmazó kérvényéröl. A szerző vagy valamiféle idődeformáció vagy „irányított amnézia“ áldozata, de lehet, hogy csupán pragmatikus naptárreformról van szó

 • Újra Csehszlovákiát? Az Istenért, csak azt ne!

  Paroubek vezető tanácsadója föl s alá jár Prága és Pozsony között. Kétnyelvű televíziós adásról a „Czechoslovakia” jelzés fölújításáról hallani. Csehszlovákia részleges és lopakodó visszaállításának vágyából azonban semmi jó nem néz ki.

 • Mi maradt a Charta 77-ből?

  Annak a fikciónak, hogy legyenek bár nézeteink a legkülönbözőbbek, ám alapvetően egy és ugyanaz a célunk, vagyis az emberi jogok ügye, lényeges eleme volt a múltbéli tettek tömeges bűnbocsánata is.

 • Nem vagyunk mi elvtársak! IV.

  Az 1956-os magyar forradalom elbeszélésének negyedik, befejező része: a kádári megtorlások, a forradalom jelentősége Közép-Európa számára.

 • Kilátások az új esztendőre

  A tavalyi év második felében a véget nem érő huzakodás fokozatosan azzal járt, hogy bekövetkezett a lehető legrosszabb: egy nem túl egyszerű, de azért mégis csak gyakorlati, technikai probléma (a kormányalakítás) minden résztvevő számára presztízskérdéssé lett.

 • Nem vagyunk mi elvtársak!/III

  Az 1956-os magyar forradalom rövid története: harmadik rész, az orosz invázió

 • A cseh politikai válság

  A cseh társadalomban a kommunista rendszer mélyebb gyökereket eresztett, mint a magyarban vagy a lengyelben.

 • Paroubek is kapjon kormányalakítási lehetőséget!

  Paroubek a nem túl erős cseh demokrácia számára nagy veszélyt jelent. Amennyiben azonban az ellenfele erőt és határozottságot mutat, minden föltétel adott ahhoz, hogy Paroubek kísérlete ne sikerüljön.

 • Nem vagyunk mi elvtársak!/II

  Az 1956-os magyar forradalom rövid története: második rész – a forradalom első napjai.

 • Nem vagyunk mi elvtársak!/I

  Az idei október 23. lesz a magyar forradalom kitörésének 50. évfordulója. Ez volt talán a vörös uralom alatt álló Közép-Európa legjelentősebb fölkelése az orosz önkény ellen. A mostani írással az akkor események négy részes krónikája kezdődik: a forradalom kirobbanásának előzményei, a forradalom eseményei, a kádári megtorlás és a forradalom jelentősége Magyarország és a többi leigázott ország számára.

 • Innováció

  Az október 23.-i budapesti randalírozás szörnyű tiszteletlenség a magyar forradalom emlékével szemben. 1956. október 25-én a békés tüntetésnek indult Kossuth téri demonstráció több mint kétszáz ember életébe került. A mai botrányhősöket legfeljebb elpáholják. Így aztán könnyű demonstrálni.

 • Két emlékmű

  1956: irigyelhetjük a magyar jellemet

 • Az ODS újabb pyrrhosi győzelem elé néz?

  Hogyan is végződtek tulajdonképpen a helyhatósági és szenátusi választások? A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján a Polgári Demokrata Párt (ODS) nagy győzelmet aratott. A véleményalkotás azonban korai.

 • In memoriam Tóth Ilona

  A magyar forradalom kerek évfordulóján közlöm tavaly ilyenkor írott cikkem fordítását. Idei írásaim magyarra fordításai folyamatban vannak.

 • A közelgő választások befolyásolják-e a politikai válságot?

  Valószínűtlen, hogy a most közelgő választások jelentősen meggyöngítenék Paroubeket. A legfőbb összecsapás a parlamentben elkerülhetetlennek tűnik.

 • Tempora mutantur

  Visegrád mai ajánlata: Az emancipációt és a sértődékenységet kooperációnak kell fölváltania.

 • A bizalmi szavazás előtt

  Csehországot idestova négy hónapja gyakorlatilag nem kormányozza senki. A köztársasági elnök is arra a következtetésre jutott, hogy az előrehozott választások jelentik az egyetlen kiutat. Ha most a pártokkal szeretne erről tárgyalni, Paroubeknek az lehetne a benyomása, hogy el akarják venni tőle a kormányalakítás lehetőségét.

 • A cseh politikai garnitúra lecserélése

  Paroubek színrelépése a cseh politika színpadára mélyreható politikai változásokat hirdet. Az 1989 novembere utáni politikai garnitúra (Havel, Klaus, Zeman) emiatt joggal gondolja, hogy művük veszélybe került.

 • Valóban ezt akarjuk?

  Létezik ugyanis olyan – gyakran egészen kulcsfontosságú – politikai helyzet, mikor a politikusoknak az a kötelességük, hogy ne egyezzenek meg

 • Köszönjük, távozzatok – Magyarországon is

  Magyarországi tüntetések: a miniszterelnök szövege igencsak eltért az ilyen helyzetben megszokott beszédektől, olyannyira, hogy azt a gyanút ébreszti, vajon előtte egy kissé nem öntött-e föl a garatra. Igaz, nem a nyilvánosság számára szánták. De azzal, hogy napvilágra kerül ennek ellenére számolnia kellett.

 • A jobboldal integrációjáról

  A jobboldal integrációja olyan periodikusan visszatérő jelenség, mely minden, a cseh politikai palettán történt mélyreható változásnak oka vagy következménye. Szeretném megkísérelni e különös jelenség pontos leírását.

 • Tényleg ezt érdemeltük?

  Azt mondják, minden nemzetnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel. Mégsem tudok szabadulni a sejtelemtől, hogy politikai elitünk egy hajszálnyival rosszabb annál, mint amire rászolgáltunk.

 • Mi történt a kereszténydemokratáknál?

  Miroslav Kalousek, a Kereszténydemokrata Únió elnöke, a választások előtt fogadkozott, hogy soha nem lesz tagja egy a kommunisták kegyéből léterjövő kormánynak, ésm ilyetén kormányt soha nem támogatna. Most Paroubekkel a Szociáldemokraták elnökével éppen ilyen kormány megalakításában egyeztetett meg. Kereszténydemokrata Néppárt tagsága azonbanm fellázad ellen és lemondásra kényszerítette.

 • Két pogány közt

  Felszabadulás volt a magyarok számára 1945? Milyen volt a magyar történelem a háború előtt, a háború alatt és közvetlenül utána?

 • Vencel kontra Boleszláv

  Szent Vencel évfordulója kapcsán teszem közé a Lidové noviny-ban 2000-ben megjelent cikkemet. Az Irás annak idején Dušan Třeštík történész részéről dühös reakciót váltott ki. Ha nem így történt volna, az lenne a benyomásom, hogy az írásom kívánivalót hagy maga után.

 • Az elrettentő cseh példa

  A cseh politikai rendszer a majdhogynem születése óta megoldhatatlan helyzetek előidézője is egyben.

 • Jiří Paroubek és az Események

  Részben kötelességből, részben némi büszkeséggel számolunk be arról, hogy a miniszterelnök úr múlt pénteken ügyvédjén, dr. Petr Topinka ügyvéd úron keresztül e-mailben fordult hozzám, melyben bocsánatkérésre szólít fel „Egy héttel a választások után”című írásom két kijelentése miatt.

 • Az extremisták felfeléhaladása Csehországban

  Az, ami a koalíció bukása után marad, a szociáldemokraták által megnyergelt, minden szövetségétől kifosztott ODS lesz. Paroubek nyugodtan diktálhat ODS-nek a politikáját.

 • Egy héttel a választások után

  Első pillantásra a választások eredményénél csak egy rosszabb lehetett volna. Pár nappal a szavazóhelyiségek bezárása után azonban észlelni lehet pozitívumokat is.

 • Ilyen még nem volt

  A hétvégi országgyűlési választások nyilvánvalóan a legmélyebb politikai és alkotmányos válságot jelentik, melyben a Cseh Köztársaság rövid fennállása alatt része volt.

 • Hazafiságra nevelés – igény szerint bottal is

  Az állami szimbólumok használatát előírő törvény novellizációja: Úgy tűnik, hogy az a választások árnyékában lopakodva erősödik a hazafiaskodás, mely kicsiny nemzetünktől soha nem állt távol.

 • Jiří Paroubek fiatalkori ballépése

  A miniszterelnök álláspontja a „februári győzelemet” illető nyilatkozataival kapcsolatban érdekes módon nem következetes: tényleg így gondolkozott akkoriban? Vagy kegyes hazugságot mondott egy jobb dolog, Szocialista Párt autonómiája érdekében?

 • A cseh politika választás előtti neurózisa

  A mostani választási kampány a legszínvonaltalanabb 1989 óta.

 • Adjunk neki pár héti bizalmat!

  Klaust államelnökké, nem diktátorrá választották. Nem mintha nem lenne kedve az államelnöki funkciót picit a diktátorihoz hasonlóvá tenni. Ehhez azonban nem vezet kikövezett út.

 • Mi marad Havel után
  (politikai nekrológ-kísérlet)

  Sokáig a nagyközönség rokonszenvében sütkérező politikus távozása az érintett számára akarva nem akarva fájdalmas. Már ennek önmagában bizonyos visszafogottsághoz kellene vezetnie Havel politikai pályájának megítélésében.

 • A cseh politika sajátosságai

  A cseh politikai színpad formális elrendezése nem felel meg a politikai erők valódi megoszlásának, s a Cseh Köztársaság reális alkotmányrendszere más, mint a hagyományos demokráciákban.

 • Ki hogyan szavazott?

  A második elnökválasztás eredményei áttekinthetetlen sűrűként hatnak. Ha tudni akarjuk, ki hogyan szavazott, spekulációkba bocsátkozunk.

 • Ne királyt, szultánt válasszatok!

  Úgy tűnik, hogy már hosszabb ideje valamiféle nem kihirdetett verseny folyik nálunk azért, hogy kinek jut eszébe nagyobb ostobaság. Az események nem maradhat ki, ezért a következő javaslattal áll elő: a Cseh Köztársaság szultatnátusra való átalakítására szólít fel.

 • A nemzetállamok dicsérete

  Közép-Európa nemzeti közösségeinek az emancipáció felé irányuló útja göröngyös volt, hanyatlásoktól sem mentes. Megérdemli a bírálatot, ám tárgyilagos és igazságos kritika lenne helyénvaló. Vita Martin Komárekkel.

 • A kereszténység, a nemzet és Közép-Európa

  A középeurópai nemzeteknek nyugat-európai felfogás szerint "győztesekre" és "legyőzöttekre" való értelmetlen megosztása mérgezi a köztük fennálló viszonyokat és ténylegesen akadályozza az európai integrációt. Elhangzott az Európai Unió és a Keresztény Demokrácia Konferenciáján Lakiteleken 2OO2.XI.3O-án.

 • Semmit se felejtettek és semmit sem tanultak…

  A Nyugat és Oroszország szövetsége elengedhetetlen az iszlám terrorizmus elleni harcban, ahogy elengedhetetlen volt 1941-ben a Nyugatnak Sztálin Oroszországával való Hitler elleni szövetkezése. Ismernünk kell azonban ennek határait.

 • Mese a bársonyos forradalomról

  A véletlenek összjátékának és a kedvező külső körülményeknek köszönhetően 1989 novemberében nálunk tér nyílt a szabadság számára. A szabadság azonban nem magától jön, hanem meg kell teremteni. A szimulált operettes "bársonyos forradalom" még minden bizonnyal nem tekinthető a szabadság ilyetén megteremtésének.

 • A csehek, a kapitalizmus és a demokrácia

  A cseh társadalom elfordult a kommunizmustól, ám ha kenyértörésre kerül sor, az emberek nehezen tudnak mást elképzelni, mint megint csak a kommunizmust.

 • Mečiar dicsőségének hanyatlása

  Dzurinda koalíciójának a választásokon elért jó eredménye, s Vladimíra Mečiar relatív sikertelensége leghamarább lehetővé teszi, hogy Szlovákiában a jobboldali pártok koalíciója kerüljön kormányra.

 • Legalább megpróbálja

  Marvanová képviselőasszony pártkollégáit a kormányból való kilépésre szeretné rábírni.

 • Ezt már egyszer átéltük…

  Ebben a percben nem az a legfontosabb, hogy milyen módon kerül sor az államelnök megválasztására. Tulajdonképpen az sem annyira érdekes, hogy ki kerül ki győztesen. Alapvetően fontos az államelnök hatáskörének új, demokratikus meghatározása.

 • Hogy válasszunk köztársasági elnököt?

  Hogyan ki az elnökválasztás zsákutcájából? Az Események szerkesztője egyszerű, járható s emellett messzemenően demokratikus változatot javasol.

 • Szent Vencel-napi lamentáció

  Amikor ma az emberi jogok, az európaiság, a visegrádi gondolat követőinek valljuk magunkat, ahhoz kapcsolódunk, ami egykoron a cseh államiság bölcsőjét jelentette.

 • Ellenállók és kverulánsok

  A cseh politikai pártok ismét egy húron pendülnek. Országunk példa lehet elmaradottabb szomszédai, pl. Magyarország számára, ahol a múlt nem praktikus csökevényeként fennmaradt az erős és befolyásos oppozició.

 • Csehország a választások után

  A Cseh Köztársaság az idei választásokat követően sokkal bizonytalanabb politikai tereppé vált az azt megelőző időszakkal szemben. Alattomos ingovánnyá változhatna, amennyiben nem jönne létre, vagy nem maradna fenn az Európát támogató mérsékelt nacionalisták koalíciója.

 • Már a dánok is…

  A dániai németek elítélik a történelem újraírására tett kísérleteket. Hogyne. Nekik nem kell átírniuk: velük ugyanis semmi sem történt.

 • Miért nem nyaralok az Egyesült Államokban?

  Ami az amerikai véres thrillerekben lejátszódik, az virtuális valóság, amelynek kevés köze van a fejlett világban élő ember kényelmes mindennapjaihoz: ám csak addig a percig, amikor a két valóság találkozik.

 • Magyarország: Medgyessy bosszúja

  Pokorni Zoltán a FIDESZ volt elnöke igen szerencsétlen precedenst teremtett, ami komplikálja a korrekt politikusok helyzetét, akik személyük válságos helyzetbe kerülése idején hajlandóak a támogató és ellenérvek mérlegelésére; a becstelen politikusokat pedig teljesen hidegen hagyja.

 • Miért és hogyan lehet megszabadulni Klaustól

  A Polgári Demokrata Párt elnöke tulajdonképpen megjelölte az okokat, amelyek maradásra késztetik. Ugyanazon okokról van szó, melyek más pártok vezetőit lemondáshoz vezetik.

 • Miloš Zeman háromszoros elismerése

  Bár az ország számára nem lenne jó bizonyítvány, de viszonylag jó bizonyítvány lenne Miloš Zeman számára, ha időbeli távlatból nézve kiderülne, hogy a rendszerváltás utáni időszak első tiz évének legsikeresebb politikusa volt.

 • Cseh Köztársaság: az "irányított demokrácia" belépője

  A Cseh Köztársaság politikai rendszere jelentős átalakuláson megy át a választások előtt, 2002 a HVG magyar hetilap számára íródott, a 21. számban jelent meg.

 • Jiří Němec emlékére

  Hosszú, súlyos betegség után Prágában elhunyt Jiří Němec, a Tvář folyóirat egyik szellemi atyja.

 • Prágában és Budapesten íródott szöveg

  (Petr Pithard és Göncz Árpád felhívása)
  A kontinens tulajdonképpeni központjából azonban olyan hangok hallatszanak, amelyek a múlt század háborús időszakának traumáit idézik, régi sérelmeket emlegetve, régi sebekben vájkálnak. Meg akarjuk-e engedni, hogy az egyesült Európába velünk a történelem túlvilágából betolakodók is bejussanak?

 • A történelmi mentségkeresés kísérletei ellen

  (Válasz Petr Pithart és Göncz Árpád fölhívására)
  Ha azt akarjuk, hogy nem túl régi történelmünk sérelmei ne váljanak újabb konfliktusok forrásává, meg kell azokat fosztani pusztító erejüktől, vagyis megbékülni.

 • Állítsuk meg a nacionalizmust:
  A Cseh Köztársaság országgyűlési képviselőihez intézett felhívás

  Csaknem 250 cseh állampolgár írta alá a képviselőkhez intézett felhívást a nacionalista uszításnak a választási kámpányban történő kihasználására ellen.

 • Megállj a nacionalizmusnak Magyarországon?

  A csehek hajlamosak a magyar nacionalismuként minősíteni a tényt, hogy vaj van a fülük mögött.

 • Klaus, Havel, Masaryk

  Václav Klaus ismét Masarykot, közvetve pedig fő riválisát, Havel elnököt bírálja.

 • Mozgósítás

  A Polgári Demokrata Párt ismét mozgósít, a szudétanémetek kiűzése a választások előtti harc központi témájává lett.

 • Ha minden német a feje tetejére állna is

  Az elnöki dekrétumok érvénytelenítése nélkül nem lesz lehetséges a háború utáni kollektív bűnösség elvét differenciáltabb hozzáállással helyettesíteni - polémia Alexandra Klausmannovával.

 • Hej, hej, a személyiségé a hely…

  Marvanová asszony vonzza a független személyiségeket, akik feltételeket szabnak. A Kereszténydemokrata Néppártnak az utolsó lehetősége, hogy ép bőrrel megússza e farsangi maskarádét.

 • Lakájok és szolgák nemzete?

  A szomszédok fájdalmas vádolása helyett azon elmélkedjünk, hogy mit tehetünk mi az Ausztriával való kapcsolataink javítása érdekében.

 • A cseh kultúrmisszió sikerei

  Mi is hozzájárultunk Szlovákia kulturális arculatához, s jelenleg békés úton Magyarországon is érvényesülünk.

 • A vasfüggöny felújul

  A közép-európai nemzetek közti képzeletbeli vasfüggöny eltávolításának feltétele a kritikus önszemlélődés a cseh oldalon is.

 • Václav Havel nemzeti dala

  Václav Havel beszéde a 2002-es nagy választások évének első kampánybeszéde volt.

 • Lucie Bílá

  A popzene csillagainak is joguk van politikai nézetük kifejezésére.

 • Potsdamról kertelés nélkül

  Milan Churaň történész mítoszromboló könyve megkérdőjelezi, hogy a németeknek Csehszlovákiából történt kiűzése a szövetségesek elhatározásából történt volna.

 • Magyarország ausztrál perspektívából

  A Cseh Televízió utólag megemlékezett az 1956-os magyar forradalomról, ám erre rendkívül szerencsétlen módon került sor.

 • ÜDVÖZLŐ BESZÉD

  Elhangzott Deutsch Tamás magyar ifjúsági és sportminiszter prágai látogatása alkalmával a Magyar Köztársaság prágai Nagykövetségén.

 • Szeptember 28-a, Szent Vencel napja

  Szeptember 28-át csupán második alkalommal ünnepeljük az idén. Ezen ünnep valamelyest kilóg a sorból, a cseh miniszterelnök szerint a gyáva Vencel fejedelem évfordulója, aki eladta a nemzetet a németeknek és ezért megöletett.

 • A keresztény hagyomány bűnei?

  A kereszténység nyitott; ezért képesek vagyunk másoktól tanulni és egyidejűleg bírálóan felülvizsgálni elveiket.

 • Egy meg nem honosult vélemény

  Képes-e Václav Havel a helyes nézetét megtartani a németek kiűzésével kapcsolatban akkor is, ha az emberek többsége másként vélekedik?

 • Ebül szerzett jószág…

  Viktor Kožený bukása: jelképes pont a mesebeli kuponos privatizáció után.

 • Elhallgatott évforduló

  A Trianoni Békeszerződés igazságtalan volt, megértést kell tanúsítani a problémák iránt, melyeket Magyarországnak okozott.

 • Gazdák és disznók

  A gazdák és a disznók közös érdeke, hogy világos határ válassza el a gazdálkodást a disznóságtól.

 • A nemzeti büszkeség okozta komplexusok

  A szociáldemokrata kormány új nemzeti frontot szervez Temelín és a szabad munkaerő-áramlás védelmére.

 • A cseh optimizmus dicsérete

  Ne fintorogjunk a nemzeti megújhodás miatt:a küldetésünk nem az, hogy eminensek legyünk.

 • Balkáni rendőrösdi

  A NATO a nemzetközi rendőr szerepében való tétova közreműködésével erkölcsileg kimerülhet.

 • Kis aljasságok

  Egy kevés közép-európai reália és történelem, mint az itt élő népek egymás ellen uszítását gátló szer

 • Lájos avagy a hanyagságról

  A szomszédos országokból hozzánk érkező művészek nevének elírása kíméletlenségről és ignoranciáról tanúskodik.

 • Az igazság győz?

  Az igazság gyakran nem győzedelmeskedik ezen a világon. Ennek ellenére szükséges harcolni érte.

   

 • Vladimír Železný: A Klaus-korszak vállalkozójának portréja

  A Václav Klaus és Vladimír Železný TV-mágnás közötti rokonszenv a rendszerváltás utáni cseh politika és a vállalkozás sajátos módszereinek rokonságáról árulkodik.

 • Az ODS tíz éve

  Az ODS jellegzetes és transzparens, ám nem túl sikeres és vonzó párt.

 • Yehuda Lahav úr vitájához

  Jehuda Lahav izraeli publicista a Lidové Noviny 2001.IV.12-i számában Jiří Loewynek Esterházy Jánosról, a szlovákiai magyarok politikai képviselőjéről írt cikkével polemizált. Lahava úr cikkében több komoly tárgyi hiba található.

 • A nemzeti identitás és a nemzeti program

   

 • A megsértett stréberség kiáltványa

  Az Eurorealismus Kiáltványa, a Klaus vezette ODS politikusainak e műve, nem reálisan ítéli meg a csehek helyzetét Európában.

 • A hadsereg turkizálása vár ránk?

  A professzionális hadsereg csakis a fejlett demokratikus társadalmakban képzelhető el. A Cseh Köztársaságnak egy ideig még várnia kellene ezzel.

 • A négyeskoalíció nem válik a kereszténydemokraták hasznára

  A Klaus-ellenes jobboldali "négyeskoalíció" heterogén jellege problémákat okoz a benne tömörült pártokban.

 • A kétsebességű Európa

  Kelet-Európa és Nyugat-Európa a polgári és emberi jogok terén nemcsak eltérő gyorsasággal, de más-más irányba is haladnak.

 • Adalékok az "angolszász indolens" jelenségének analíziséhez

  A Právo lap az angolszász különcök ostoba nézeteit saját erkölcstelenségének védelmére használja ki.

 • A negatív hazafiságról

  A honfitársak azok, akikért az ember szégyenkezni képes - és kényszerül is többnyire.

 • Hogyan lehet a legjobban megszabadulni Klaustól

  A Cseh Köztársaság elnöke köré tömörült politikai csoportosulás két fronton támad. Triumfális sikerre azonban ezidáig nincs kilátása.

 • Konformizmus és kritika

  A posztkommunista establishment Csehországban a lojalitás sajátos vonzatait, sajátos konformizmust alakít ki: a társadalomnak azonban nyitottnak kell lennie a kritikával szemben.

 • Amikor a legboldogabbak voltunk

  Úgy tűnik, hogy ez a kilencvenes évek közepén volt. Ideális államelnökünk, ideális miniszterelnökünk és ideális ellenzéki vezérünk volt. De valahogy minden meghiúsult.

 • Magyarok a szomszédos országokban

  A szomszédos országokban élő magyarok státustörvénye az első világháborút követő igazságtalan közép-európai politikai elrendezésből fakadó helyzet gyümölcse.

 • A német jóvátétel: példa és felhívás

  A ténynek, hogy Németország kárpótlást fizet a náci terror áldozatainak, a cseheket elkondolkodásra kellene késztetnie.