indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv
1.6. - 15.7. 2018 příští aktualizace 24.7. 2018
Deutsche Beilage Polski suplement Česká příloha RSS Událostí
 

 

 

Revue Politika

 

Přítomnost - logo
   

© 2000 - 2018 provozovatelem je Bohumil Doležal.

 

 
Právě dnes
obsah

KODVážení čtenáři,
internetové stránky Klubu na obranu demokracie najdete zde. V Událostech je na tomto místě jen jakási upoutávka, která obsahuje základní informace o KOD, aktuality a případné podpisové akce.
Bohumil Doležal

 • Nové pořádky se etablovaly. Nerezignujme!

  Výzva Klubu na obranu demokracie k vyslovení důvěry Babišově vládě.
  Klub na obranu demokracie obrací na české demokratické politiky, žurnalisty i českou veřejnost. Tím, že Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru druhé Babišově vládě, se uzavřela cesta od „Starých pořádků“ (tj. polistopadového demokratického režimu) k „Novým pořádkům“ Andreje Babiše a Miloše Zemana. Naše politické uspořádání se plíživě, ale setrvale proměňuje z demokracie (vlády lidu) v autokracii (vládu několika nezodpovědných avanturistů), oligarchii (vládu několika polistopadových zbohatlíků, zvláště jednoho) a v buranokracii (vládu hulvátství, sprostoty a arogance). Této proměně je i teď třeba v rámci daném ústavou a zákony čelit. Podporujeme demokratickou politickou opozici ve Sněmovně i mimo ni, podporujeme žurnalisty a publicisty všude tam, kde se staví na odpor vůči Novým pořádkům. A prosíme občany: pokud s námi souhlasíte, připojte se k nám podpisem.
  Plný text naší výzvy najdete zde, svůj podpis můžete připojit zde.
  Krátký videoklip, s předsedou KOD Bohumilem Doležalem najdete zde.

 • Braňme vládě oligarchů, extremistů a komunistů!

  Naše demokracie se rozpadá. Podporujeme veřejnou diskusi a politickou pluralitu.
  V našem úsilí nám můžete pomoci.

  Veřejná sbírka Klubu
  na obranu demokracie


  Číslo sbírkového účtu: 2600975396/2010
  Blíže viz zde

 • Demonstrovat? Jistě..

  Problém Babiš stejně jako problém Zeman je podle KOD politický problém a jako takový je třeba ho v rámci ústavy a platných zákonů řešit. „To, na čem byly postaveny dosavadní veřejné protesty, je nedostatečné a nepřesvědčivé. Kriminální problémy spojené s Andrejem Babišem jsou jistě významné a měly by být řádně prošetřeny. To však není hlavní důvod, proč pan Babiš a jeho uskupení nemají v demokratické politice co pohledávat.

 • Nedávejte falešné alibi “Novým pořádkům!”

  Dopis Klubu na obranu demokracie členům Ústředního výkonného výboru ČSSD k jednání o účasti ČSSD ve vládní koalici s ANO.

Události, internetový zápisník Bohumila Doležala. Články a poznámky

 • O AUTOROVI

   

 • Rozvrat české demokratické politiky

  V tomto textu bych rád vypsal, jak vidím vývoj české politiky od listopadového převratu v roce 1989 po dnešek. Rád bych shrnul své názory, vyjádřené v různých komentářích i programových textech, do nějakého celku. Výklad jsem opatřil jakýmsi osobním úvodem, aby bylo zjevné, co mne v životě utvářelo a z čeho dnes vycházím. Text jsem psal pro Svobodné fórum. Jednotlivé jeho části najdete zde (začátek) i dále v obsahu.

 • II. Křivolaké cesty polistopadového režimu

  Po listopadu 1989 se vytvořily základy demokratického politického uspořádání. Vznikly „Staré pořádky“, polistopadový demokratický režim. Považoval jsem ten stát za svůj a byl jsem k němu při vší kritice loajální. Jde mi o to, proč toto uspořádání, skončilo v letech 2012-14 politickým rozvratem.

 • III. Velká protikorupční revoluce

  Popis revoluce: „Pražské jaro“ roku 2012, které nakypřilo terén, a revoluční rok 2013, řada významných politických změn, které přepsaly politické uspořádání České republiky. Byly to vesměs změny k horšímu.

 • IV. Rekonstrukce státu

  Náš stát je bezpochyby třeba rekonstruovat. Představy iniciativ jako Vraťte nám stát nebo Rekonstrukce státu jsou ovšem ujeté. Nejde o morální obrodu nebo o obrodu právního řádu, ale nejprve o obrodu politiky: obnovu funkčních politických stran a funkčních kritickým médií. Začít by měl každý od sebe.


co týden dal

 

Nečekám spásy od žádné strany; ale budeme nepřemožitelni, jestliže ve všech stranách a třídách bude větší počet mužů opravdových a myslících, kteří beze všeho umlouvání a viditelného spojování, každý v kruhu svém, pracovat budou za stejným cílem. Jako viditelná církev žije církví neviditelnou, tak i my jako národ budeme žít bezpečně, jestliže nás značný počet spojeni budeme tím tichým souhlasem, jenž vzniká ze správného posouzení našeho postavení světového a ze správného vysouzení toho, co a jak kde kdo máme pracovat. Pokud se nerozšíří tato neviditelná strana lidí opravdových a myslících, kteří se nebojí, když toho potřeba, pravdě dát svědectví i veřejně, všecka viditelná organisace nám nepostačí

T. G. Masaryk

nahoru