Események
Bohumil Doležal politikai jegyzetei index hozzászólásaikat várom

 

Az igazság győz?

Nemrégiben egyik lapunkban rendkívül öntudatos elmélkedés jelent meg arról, hogy mi csehek az európai nemzetek között világos kivétel vagyunk, egyedül a mi köztársasági elnöki zászlónkon szerepel olyan jelmondat, hogy az "igazság győz". A cseh nemzet így szimbolikusan az igazság világ fölötti uralmára hivatkozik, kifejezve idealizmusát s erkölcsi abszolutizmusát. A jelszó az újabb kor legnagyobb cseh sikerének idején került a zászlóra, mikor beteljesült a saját nemzetállami utáni vágy. A modern cseh társadalom történelmi optimizmusát tükrözi, ez az optimizmus a nemzeti ébredés korától kíséri és különbözteti meg kevésbé szerencsés északi és dél-keleti szomszédjától. Mindez abban a meggyőződés csúcsosodott ki, hogy az 1918-ban s közvetlenül utána történt eseményekkel igazságos s jogos ügyünk győzedelmeskedett, merthogy ügyünk igazságos és jogos, logikus, hogy egyszer s mindenkorra győzött.

Elődeink azonban nem sejtették, mi minden vár rájuk és utódaikra még ebben az évszázadban: fölfordulással, zűrzavarral, vérrel teli események, a jogtalanság és a bestialitás diadalai, melyekből bőven kaptunk s vettük ki részünk. Mindezek után helyénvaló némi józanság és szkepszis: e tökéletlen világban nem csupán az igazság győz, hanem gyakran a közönséges demagóg hazugság is. S ha az igazság győz is, sohasem teljesen és sohasem örökre. Itt-ott halványan tükröződik egy-egy történelmi eseményben, elegendő azonban néhány kevésbé felelős ember csődje s visszavonhatatlanul elvész. Útja a részleges győzelemhez is hosszú, tekervényes és bizonytalan; többnyire túlhalad az egyén személyes életének horizontján. Optimizmusunk gyakran olyan sztereotípiákat használó illúzió, melyben történelmet gyakrabban előre adott irányvonalak megvalósítási folyamataként szoktuk fölfogni, mintsem meghiúsult lehetőségek szomorú szemléjeként.

A jelszó, melyből első pillantásra árad a nemes idealizmus, mint esernyő a viharban, magától kifordul - tehát az, ami győzött, az igazság. A fennkölt elv ekképp olyan kétes tézisek közvetlen szomszédságába kerül, mint "ami megvalósult, az ésszerű is", mely tézisekkel előszeretettel manipulálnak a különböző erőszakos rezsimek ideológusai. Nem véletlen, hogy a kommunisták, akik oly allergiásak voltak Masaryk nevének puszta, kötelező bizantinus átkok nélküli említésére is, a zászlón lévő jelszó ellen semmilyen kifogásuk nem volt. Miért is lett volna - győztünk, tehát igaz(ság)unk van.

A történelem az igazság győzelmi sorozataként fölfogva hamis történelmi mítoszokhoz vezet. A Csehszlovák Köztársaság első világháború utáni megalakulásával az igazság győzött, gonosz szomszédainak összeesküvése egy időre megszüntette ugyan, de 1945-ben újra teljes szépségében ragyogott föl. Az egyik, őt világra segítő nagyhatalom elárulta ugyan, de negyven év múltán az igazság újra érvényre jutott. A nemzeti történelem fogalma mint az ismétlődő önmegvalósítás folyamata - micsoda különbség minden történeti interpretáció előképéhez, az Ószövetséghez képest: ott a történelem a "kiválasztott nép" bukásainak sorozata, melyet az Istenhez való alázatos és bűnbánó megtérés követ.

Az igazság győzelméről szóló mítosz görbe tükör, mely torzítja rálátásunk a döntő történelmi eseményekre. Így például 1989 meglepő fordulata számunkra az igazság győzelmének tűnik, mellyel a történelem tulajdonképp kicsit adósunk volt - nem pedig ezerévenként előforduló véletlennek, egy despotikus nagyhatalom sem globális háborúval, sem hasonló kataklizmával nem járó bukásának; nem nagy isteni kegynek, meg nem szolgált ajándéknak, melyet tisztelnünk kellene s minden erőnkkel azon lenni, nehogy elherdáljuk.

Az előkelő jelmondatot realizmussal kellene fölváltani: az igazság gyakran, nagyon gyakran nem győz; éppen ezért kell minden erővel védelmezni.

1997
(Kövér Gábor fordítása)