Események
Bohumil Doležal politikai jegyzetei index hozzászólásaikat várom

 

Yehuda Lahav úr vitájához

A Lidové Noviny április 12-i száma közölte Yehuda Lahav cikkét, melyben Jiří Loewy véleményével vitázik a szlovákiai magyarok egykori poltikai vezetőjéről, Estreházy Jánosról. Lahav úr szövegéhez a következőket jegyzem meg:

1. Nem igaz, hogy a Horthy-korszak Magyarországán már jóval korábban hasonló zsidótörvények lettek volna, mint amiket Szlovákiában elfogadtak. A három magyar "zsidótörvény" ( 1938/XV "A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról", 1939/IV "A zsidók közéleti, gazdasági térfoglalásának korlátozásáról" és 1941/XV "A házassági jogról szóló 1894: XXXI. tc. kiegészítéséről és módosításáról") diszkriminatívek és rasszisták voltak, de össze sem lehet őket hasonlítani a szovák úgynevezett Zsidó kódex-szel (a 1941-ből származó 198 számú törvény). Azok az embertelen intézkedések, melyeket Szlovákiában e törvény alapján vezettek be, Magyarországon csupán az 1944 tavaszi német okkupáció után érvényesültek.

2. János Esterházy mint a harmincas évek második felétől az Egységes Magyar Párt ügyvezető elnökét semmilyen felelősség nem terheli egykori alelnöke Jaross Andor 1944-es tetteiért, amikor Jaross Sztójay Döme kormányában belügyminiszter volt. Az ellenkezőjét gondolni demagógia.

3. A szlovákiai Magyarok Csehszlovákiába akaratuk ellenére, a nemzeti önrendelkezési jog tiszteletben nem tartásával, melyre a győztes Antant szavakban hivatkozott. Az államalkotó "csehszlovák" nemzet helyzetéhez képest másodrendű helyzettől szenvedtek a kisebbségek és ebben az alapvető tényben az első Csehszlovák Köztársaság fönnállása alatt semmi sem változott. Senkinek nincsen joga azt követelni, hogy eziránt az állam iránt lojálisak legyenek, sőt azzal szolidarizáljanak. Nekünk cseheknek meg kell értenünk és tolerálnunk kell, hogy az ő viszonyuk Csehszlovákiához különbözik a miénktől.

4. Esterházy János bátran és állhatatosan védte a szlovákiai magyarok érdekeit. Ezért ítélte el 1945 után az enyhén szólva kétséges jogi normák alapján az elfogult bíróság és után szenvedett a kommunista börtönökben. Nem kétséges, hogy politikai hibákat követett el. Politikai hibákat T. G. Masaryk vagy Andrej Hlinka is követett el. Ennek ellenére az előbbire a csehek, utóbbira szlovákok büszkék. Ugyanolyan joggal, mint a szlovákiai magyarok Esterházy Jánosra.

Megjelent a Lidové noviny c. napilapban 2001. IV. 21.
Kövér Gábor fordítása