Események
Bohumil Doležal politikai jegyzetei index hozzászólásaikat várom

 

Megbecstelenítették Kunderájukat!

Csehországban „személyisség lejárató kampány” folyik. „Semmi másról nincsen szó, mint az egyik legnagyobb élő regényíró becsületének legalábbis bizonytalan anyagok alapján történő sárba tiprásáról van szó. Szükségét érezzük, hogy kifejezzük keserűségünk az előre eltervezett lejárató kampánnyal szemben, egyszersmind biztosítsuk Milan Kunderát szolidaritásunkról .” Az idézetek néhány világhírű külföldi író nyilatkozatából származnak.

Az az ember, aki egész ügyről semmit sem tud, azt mondaná, hogy országunkban olyan koncepciós per zajlik, mint annak idején Milada Horákováé (mindenesetre valmi összeesküvésről van szó). Pedig mindössze egy Respekt-ben közölt dokumentumról van szó, melyet autentikusnak tartok és melyből kiderül, hogy Kundera 1950-ban állítólag följelentett egy embert, akit aztán súlyos börtönbüntetésre ítéltek. A cikkről azóta meglehetősen szenvedélyesen vitáznak.

Az aláírók Kundera ártatlanságáról két ok miatt vannak meggyőződve. Először is, mert Kundera a gyanúsítást dühödten tagadja (az tényleg elég furcsa lett volna, ha elismeri). Másodszor, a prágai tudományos élet kiemelkedő alakjának” állítólagos tanúvallomása miatt, mely Kundera bűnösségét egyértelműen cáfolja. Azt tartják, Zdeněk Pešatról lehet szó. Ebben az esetben Pešat vallomásának némiképp túlzott jelentőséget tulajdonítanak, de nem is ez a lényeg: Pešat megerősítette, hogy azt az embert valaki más köpte be. Ez persze egyáltalán nem zárja ki, hogy azt Kundera is megtette volna.

A Respektbeli cikk szenvedélyes vitát váltott ki. Kundera védelmezői többségben vannak. A vita helyett a Respektet majd’ meglincselik, az ügybe bekapcsolódtak a politikusok is. Többről van már szó, mint Kuderáról: a szólásszabadságról, hogy a celebritásokról kellemetlen dolgokat is elmondhassunk. Azt hittem, hogy az Tudományos Akadémia állásfoglalását majd a gyárak dolgozóinak a levelei követik majd, de tévedtem. Helyette a világhíres „személyiségek” szólaltak meg. A dologról persze alig tudnak valamit, egy irodalmi ügynök információjára hagyatkoznak csupán, aki valószínűleg elȍre kikonstruált szöveget orruk alá dugta. Csehül persze egyikük sem tud egy szót sem. Azt bátorkodom az aláíróknak üzenni: babérjai, Nobel-díjaik nekem ugyan nem imponálnak. Nem illendő dolgot cselekedtek. Malacság. Szégyelljék magukat.

Kövér Gábor fordítása
Megjelent a Lidové noviny napilapban 2008. november 7.