indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv
27.8. - 2.9. 2018 příští aktualizace 10.9. 2018
Deutsche Beilage Polski suplement Česká příloha RSS Událostí
 

 

 

Revue Politika

 

Přítomnost - logo
   

© 2000 - 2018 provozovatelem je Bohumil Doležal.

 

 
Právě dnes
obsah

KODVážení čtenáři,
internetové stránky Klubu na obranu demokracie najdete zde. V Událostech je na tomto místě jen jakási upoutávka, která obsahuje základní informace o KOD, aktuality a případné podpisové akce.
Bohumil Doležal

 • Profesor Aleš Gerloch není vhodným kandidátem pro Ústavní soud.

  20. března 2019 rozhodne Senát Parlamentu ČR tajným hlasováním o tom, zda se profesor Aleš Gerloch, navržený prezidentem Zemanem, stane soudcem Ústavního soudu České republiky. Ve volbě jde nejen o osobu prof. Gerlocha, ale i o to, že se dále promění složení instituce, která je garantem ústavnosti v České republice. A dřív či později půjde i o to, koho prezident Zeman jmenuje předsedou Ústavního soudu. U vědomí závažnosti tohoto rozhodnutí se Klub na obranu demokracie obrátil dopisem na senátorky a senátory Parlamentu ČR. Pod dopis sbíráme podpisy občanů, kteří s námi souhlasí. Text dopisu najdete zde. Svůj Podpis můžete připojit zde.

 • Boj proti zdanění náhrad církvím pokračuje!

  Protože Senát PČR velkou většinou hlasů zamítl komunistický návrh na dodatečné zdanění finančních náhrad církvím, vrací se návrh do Poslanecké sněmovny, která jej znovu projedná. Musí nyní Senát přehlasovat kvalifikovanou většinou 101 poslanců. Pod naši výzvu se do dnešního dne připojilo celkem 3623 signatářů. Sběr podpisů pokračuje. Text výzvy najdete zde, seznam signatářů zde, podepsat ji můžete zde.

 • Výzva Zabraňme společně přejmenování 17. listopadu uzavřena.

   K Protože Senát PČR schválil návrh babišovskoho poslance Raise a dalších na přejmenování státního svátku 17. listopadu a prezident následně (8. února) zákon podepsal, ukončili jsme naši podpisovou akci za zachování původního jména svátku. Celkem jsme shromáždili 2793 podpisů, jejich úplný seznam najdete zde. Do budoucna využijeme v rámci daném ústavou a zákony každé reálné příležitosti dané ústavou a zákony, abychom toto hanebné rozhodnutí zvrátili.

 • Braňme vládě oligarchů, extremistů a komunistů!

  Naše demokracie se rozpadá. Podporujeme veřejnou diskusi a politickou pluralitu.
  V našem úsilí nám můžete pomoci.

  Veřejná sbírka Klubu
  na obranu demokracie


  Číslo sbírkového účtu: 2600975396/2010
  Blíže viz zde

Události, internetový zápisník Bohumila Doležala. Články a poznámky

 • Nechumelismus druhé generace

  Základní otázka, která se už delší dobu probírá a jíž se dotýká i zmíněná diskuse, zní: stalo se v posledních letech (2013–2019) v české politice něco zásadního, převratného, a to v negativním slova smyslu? Poznámky na okraj diskuse, vyvolané rozhovorem Dalibora Balšínka pro Český rozhlas Plus.

 • Teď jde o Ústavní soud

  Ústavní soud je v současné době jednou z posledních viklajících se skobiček, na nichž pořád ještě drží dnes už chatrná troska „Starých pořádků“, demokratického právního státu. Je třeba, aby mu i v jednotlivostech demokraté zprava, zleva i zprostředku věnovali pozornost.

 • Ústavní soud v Nových pořádcích

  Před Ústavním soudem stojí nyní základní otázka: platí ještě v České republice zásada: co bylo slíbeno, musí být dodrženo? Nebo už žijeme v režimu, kdy to, co bylo slíbeno, lze v libovolné chvíli zrušit? Dokáže Ústavní soud v dnešní situaci a v dnešním složení obstát?

 • Senát o zdanění náhrad církvím: rodí se naděje?

  Jde o záležitost nesrovnatelně závažnější, než je např. případ „Čapí hnízdo“. Platí u nás ještě zákony, nebo je možné je měnit podle libosti při každé politické změně? A jaká je to politická změna, když umožňuje obracet zákony a zákonnost naruby?


co týden dal

 

Nečekám spásy od žádné strany; ale budeme nepřemožitelni, jestliže ve všech stranách a třídách bude větší počet mužů opravdových a myslících, kteří beze všeho umlouvání a viditelného spojování, každý v kruhu svém, pracovat budou za stejným cílem. Jako viditelná církev žije církví neviditelnou, tak i my jako národ budeme žít bezpečně, jestliže nás značný počet spojeni budeme tím tichým souhlasem, jenž vzniká ze správného posouzení našeho postavení světového a ze správného vysouzení toho, co a jak kde kdo máme pracovat. Pokud se nerozšíří tato neviditelná strana lidí opravdových a myslících, kteří se nebojí, když toho potřeba, pravdě dát svědectví i veřejně, všecka viditelná organisace nám nepostačí

T. G. Masaryk

nahoru