A cseh lusztrációs törvény A Törvénykönyv 451 /1991-es sz. törvénye, "A törvény, amely meghatározza némely további feltételét bizonyos funkciók betöltésének a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság, a Cseh és a Szlovák Köztársaságállami szerveiben és szervezeteiben".Elrendeli, hogy az államvédelem, a katonai kémelhárítás tisztjei és munkatársai, a volt magas kommunista funkcionáriusok, a Munkásőrség tagjai stb. nem tölthetnek be magasabb tisztségeket az államigazgatásban, a hadseregben és a rendőrség soraiban. Az 1991-ben elfogadott törvénynek eredetileg 1996-ig kellett volna érvényben lennie, hatályát azonban már többször meghosszabbították. A törvény nem vonatkozik a képviselőkre, a szenátus tagjaira, a miniszterekre és az államelnökre!

A Cseh Televízió körüli parázsló válság - 2000 decemberében a Cseh Televízió Tanácsa ( többségükben az ODS és a ČSSD hívei voltak ) leváltotta a Cseh Televízió igazgatóját, s újat nevezett ki.

A Cseh Televízió közügy - független polgári kezdeményezés - a Cseh Közszolgálati Televízió függetlenségének támogatására jött létre 2001 elején. Ismert publicisták, írók, színművészek és tudományos dolgozók vesznek részt benne.

A konzervatív publicisták - pl. Ottlik László, Új Hungária és Keleti Svájc, Helyünk Európában I. kötet, Magvető 1986, 178 o.

A kormány és párt vezetése a jövőben egymástól függetlenül létezik majd - A ČSSD (szociáldemokrata párt) idei kongresszusán Miloš Zeman már nem jelöltette magát a pártelnöki posztra. Elnökké Vladimír Špidlát, a párt addigi alelnökét, a miniszterelnök helyettest választották. Ezzel egyidejűleg Zeman hívei csaknem teljesen kiszorultak a pártvezetésből, a kormányban azonban ezidáig többségben vannak. Bár Zeman miniszterelnök formálisan a pártvezetés tagja, annak értekezletein sem vesz részt.

A Körház a város szélén - népszerű TV-sorozat a kommunista korszakból

A második elnökválasztási kísérlet - a második elnökválasztásra 2003. január 24-én került sor. A jelöltek Zeman, Klaus és Moserová asszony, a Szenátus tagja voltak. Zeman már az első fordulóban kiesett, a második és harmadik fordulóban a legtöbb szavazatot Klaus kapta, ám nem eleget megválasztásához.

A négyeskoalíció - négy jobboldali párt (A Kereszténydemokrata Únió, A Szabadság Úniója, A Polgári Demokrata Szövetség, A Demokratikus Unió) a politikai jobb oldalon konkurrál Klaus Polgári Demokrata Pártjának (ODS). A felmérések szerint jelenleg a legerősebb politikai szubjektum, bár előnye folyamatosan csökken.

A párt szakadárjai - A Polgári Demokrata Párt (ODS) azon politikusai, akik 1997 őszén a párt finanszírozása körül kitört botrány idején megváltak Klaustól, később megalakították a Szabadság Uniója pártot, segítették Tošovský kormányának megalakulását.

a puccskísérlet - "A szarajevói merénylet" - 1997 őszén Klaus pártkollegái a pártelnök távollétét kihasználva ( állami látogatáson tartózkodott Boszniában) kísérletet tettek a miniszterelnöki funkcióból való eltávolítására, és megpróbálták rábírni, hogy váljon meg az ODS elnöki tisztségétől. Klaus a miniszterelnöki posztról lemondott, de továbbra is az ODS elnöke maradt. A terminus Klaustól származik.

A rendezett darab szerzője - William Shakespeare, a Téli rege c. műről van szó.

A szarajevói merénylet - dtto

A Tvář fiatal irodalmárok folyóirata, amelyet a Csehszlovák Írók Szövetsége jelentetett meg 1964-65 között. 1964 őszén a folyóirat köré tömörült fiatal értelmiségiek csoportja - a szocializmus megreformálására (az "emberarcú szocializmus" megteremtésére) tett akkori kísérletekkel szemben - kimondottan nem kommunista folyóiratot akart szerkeszteni. 1965 őszén a Csehszlovák Kommunista Párt vezetése kényszerítette az Írószövetséget a folyóirat kiadásának beszüntetésére. A kommunistáknak a Tvář betiltására irányunló igyekezete tiltakozó petíciót indított el, amit a cseh és szlovák kulturális élet mintegy kétszáz jelentős képviselője írt alá. A folyóirat kiadása 1968-ban kezdődött újra, kultúrával és politikával foglalkozott. Végérvényesen 1969 őszén tiltották be. A folyóirattal szorosan együttműködött pl. Václav Havel és Václav Klaus is.

Abban az országban, ahol a holnap már tegnapot jelent - a sztálini Oroszországot ünneplő riportok kötetének a címe, amit Julius Fučík (1903-1943) kommunista újságíró jelentetett meg a múlt század harmincas éveiben. A kommunista rendszer idején a cseh gyerekek számára kötelező olvasmány volt az iskolában.

Alapítója - T. G. Masaryk

az árnyékkormány elnöke körüli huzavonájukkal - a Négyeskoalíció leaderének eredetileg a KDU akkori alelnökét, Cyril Svobodát nevezték ki. Kísérletet tett árnyékkormány felállítására a leginkább kompromittált politikusok mellőzésével, de nem tudván meggyőzni saját pártját, kénytelen volt lemondani. Utódja Karel Kühnl, az US akkori elnöke lett.

az egységes szavazás 2002 májusában a Cseh Parlament Képviselőháza egyhangúlag megszavazta a rezoluciót, mely szerint a beneši dekrétumok következményeit megváltoztathatatlannak nyilvánítja.

Az Eurorealista Kiáltvány - koncepcióját a Jan Zahradil képviselő - az ODS árnyékkormányának külügyminiszteri várományosa - köré tömörülő munkacsapat terjesztete elő az ODS vezetőségének és a cseh nyilvánosságnak. Visszafogott és szkeptikus hozzáállást tanúsít az EU-val és a csehek uniós tagságával szemben

Az "Ólom" causa - 2000-ben Zeman miniszterelnök tanácsadó testületében terv született a Cseh Szociáldemokrata Pártban Zeman fő opponensének, az Országgyűlés alelnökének, Dr. Petra Buzkovának a kompromittálására. Ennek alapját az illető magánéletével kapcsolatos rágalmak terjesztése képezte volna. Az ólom fedőnevet a politikus asszony nevének kezdőbetűiből (Pb) alkották. A tervet Zeman tanácsadója, Šarapatka, Buzková asszony híve árulta el.

Az ODS melletti állásfoglalása idején - az 1998-as választási kampány idején

Az 1996-os választásokban - bár a Polgári Demokrata Párt győzött, a jobboldalnak nem sikerült megszereznie az abszolút többséget. A Cseh Szociáldemokrata Párttal kötött egyességet követően Václav Klaus kisebbségi kormányt alapított, Miloš Zeman, a Szociáldemokrata Párt elnöke pedig a Parlament elnökének tisztségét töltötte be. Később a Cseh Szociáldemokrata Párt elveszítette két képviselőjét, akik aztán többnyire a kormánykoalícióval szavaztak együtt, így a kormánykoalíció egy szavazatos ingatag többségre tett szert. Klaus kormánya 1997 őszén bukott meg (lásd Szarajevói merénylet).

Az 1998. évi választások után a lázadókat a politikai perifériára szorították - A Parlament Képviselőtestületébe 1998 nyarán végbement választások a ČSSD és az ODS győzelmével végződtek, az US és KDU politikai szempontból nem lettek versenyképesek velük szemben

Azt az embert - Miroslav Kalousek kereszténydemokrata politikust, sok éven át a védelmi tárca miniszterhelyettesét, akinek politikai felelősséget rónak terhére a minisztériumban felfedett korrupció és zűrzavar miatt

Babiloni örömlány - így nevezték a husziták a római (katolikus) egyházat.

Bács Lajos - mint állítólagos budapesti polgár nevét az ODS tüntette fel szponzorai között 1997-ben. Kiderült, hogy ilyen nevű polgár nem él Budapesten. A fiktív szponzorok okozta affér hozzájárult Klaus kormányának bukásához és az ODS hasadásához.

Bělohradský Václav (1944) - cseh filozófus és publicista. A liberalizmus hívének vallja magát, a cseh sovinizmus reprezentánsa.

Beneš Edvard Dr. (1884-1948) cseh politikus. Az első világháború idején T.G. Masarykkal dolgozott együtt. Sok éven át a Cseh Köztársaság külügyminisztere, rövid ideig miniszterelnök. 1935-től T.G.Masaryk utódjaként a Cseh Köztársaság elnöke. A Müncheni Egyezményt követően 1938 októberében lemondott és Nagy Britanniába emigrált. A háború alatt a csehszlovákiai külföldi ellenállási mozgalom vezető egyénisége, a csehszlovák exilium elnöke. Sztálin Oroszországával való együttműködés híve volt. A háború után a Cseh Köztársaság elnöke. 1948 februárjában törvényesítette a kommunista puccsot. Miután visszautasította a kommunista alkotmány aláírását, 1948 júniusában lemondott. Röviddel azután meghalt.

Beneš-i dekrétumok - a száműzetésben tevékenykedő csehszlovák kormány és az 1945 májusában történt felszabadulás utáni első csehszlovák kormány törvénycikkei, amelyek Edvard Beneš (1884-1948) aláírásával léptek ideiglenesen hatályba, mivel a törvényhozó testület az idő tájt nem működött. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés utólagos jóváhagyásával definitív érvényességet szereztek. E törvénycikkek közül néhány elrendelte a német és magyar nemzetiségű polgárok minden vagyonának elkobzását, a csehszlovák állampolgárságtól való megfosztásukat, ill. annak oda nem ítélését, s ezzel előkészítette a szudéta- és kárpáti németeknek Csehszlovákiából való kiűzését.

Beránek Jan - környezetvédelmi aktivista, a Szivárvány mozgalom képviselője.

Bílá Lucie (1966) - jelenleg a legnépszerűbb cseh popzene énekes, a "középső áramlat" képviselője.

bársonyos forradalom - Az 1989-es rendszerváltás megjelölése

Buzková Petra JUDr. (1965) - cseh szociáldemokrata politikus, a Cseh Országgyűlés alelnöke és a Cseh Szociáldemokrata Párt prágai szervezetének elnöke. A szociáldemokraták mérsékelt, az elnökhöz közel álló szárnyához tartozik. Pártján belül Miloš Zeman fő opponensei között tartották számon.

Ciril és Metód - görög hittérítők, akik a kilencedik században elsőként terjesztették a kereszténységet a Nagymorva Birodalomban. A liturgia nyelveként egy délszláv dialektust használtak, amit a tizenkilencedik század óta nacionalista szellemben magyaráztak. Névnapjuk állami ünnep a Cseh Köztársaságban.

Čalfa Marián (1946) - szlovák politikus. 1972-89 a CSSZSZK Kormányhivatalának dolgozója, 1988-89 a törvényhozásért és sportért felelős miniszter. 1989-1992 a szövetségi kormány elnöke, kilép a kommunista pártból és belép a Nyilvánosság az Erőszak Ellen mozgalomba (a Polgári Fórum szlovák megfelelője). Jelenleg pártonkívüli, jogi tanácsadóként tevékenykedik.

ČNTS - (Cseh Független TV-Társaság) amerikai tulajdonban levő társaság, amely részt vett a Nova TV működtetésében. Železný megszüntette vele az együttműködést.

ČSSD - A Cseh Szociáldemokrata Párt - 1893-ban vált ki az (össz)ausztriai pártból. Csehszlovákia megalakulása után Szlovákiában is működött. 1921-ben egy radikális marxista frakció kivált belőle és megalapította a Csehszlováki Kommunista Pártot. A német megszállás idején be volt tiltva. 1948-ban rákényszerítették, hogy egyesüljön a Kommunista Párttal. 1989-ben újra alapították.

DEU - Demokrata Unió. Konzervatív párt, létrejöttét 1994-ben Josef Kudláček gazdag sajtóvállalkozó kezdeményezte. Az ODS-nek valamiféle etikai ellensúlya kívánt lenni a cseh politikai spektrum jobb oldalán. Soha sem sikerült azonban elegendő támogatást szereznie a választók részéről, és átlépni az 5%-os küszöböt. Jelenleg kb. 2% a támogatottsága. A négyeskoalíció része.

Dostál Pavel (1943) szociáldemokrata politikus és publicista. A Csehszlovák Föderáció, majd a Cseh Köztársaság Parlamentjének képviselője, a Právo napilap kommentátora, 1998 óta kulturális miniszter Miloš Zeman majd Vladimír Šidla kormányában.

Dreithaler Rudolf - német nemzetiségű cseh állampolgár, sikertelenül próbálkozott bírósági úton kárpótlásként megszerezni édesapja egykori házát. Végül az Alkotmánybírósághoz fordult, megtámadta a 108-as számú elnöki dekrétumot, amelynek alapján 1945-ben elkobozták a csehszlovákiai németek vagyonát. Az Alkotmánybíróság igazolta a dekrétum alkotmányosságát.

Dřevíč-i felhívás - Klaus nem kielégítő reformjaival elégedetlen értelmiségiek nyilatkozata. Dřevíč a helység neve, ahol a felhívás született.

Egyetemi jelvények körüli viták - 1934-ben cseh nacionalista diákok utcai zavargásokkal kikényszerítették, hogy a prágai német egyetem kiadja a cseh egyetemnek a Károly Egyetem történelmi inszigniáit. v roce 1934 si čeští nacionalističtí studenti poluičními kravály vynutili, aby pražská německá univerzita vydala české univerzitě historické insignie Univerzity Karlovy.

Ellenzéki szerződés - egyezség, amelyben a ČSSD és az ODS az 1988-as választások után megegyeztek, hogy az ellenzéki ODS mely feltételek mellett tolerálja a kisebbségi szociáldemokrata kormányt. Tartalmazta a megegyezést némely alkotmányos funkció, valamint a parlamenti frakciók tisztségeinek elosztásáról is.

Elnöki Kegyelem körüli problémák - a cseh államelnöknek joga van kegyelemben részesíteni az állampolgárt, mégpedig akkor is, ha ellene bírósági eljárás van folyamatban. Ilyen esetben az eljárást véglegesen lezárja. A kegyelemben részesítésnek Havel által gyakorolt módja opponensei számára a bírálataik célpontjává vált.

Fákat ölelgeti - Miloš Zeman a politikából való hivalkodó távozása előtt ebben jelölte meg fő tevékenységét politikai nyugdíjasként

Ferdinánd hangya - a szorgos, ügyes és találékony hangya alakja Ondřej Sekora cseh rajzoló meséiben. A cseh gyermekek nagyon kedvelt mesehőse volt annak idején.

Fištejn Jefim (?) - Csehországban tevékenykedő orosz publicista. A 70-es - 80-as években az NSZK-ban élt emigrációban (a Szabadság Rádió orosz nyelvű adásának munkatársa). A rendszerváltás után visszatért Csehszlovákiába, a 90-es évek közepén a Lidové noviny főszerkesztője. Václav Klaus híve.

Franěk Jiří (?) - cseh baloldali publicista, a Právo napilapban publikál.

Gore Vidal (*1925) - amerikai próza- és drámaíró. Részt vett az értelmiségiek világtalálkozóján, amit Václav Havel szervez rendszeresen

Grebeníček Miroslav (1947) kommunista politikus, 1990 óta a Csehszlovák Föderáció, később pedig a Cseh Köztársaság Parlamentjének képviselője. 1992 óta Cseh-és Morvaország Kommunista Pártjának elnöke.

Gruša Jiří (1938) - cseh író és politikus, a Charta 77 aláírója, a nyolcvanas évek elején Németországba emigrált. 1991-97 között a Csehszlovák Föderáció, majd a Cseh Köztársaság bonni nagykövete. 1997-ben oktatásügy miniszter, jelenleg Csehország bécsi nagykövete.

Hanák Jiří (?) - cseh baloldali újságíró, eredetileg reformkommunista, a Charta 77 aláírója, a posztkommunista Právo szerkesztője.

Hanka Václav (1791-1861) - cseh filológus és költő, a hamisított középkori nyelvemlékek (az ún. zelenohorský és královédvorský kézirat) iniciátora.

Havlíček Karel (1821-1856) - nemzeti-liberális beállítottságú cseh újságíró, a modern cseh újságírás megalapítója

Hejda Zbyněk (1930) cseh költő, a hatvanas években a Tvář szerkesztőbizottságának tagja. A Charta 77 aláírója.

Hejdánek Ladislav prof. dr. (1927) cseh filozófus, a Károly Egyetem Evangélikus Hittudományi Karának professzora. A Tvář kiemelkedő munkatársa, a Charta 77 aláírója.

Hilsneriáda - Leopold Hilsnert 1899-ben egy fiatal lány meggyilkolásával vádolták. A cseh és német antiszemiták az esetet rituális gyilkosságként igyekeztek beállítani. Cseh- és Morvaországban antiszemita megmozdulásokra került sor. Az esetnek ilyetén feltüntetése ellen lépett fel többek között T.G. Masaryk és a cseh szociáldemokraták. A pert később revideálták.

Hradzsin - az elnöknek és közeli munkatársainak hagyományos megjelölése

Hubálek Slavomil (1947) - pszichológus, az Impuls 99 kezdeményezés résztvevője.

Husák Gustáv JUDr. (1913-1991) - szlovák kommunista politikus, 1945 után a szlovákiai magyarok és a szlovákiai demokratikus erők elleni kemény politikájával vált hírhedté. Az 50-es években "burzsoá nacionalizmussal" vádolják, s 1954-ben (!) halálra ítélik. 1960-ban szabadul, tudományos dolgozó, 1963-ban rehabilitálják. 1968-ban először Alexander Dubček híve, egy évvel később azonban elfoglalja helyét a Csehszlovák Kommunista Párt első titkári posztján. 1968 után a cseh és szlovák társadalom devasztációját irányította. 1975-től a "CSSZSZK" államelnöke. 1987-ben leváltják a párt első titkári posztjáról (helyébe Miloš Jakeš lépett), 1989 után államelnöki funkciójáról is lemondott.

Hvížďala Karel (1941) - cseh publicista, 1978-ban Németországba emigrált, a rendszerváltás után néhány folyóirat főszerkesztője. Ismertek mindenekelőtt a Václav Havellal készített beszélgetéseinek könyvei (Távolsági kihallgatás).

Churaň Milan (1931) - cseh történész és publicista. A hatvanas években a "Dějiny a současnost " (Történelem és jelen) folyóirat szerkesztője, ahol helyet kaptak a nem kommunista történészek is. 1969-89 között nem gyakorolhatta hivatását. 1989 után a lap főszerkesztőjeként részt vett annak megújításában, majd az Alkotmány és a Demokrácia Védelmének Hivatalában dolgozott.

Igazság és szeretet - Václav Havel cseh köztársasági elnök jelszava: az igazságnak és a szeretetnek győznie kell a hazugsággal és gyűlölködéssel szemben.

Impuls 99 - az ún. opozíciós egyezség rendszerével (egyezség arról, hogy az ODS lehetővé teszi a ČSSD-nek a kisebbségi kormányzást) elégedetlen értelmiségiek kezdeményezése. 1999 nyarán vette kezdetét.

jelentős látogatás - Deutsch Tamás a FIDESZ képviselőjeként 1989. augusztus 21-én Prágában részt vett az 1989-as orosz megszállás évfordulója alkalmából rendezett tüntetésen. Letartóztatták és néhány napig fogva tartották.

Ježek Vlastimil (1963) - 1989 őszén a kommunista rendszer elleni diáktiltakozások egyik szervezője, 1999-ig a Cseh Rádió igazgatója. A "Köszönjük, távozzanak" kezdeményezés egyik képviselője.

Junek Václav (1951) - a Chemapol Group RT vezetőségének az elnöke. A kommunista Csehszlovákia titkosrendőrségével való állítólagos együttműködést vetik szemére. A vállalat problémái a Klaus-korszak végén lemondásra kényszerítették.

Jungmann Josef (1773-1847) - cseh nyelvtudós és a társadalmi élet szervezője

Kafka Vladimír (193?-1970) cseh germanista és fordító (többek között Franz Kafka művei jelentős részének fordítója). A Tvář munkatársa.

Kasal Jan (1951) - kiemelkedő kereszténydemokrata politikus, 2001 májusáig a KDU-ČSL elnöke, jelenleg alelnöke.

Kasl Jan (1951) cseh architektus és politikus. 1998-2002 között Prága főpolgármestere a Polgári Demokrata Párt színeiben. Hosszantartó vitái a párt vezetőségével ahhoz vezettek, hogy a 2002-es választások előtt lemondott tisztégéről, kilépett a Polgári Demokrata Pártból, megalapította az Európai Demokraták Pártját, amellyel szándékozik jelöltetni magát a városi önkormányzatba.

Kavan Jan (1946) - cseh politikus, Zeman kormányának külügyminisztere. A hatvanas években részt vett egy kommunista rendszer elleni diákmegmozdulásban. 1968 után emigrált, többek között irodalmi küldeményeket szervezett a cseh disszidensek számára. A rendszerváltást követően országgyűlési képviselőként szembe kellett szegülnie annak gyanújával, hogy állítólag együttműködött a a csehszlovák kommunista hírszerző központtal. 1992-ben belépett a Cseh Szociáldemokrata Pártba, jelenleg a párt alelnöke.

KDU - Keresztény és Demokrata Unió - Csehszlovák Néppárt, cseh keresztény párt, amely Csehszlovák Néppárt néven 1918-ban jött létre három cseh keresztény párt egyesülésével. A német megszállás idején be volt tiltva, 1945-ben újraalakult, az 1948-as kommunista puccs után eredeti vezetőségétől megfosztották, a kommunista rendszer potemkini szatellit pártjába gleichschaltolták. Az 1989-es fordulat után megváltozott a párt vezetése, s jobb-közép pártként deklarálta magát. Új, kibővített nevét 1992 óta használja. A Csehszlovák Föderáció majd a Cseh Köztársaság minden kormányának tagja volt, 1998-2002 oppozícióban, ma a kormányzó koalíció része.

kék madár pártja ODS, podle stranického loga a párt logója szerint a Polgári Demokrata Párt.

Kéziratok - Královodvorský ( Dvůr Králové városában) és Zelenohorký (Zelená Hora községben) bukkantak rájuk. 13. illetve 9. (!) századból származó régi cseh nyelvemlékeknek kellett volna lenniük. Valójában a 19. század húszas éveiből származó irodalmi hamisítványok, Václav Hanka nyelvész kezdeményezésére és aktív hozzájárulásával keletkeztek. Főként az állítólag régebbi Zelenohorský kézirat váltott ki kétségeket sok történész és nyelvész körében ( csehek között is) már "felbukkanása" idején. A kétségek azonban "hazafias" okokból nem jutottak szóhoz. A nyolcvanas években T.G. Masaryk és az újonnan megalakult prágai cseh egyetemen tevékenykedő cseh tudósok fiatalabb nemzedékének kezdeményezésére indulatos vita zajlott le a kéziratok valódiságáról. Masaryknak és kollégáinak mindenekelőtt az ifjúcseh közírók ellenállása ellenére is sikerült meggyőzniük a szakmai és a laikus nyilvánosságot arról, hogy hamisítványokról van szó.

Klaus Václav (1941) - cseh közgazdász és politikus. A 60-as években a Csehszlovák Tudományos Akadémia Gazdasági Intézetének dolgozója. A magántulajdonon alapuló piacgazdaság híve, a szabad és az irányított gazdaság kombinálására tett reformkommunista kísérletek (Ota Šik stb.) opponense. 1969 után politikai okokból elbocsátották, banki tisztviselőként dolgozott. Nem formális közgazdasági szemináriumokat szervezett, szamizdat kiadványokba írt. 1987-89 között a Csehszlovák Tudományos Akadémia Prognosztikai Intézetének alkalmazottja. A Polgári Fórum egyik alapítója, 1990-92 között szövetségi pénzügyminiszter, 1990 őszétől 1991 tavaszáig a Polgári Fórum elnöke, 1991-ben megalapítja a Polgári Demokrata Pártot (ODS), máig e párt élén áll. 1992-97 között a Cseh Köztársaság kormányfője, 1998-tól 2002-ig a Cseh Köztársaság Parlamentjének elnöke. 2002-ben nem jelöltette magát az ODS elnöki posztjára. 2003. februárjától a Cseh Köztársaság elnöke.

Koalíció - a 2002-es parlamenti választások előtt létrejött csoportosulás, a Négyeskoalícióból alakult, miután az abban tömörült két kis párt egyike, a Demokratikus Unió egyesült a Szabadság Uniójával, a másik, a Polgári Demokratikus Szövetség pedig kilépett, miután jelöltjeit a párt hetvenmilliós ki nem fizetett tartozása miatt törölték a közös jelölőlistáról. A Kereszténydemokrata Uniót és a Szabadság Unióját ( ma Szabadság Uniója - Demokratikus Unió) tömöríti.

Koalíciós jelölt - Jan Sokol (lásd címszó) Klaus ellen jelöltette magát. A cseh baloldal szemére vetette, hogy katolikus, s bírálja szudétanémetek kiűzését.

Kocáb Michael (1954) - rockzenész és vállalkozó, 1990-92 között a Polgári Fórum parlamenti képviselője, Havel elnök közeli barátja és munkatársa, az Impuls 99 egyik vezető egyénisége.

Kohout Pavel (1928) - cseh író. Eredetileg kommunista, a cseh sztálinista költészet élenjáró képviselője. A hatvanas években reformkommunista, 1968 után üldözik, a Charta 77 aláírója. Az állambiztonsági szervek emigrációba kényszerítik. Jelenleg felváltva él Prágában és Bécsben. Egy sor világszerte sikeres színmű írója.

Komárek Martin (?) - újságíró, a Mladá fronta dnes szerkesztője

Koudelka Zdeněk (1969) - jogász és főiskolai tanár, 1998 óta a Cseh Szociáldemokrata Párt képviselője a a Cseh Parlamentben.

Kožený Viktor - cseh vállalkozó, a cseh kuponos privatizáció számára alapított ún. Harwardi Beruházási Alap letéteményese. Az állampolgárok az Alapokra bízhatták kuponjaikat, melyekért részvényeket lehetett vásárolni. Az állampolgárok az első körben ezer, a másodikban kétezer koronát fizettek a kuponokért. Az attraktív akciókért, melyek iránt nagy volt az érdeklődés, több kupont kellett adni, a kevésbé attraktívakért kevesebbet. Az Alapok felvállalták a részvények vásárlását, ennek ellenében az állampolgárok rendelkezési joggal ruházták fel őket. Az első körben minden felnőtt állampolgár által igényelhető kuponok értéke kb. 90 000 koronás értéket képviselt. Kožený 10 000 koronát kínált a polgároknak, akik rábízzák kuponjaikat ( "a biztos megtízszereződés" jelszava), s mérhetetlenül meggazdagodott ezen az üzleten. Jelenleg a Bahama-szigeteken él, problematikus pénzügyi machinációkba keveredett Azerbajdzsánban, Csehországban pedig bűnvádi eljárás fenyegeti. A kuponos privatizáció lényegében sikertelenül végződött, nem segítette elő a konkrét tulajdonosok rétegének létrejöttét, csak azoknak hozott nyereséget, akik az attraktívabb vállalatoknak megvásárolt részvényeit minél előbb eladták.

KSČM - Csehszlovákia Kommunista Pártjának utódpártja, a szlovák Demokratikus Baloldal 1989-es kiválása után jött létre. Posztsztálinista ortodox kommunista párt.

Köszönjük, távozzanak - a kommunista rendszer elleni egykori diákellenállás vezetőinek kezdeményezése 2000 januárjában. Többek közt Zemanhoz és Klaushoz intézett felhívás, hogy mondjanak le tisztségükről és vonuljanak vissza a politikai életből, mert felelősek a cseh társadalom válságáért. A szervezőknek sikerült nagy tiltakozásokat szervezniük, mindenekelőtt Prágában. Néhány hónap múlva azonban a kezdeményezés a porban végezte.

Kühnl Karel (?) - jobboldali politikus, az ODA egykori elnöke, Klaus kormányának minisztere, majd átment az US (Szabadság Uniójába), miniszter Tošovský kormányában és a pártelnöki funkcióban Jan Ruml helyébe lépett. Miután a Négyeskoalíció leaderévé választották, lemondott az US elnöki tisztségéről.

Landsmannschaft Sudetendeutsche Landsmannschaft, az elűzött szudétanémeteket tömörítő szervezet Németországban.

Lidové noviny - cseh napilap. 1993-tól jelent meg, a háború előtt Masarykhoz és Benešhez közel álló lap, a kommunista puccs után gleichschaltolták, majd beszüntették. 1987-ben szamizdatként ismét megjelent, 1989 decemberétől legálisan adják ki. Eleinte Václav Klaus híveinek lapja, 1992 után a Klaushoz közel álló újságírók vették birtokba. 1997 óta független jobboldali lap.

Liehm A. J. (1924) - cseh újságíró. Eredetileg kommunista, 1945-től a Kulturní politika kommunista hetilap szerkesztője. A hatvanas években reformkommunista, a Literární noviny és Literární listy szerkesztője. 1968 után emigrált.

Lobkowicz Jiří (?) - vállalkozó és politikus, az US megalakulása után a párt elnökhelyettese.

Lottó és mesék a legkisebbek számára - a Koalíció a választási kampány keretében kisorsolható propagáló röpcédulákat szándékozik kiadni, és mesék vándorszínház általi bemutatását szervezi a potenciális szavazók gyerekei számára.

Macek Miroslav MUDr. (1944) cseh vállalkozó és politikus, 1990-92 között a Csehszlovák Föderáció Parlamentjének képviselője, a Polgári Demokrata Párt egyik vezető alakja, az utolsó szövetségi kormány minisztere, évekig a Polgái Demokrata Párt elnökhelyettese; a pártban 1997-ben lezajlott krízis idején egyértelműen Václav Klaus oldalára állt; afférák és kontroverz nyilatkozatok sorával vált ismertté, 2002-ben minden pártfunkciójáról lemondott.

Malý Jakub (1811-1885) - cseh konzervatív író és közíró

Mandler Emanuel (1932) cseh történész, politikus és publicista, a Tvář körüli tömörülés kiemelkedő alakja.1987-92 között a független Demokratikus Kezdeményezés (később Liberális Demokrata Párt) elnöke, 1990-92 között a Csehszlovák Föderáció parlamenti képviselője. Főként a cseh-német kapcsolatokkal és a szudétanémetek kiűzésével foglalkozik.

manipulált föderáció megőrzésére, parlamenttel szemben tartott demonstráció - miután 1991-ben nyilvánvalóvá lett, hogy a CSSZSZK Szövetségi Parlamentjének cseh és szlovák része nem képes megegyezésre jutni a föderáció jövőbeli formáját illetően, Václav Havel 4 törvénytervezetet nyújtott be a parlamentnek a válság áthidalására. Ezzel egyidejűleg Havel hívei demonstrációk és más támogató akciók szervezésével igyekeztek a parlamentet engedelmességre bírni. Az elnöknek és híveinek kezdeményezése nem járt sikerrel.

Marvanová Hana (1962) - jogász, 1989 előtt kivette részét a független kezdeményezések munkájából, politikai okokból bebörtönözték. A rendszerváltást követően a Polgári Fórum, majd a Polgári Demokrata Párt képviselője a Cseh Nemzeti Tanácsban. 1998-ig a Polgári Demokrata Párt képviselője a Cseh Országgyűlésben, majd átlép a Szabadság Uniójába, s annak képviselője, tavaly óta pedig elnöke. 2002 nyarán lemondott az US-DEU elnöki posztjáról, mivel nem értett egyet a pártnak a jobb- és baloldalt egyaránt tömörítő kormánykoalícióban való részvételével.

Masaryk T. G. (1850-1937) - cseh filozófus, szociológus és politikus, a Csehszlovák Köztársaság megalapítója. Mérsékelt nacionalista, "realizmusa" a szociáldemokráciához állt közel.

Masaryková Alice (1879-1966) - cseh népművelő, T.G. Masaryk, első cseh köztársasági elnök leánya. Többek között parlamenti képviselő és a Csehszlovák Vöröskereszt elnöke. 1948-ban az USA-ba emigrált.

Matějů Petr (1950) - szociológus és politikus, az US parlamenti képviselője, egy ideig annak alelnöke. Kiveszi részét az Impuls 99 kezdeményezésből.

Mathé Ivo (1951) - producens, 1992-98 között a Cseh Televízió vezérigazgatója, ma az Államelnöki Iroda vezetője.

Megbékélés 95 - cseh és szudétanémet értelmiségiek petíciója, amely felszólította a cseh kormányt, hogy kezdjen politikai párbeszédet a kiűzött szudétanémetek szervezeteivel. Az Események szerzője a petíció aláírói közé tartozott.

Mejstřík Martin (1962) - színész, publicista és politikus, 1989 novemberében a diákság képviselője, 2OO2 óta szenátor.

Mladá fronta Dnes cseh jobboldali napilap, eredetileg kommunista "ifjúsági" lap, az 1989-es rendszerváltást követően gyökeres átalakuláson ment át.

Mlynář Vladimír (1966) - cseh újságíró és politikus, az US-DEU képviselője a cseh parlamentben, Vladimíra Špidla kormányában az informatikai tárca minisztere.

Moserová Jaroslava doc. MUDr. (1930) - orvosnő és politikus, 1989 után a Cseh Parlamentben a Polgári Fórum képviselője, majd Csehország ausztráliai nagykövete, 1995 óta a Szenátus tagja.

Moszkvai és szentpétervári zarándoklatok - 1967-ben cseh politikusok (Palacký, Rieger, Grégr) demonstratív utat tettek Moszkvába, hogy tiltakozzanak az osztrák-magyar kiegyezés ellen. Útjuk nem hozott semmiféle politikai eredményt.

Moszkvai jegyzökönyv -az a dokumentum, amelyet a cseh kommunista vezetés nyomás alatt írt alá Moszkváben 1968 augusztusában.

Nečas Petr (1964) - az ODS elnökhelyettese, a védelmi és biztonsági parlamenti frakció elnöke.

Neff Ondřej (1945) - cseh író és publicista, a Neviditelný pes (A láthatatlan kutya) legismertebb cseh nyelvű internetes folyóirat kiadója

Nejedlý Zdeněk (1878-1962) - történész, zenetudós, majd kommunista ideológus és politikus, sok éven át a sztálini Csehszlovákia művelődési minisztere.

Němcová Božena (1820-1862) - cseh írónő és cseh népmesék gyűjtője

nem hazudni a normális - Jan Rumlnak, az US első elnökének politikai krédója, (előtte sok éven át az ODS elnökhelyettese és belügyminiszter Klaus kormányaiban.

Nem volt képes e csoport saját jelöltet fölléptetni - végül a harmadik elnökválasztáson Jan Sokolt állították Klaus-szal szemben, de alulmaradt.

Němec Jiří (1932-2001) cseh katolikus filozófus és közíró, 1965-69 között a Tvář folyóirat kiemelkedő munkatársa, a Charta 77 aláírója. 197 -ben emigrált, az 1989-es rendszerváltást követően végleg hazatért.

Nemzeti front - a kommunistáknak két szocialista és két polgári párttal kötött koalíciója, amiről a második világháború idején a londoni csehszlovák ellenállási mozgalom egyezett meg a kommunistákkal. Csehszlovákia felszabadítását követően kormányt alakítottak. A többi politikai párt be volt tiltva, új párt létrejöttét a Nemzeti Frontnak kellett jóváhagynia, és csakis annak keretében létezhetett. A kommunista puccsot követően a kommunisták által engedélyezett mindenféle szervezet és csoportosulás potemkini tetőszervezetévé vált, a szakszervezetektől a kertészkedők egyletéig. A kommunista kormányok formálisan továbbra is "a nemzeti front kormányai " voltak.

Nemzeti szocialista kisöccsének - Československá strana národně socialistická, a 19. és 20. század fordulóján a szociáldemokrácia nacionalista ellensúlyaként jött létre, az első cseh köztársaság idején kormánypárt, 1935-48 között a második legerősebb cseh párt. A háború előtt mérsékelt nacionalista párt, 1945 után a szociális és nacionalista demagógiát összekapcsolva azt a koncepciót vallja, hogy a CSSZK a híd szerepét tölti be a nyugati demokráciák és Sztálin Oroszországa között. Az 1948-as kommunista puccsot követően a Csehszlovák Szocialista Párt nevet veszi fel, és engedékeny eszközzé vált a kommunisták kezében. 1989 után mindennemű politikai befolyását és támogatottságát elveszíti.

"népi demokratikus" Csehszlovákia - a kommunisták így nevezték a sztálinista politikai rendszert Csehszlovákiában a múlt század ötvenes éveiben

Noha most Kasal nyer… - a választás győztese végül Kasal legnagyobb riválisa, Cyril Svoboda lett.

Normalizátorok - az 1968-as "Prágai Tavasz" leverését követő két évtizedben érvényesülő kommunista politikusok. A kommunista zsargon "normalizációnak" nevezte a posztsztálinista rendszer megszilárdulását a múlt század hetvenes éveiben.

Nova - cseh magántelevízió, amelyet amerikai partnereinek pénzéből Vladimír Železný hozott létre. Jelenleg nézettségben fölényesen vezet a cseh elektronikus médiák között. Železný idővel konfliktusba került amerikai partnereivel, akik (sikertelenül) próbálkoztak igazgatói posztjáról történő leváltásával. Železný azon nyomban (sikeresen) gyakorlatilag kisajátította őket azáltal, hogy rézvénytársaságukat program-szolgáltatónak nyilvánította, s megszakította velük az együttműködést. Az így keletkezett konfliktus kedvezőtlenül befolyásolja a Cseh Köztársaság és az USA viszonyát, s a problémával annak idején Albright államtitkár is foglalkozott.

Novotný Antonín (1904-1975) - cseh kommunista politikus, hosszú ideig a Csehszlovák Kommunista Párt apparatcsika, a sztálinista időkben részt vett a párton belüli véres tisztogatásokban. 1953-tól a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, 1957-től a Csehszlovák, majd a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke is. A hatvanas években fokozatosan elveszítette uralmát a politikai helyzet felett. 1968 januárjában az első titkár pozíciójából történt leváltását követően (helyére Alexander Dubček lépett) kezdődött az 1968-as Prágai Tavasz. Közismert volt korlátoltsága és szlovákellenes sovinizmusa.

ODA - Polgári Demokrata Szövetség. Konzervatív párt, 1990-ben a Polgári Fórum részeként jött létre, annak szétesése után önállósult. 1992 - 1998 között a cseh kormánykoalíció része. 1997-98-ban választói támogatottsága összeomlott (jelenlegi támogatottsága 1% körül, választóit az US szerezte meg). Azután a négyeskoalíció része. 2002. januárjában a Négyeskoalíció elhagyására kényszerült a párt nagymértékű (csaknem 70 millió korona) eladósodása miatt.

ODS - Polgári Demokrata Párt 1991-ben a Polgári fórum felbomlásával jött létre. Elnöke és vezető egyénisége Václav Klaus. 1992-1997 között kormánypárt.

Ok és következmény - a cseh hivatalos körök a szudétanémetek kiüzését és az ennek során elkövetett kegyetlenkedéseket azzal igyekeznek igazolni, hogy mindez a háborús években német részről elkövetett kegyetlenkedések elkerülhetetlen következmény e volt.

Omladina - radikális cseh nacionalista diákmozgalom a 19. század kilencvenes éveinek első felében. (Nevét a vojvodinai szerb nacionalista szervezettől kölcsönözte.) 1894-ben a szervezet 68 képviselőjét bíróság elé állították és börtönbüntetésre ítélték. Egy év múlva kegyelemben részesültek.

Pajerová Monika (1966) - 1989 őszén a kommunista ellenes diáktiltakozások egyik szervezője. Jelenleg a Külügyminisztérium hivatalnoka, a Köszönjük, távozzanak kezdeményezés egyik fő képviselője.

Palacký František (1798-1856) - cseh történész és politikus, "A cseh nemzet történelme Cseh- és Morvaországban" c. romantikus mű szerzője, a 19. század 4O-es éveitől a cseh nemzeti politika vezéralapja

Patočka Jakub (1973) - környezetvédelmi aktivista, a Szivárvány mozgalom vezető képviselője, a Literární noviny folyóirat főszerkesztője.

Pehe Jiří (1955) - politológus és publicista, 1997-99 között az államelnöki kancellária politikai osztályának igazgatója és Havel főtanácsadója. Az Impuls 99 kezdeményezője.

Peroutka Dnešek-je - Ferdinand Peroutka (1895-1978) cseh újságíró és publicista, a Masaryk elnök köré tömörült cseh értelmiségiekhez tartozott, a német megszállás alatt koncentrációs tábor foglya, 1945 után (többek között a Dnešek - Ma - hetilapban, melynek főszerkesztője volt) Beneš elnökkel összhangban megpróbált érvényt szerezni a "demokratikus szocializmus" eszméjének, ami a nyugati típusú demokráciának és az orosz kommunizmusnak valamiféle szintézisét jelentette volna. Az 1948-as kommunista puccsot követően emigrált, sok éven át vezette a Szabad Európa Rádió cseh nyelvű adását.

Pithart Petr (1941) - cseh jogász, publicista és politikus, a 60-as években "az emberarcú szocializmus" híve, majd a Charta 77 aláírója és a cseh disszidensek egyik kiemelkedő egyénisége. 1990-92 között a cseh kormány elnöke, 1996 óta szenátor, jelenleg a Cseh Köztársaság Felsőházának elnöke.

Placák Petr (?) - cseh történész és publicista, a Babylon diákfolyóirat kiadója. Részt vett a disszidens mozgalomban, a Cseh Köztársaságnak monarchiává történő átalakulásának híve.

Polgári Fórum - cseh nem kommunista polgári mozgalom, amely különböző független polgári kezdeményezések tetőszervezeteként jött létre 1989 novemberében. Az 1990-es választások győztese. A választásokat követően szétesett.

Polgári mozgalom - politikai mozgalom, amely Havel elnök híveit tömörítette a Polgári Fórum felbomlását és Klaus polgári pártjának (ODS) megalakulását követően. A mozgalom vezető képviselője Jiří Dienstbier, a rendszerváltás utáni első csehszlovák külügyminiszter volt. A mozgalom az 1992-es választásokban megsemmisítő vereséget szenvedett, és nem jutott be a parlamentbe. Egy ideig parlamenten kívüli pártként létezett (többek közt a nacionalista Nemzeti Szocialista Párttal karöltve), majd megszűnt.

Právo (Jog) - korábban Rudé právo (Vörös jog), eredetileg a Csehszlovák Kommunista Párt hivatalos napilapja, a rendszerváltás után önállósult és formálisan független baloldali lapként jelenik meg.

Preisner Rio (1925) cseh filozófus, fordító és publicista, a Tvář munkatársa. 1968-ban emigrált, Franciaországban él.

radikális demokraták - radikális közírók és politikusok csoportja, akik eredetileg a 19. század 40-es éveiben a "Repeal" titkos egylet tagjai voltak (Emanuel Arnold, Karel Sabina, Karel Sladkovský, J.V. Frič és mások). Az 1848-as forradalmi évben a politikai viszonyok demokratizálódásának, a 19. század első felének utópista szocialista szellemében szociális reformoknak, valamint az önálló cseh államnak az érvényre juttatásáért küzdöttek. Ők voltak az 1848-as júniusi prágai felkelés kezdeményezői. 1849 tavaszán ismét fegyveres felkelés előkészítésén dolgoztak, azonban letartóztatták őket és sokévi börtönre ítélték.

Rádl Emanuel (1873-1942)- cseh biológus, filozófus és politikai közíró, a Károly Egyetem professzora. Bírálta a nemzetiségek elnyomását a két háború közötti Csehszlovákiában (többek között "A csehek háborúja a németekkel", 1928)

rituális babonák - az ún. Hilsneriáda a Tiszaeszlári per cseh változata. 1899-ben Leopold Hilsner Polná városkabeli lakost azzal vádoltak meg, hogy megölt egy keresztény leányt, hogy vérét állítólagos zsidó rituális aktushoz használja fel. A cseh és az osztráknémet nacionalista és klerikális pártok az abszurd vádat antiszemita hisztériakeltésre használták fel. A "rituális babona" ellen T.G. Masaryk nyilvánosan és nagyon élesen fellépett. Hilsnert végül elítélték, de a "rituális gyilkosság" vádja meghiúsult.

Rudolfinum - eredetileg prágai koncertterem, a két háború között a Cseh Köztársaság parlamentjének székhelye, a második világháborút követően ismét koncertterem. 1997 őszén itt Havel elnök ünnepi összejövetelen elmondott beszédében élesen bírálta a leköszönő Klaus miniszterelnököt.

Rumcájszos - Rumcajz, Václav Čtvrtek írónak az ún. normalizáció idején (1969-1989) írt meséinek hőse. A felsőbbség ellen harcoló és igazságosságot teremtő rabló. Akaratlanul a cseh lakosság kommunista rendszerrel szembeni lazaságának szimbólumává vált (az állami vagyonból való ún. hozzálopkodás)

Ruml Jan (1953) - cseh politikus, volt disszidens, az ODS vezetőségének volt tagja, először a szövetségi belügyminiszter helyettese, majd Klaus kormányaiban belügyminiszter. 1997-ben a Klaus elleni hadjárat egyik kezdeményezője, az US (Szabadság Úniójának) első elnöke. Jelenleg az US szenátora.

Salzman Richard (1929) - 1992-98 a prágai "Komerční" Bank vezérigazgatója. Az ODS tagja, ODS-szenátor. Vezérigazgatói tisztsége alól felmentették.

Schwarzenberg Karel (1937) - vállalkozó és politikus, a Respekt folyóirat kiadója, 1990-92 között Václav Havel elnök kancellárja.

Sokol Jan prof. dr. (1936) cseh filozófus és fordító, a Károly Egyetem tanára. A hatvanas években a Tvář munkatársa.

Soudek Lubomír (1944) - 1992-98 között az egyik legnagyobb cseh iparvállalat, a pilzeni Škoda Művek igazgatója. Végül sikertelen gazdálkodás miatt le kellett mondania.

Stehlík Vladimír (?) - a kladnói Poldi Acélmű tulajdonosa. Gazdálkodása csődbe fulladt. Egy ideig vizsgálati fogságban volt, a bírósági eljárás a mai napig nem fejeződött be.

STEM - Közvéleménykutató intézet a Cseh Köztársaságban

Svoboda Cyril (1956) - kereszténydemokrata politikus. Idén májusban a KDU kongresszusán a pártelnök választásakor győzelmet aratott Jan Kasal felett. A párt balközép orientációjának híve, támogatja az együttműködést a szociáldemokratákkal.

Szarajevói merénylet - 1997 őszén, amikor Václav Klaus Szarajevóban volt látogatáson, az ODS egy része fellázadt ellene, az ODA és KDU pedig kiléptek a kormányból. Ezáltal Klaus kormánya megbukott. Az elnevezés Klaus követőitől származik.

Szent Vencel (907? - 929/935?) - cseh fejedelem, I. Vratislav fejedelem fia. Megszilárdította a kereszténységet és békét kötött Madarász Henrik német királlyal, adó fizetésére kötelezte magát, Boleslav fivére oltotta ki életét. A 10. század óta szentként tisztelik.

Špidla Vladimír (1951) szociáldemokrata politikus, 2002 tavasza óta a Cseh Szociáldemokrata Párt elnöke, 2002. július óta a Cseh Köztársaság miniszterelnöke.

Šustrová Petruška (1947) - cseh konzervatív közíró, a kommunista diktatúra idején aktív disszidens, a Charta 77 szóvivője

Švejnar Jan (1952) - közgazdász, a Cseh Tudományos Akadémia Nemzetgazdasági Intézetének igazgatója. A Dřevíč-i felhívás egyik szerzője, részt vett az Impuls 99 kezdeményezésben.

Temelín - dél-csehországi község, hatalmas atomerőmű épült, amelynek üzembe helyezéséről vita folyik Ausztria és a Cseh Köztársaság között. Építése a 80-as években kezdődött, a rendszerváltás után orosz balesetelhárítási technikáját amerikai projekt és kivitelezés helyettesítette. A többi berendezés, a reaktorokat is beleértve, orosz típusú. Építése kb. 100 milliárd koronás (700 milliárd forint) beruházást követelt.

TNS Factum - Közvéleménykutató intézmény a Cseh Köztársaságban

Tošenovský Evžen (1956) - cseh konzervatív politikus (ODS), 1993-2000 között Ostrava város polgármestere, 2000 óta a Morvasziléziai kerület hetmanja.

Tošovský Josef (1950) - a rendszerváltást követően a Csehszlovák Állami, majd a Cseh Nemzeti Bank vezérigazgatója, 1997-98 között a kormány elnöke. 2OOO őszén megvált a Nemzeti Bank vezérigazgatói tisztségétől, amiben része volt a Havel elnökkel létrejött konfliktusnak is.

Třeštík Dušan (1933) - cseh történész, a kilencvenes években a kormánylobby publicistájaként volt ismert. Soviniszta németellenes nézeteket vallott.

Tvář - 1964-1965, majd 1968-1969 között megjelenő kulturális folyóirat. Az első nem kommunista foyóirat 1948 után. A kommunisták kétszer betiltották. A folyóirattal együttműködött többek között Václav Havel és Václav Klaus is.

Tyl Josef Kajetán (1808-1856) - cseh újságíró és író, egy sor romantikus hazafias színmű szerzője

Uhl Petr (1941) - cseh baloldali politikus és publicista, a kommunista rendszer idején a cseh disszidensek egyik kiemelkedő egyénisége, néhányszor bebörtönözték. 1990 - 92 között a Csehszlovák Föderáció parlamenti képviselője, 1998-2001 között a cseh kormány emberjogi megbízottja.

Új alkotmánybírák kinevezése - a Cseh Alkotmánybíróság tizenöt bíráját tíz évre választják meg. Tíznek közülük májusban lejár a mandátuma.

új hadügyminiszter - Jaroslav Tvrdík az idén tavasszal vette át ezt a funkciót elődjétől, Vladimír Vetchýtől

US (Szabadság Unió) - az ODS-ben végbement válságot követően 1998 elején az ODS-ből kivált jobboldali párt. 1999-2002 a Négyeskoalíció tagja, annak felbomlása után a 2002-es választásokon koalícióban indult a kereszténydemokratákkal.Jelenleg a kormánykoalíció tagja.

US-DEU 2001 őszén a Szabadság Uniója egyesült a kis, parlamenten kívüli Demokrata Unióval, amely párt szintén része volt az ún. Négyeskoaliciónak. Egyesülésük oka nyilván a választási törvény záradékában kereshető, miszerint a választásokon induló koalícióknak a Képviselőházba való bejutáshoz az 5 %-ot meg kell szorozni a koalíciót alkotó pártok számával. A Négyeskoalíció esetében ez azt jelentette volna, hogy legalább 20%-ot kellett volna elérnie. A Szabadság Uniója joggal feltételezte, hogy ez nem sikerülhet.

Vollmer Antje (1943) - német politikus, a Zöldek pártjának képviselője a Szövetségi Országgyűlésben, a Szövetségi Parlament alelnöke. Részt vett a Cseh-német Deklaráció előkészítésében.

Výborný Miloslav JUDr. (1952) - cseh kereszténydemokrata politikus, a KDU parlamenti képviselője, miniszter Václav Klaus és Tošovský Josef kormányában. Egy ideig a KDU alelnöke.

Zahradil Jan (?) - politikus, az ODS képviselője, Klaus árnyékkormányának külügyminisztere.

Zaorálek Lubomír (1956) - szociáldemokrata politikus, a Cseh Köztársaság parlamenti képviselője. Külpolitikai kérdésekkel foglalkozik. A Cseh Szociáldemokrata Párt mérsékelt szárnyához tartozik, Miloš Zeman opponense.

Zeman Miloš (1944) - közgazdász, prognosztikai szakember, politikus és publicista. 1990-92 között a Szövetségi Parlamentben a Polgári Fórum képviselője. 1993-tól 2001 tavaszáig a ČSSD elnöke, parlamenti képviselő, 1996-98 között a Parlament elnöke, 1998 óta miniszterelnök. 2002 nyarán távozott a politikából, 2003 januárjában sikertelenül próbálkozott megválasztatni magát államelnökké.

Zeman visszatérési kísérlete - Miloš Zeman már 2002-ben bejelentette, hogy a 2002. évi parlamenti választások után végleg eltávozik a politikai színtérről. Ennek ellenére 2002 őszén úgy döntött, hogy jelölteti magát a Cseh Köztársaság államelnöki posztjára. A második elnökválasztásnak azonban már az első fordulójában kiesett.

Zieleniec Josef (1946) - Václav Klaus közeli munkatársa, sok éven át az ODS elnökhelyettese és külügyminiszter Klaus kormányaiban. 1997 őszén, még az ODS-en belüli válság kitörése előtt Klaus politikája ellen demonstrálva, lemondott tisztségeiről. Jelenleg független szenátor, a Négyeskoalíció támogatásával választották meg.

Žantovský Michael (1949) - szenátor, az ODA elnöke, a Szenátus külügyi, védelmi és biztonsági frakciójának elnöke

Železný Vladimír PhDr. (1945) - cseh publicista, vállalkozó és politikus. 1991-92 között Pithart cseh miniszterelnök szóvivője. 1993-ban megalapította a Nova kereskedelmi televíziót, azóta annak igazgatója. Az amerikai beruházókkal folytatott pereskedése nemzetközi döntőbíráskodáshoz vezetett, amelynek alapján a Cseh Köztársaság tíz milliárd korona megfizetésére köteleztetett az amerikai beruházók javára. 2002 óta szenátor.

1939 november 17-én - při demonstracích 28. října 1939 byl policií zraněn student Jan Opletal. Svému zranění podlehl. Jeho pohřeb 17. listopadu 1939 se změnil ve velkou demonstraci proti německé okupaci. Následovaly tvrdé represe a zavření všech českých vysokých škol.1939.október 28-i tüntetésekben a rendőrség megsebesítette Jan Opletal diákot, aki sérülésébe belehalt. 1939.november 17-i temetése a német megszállók elleni nagy tüntetéssé nőtt. Az eseményeket kemény megtorlás és valamennyi cseh főiskola bezárása követte.

1945-ben - ekkor jött létre az ún. Népfront mint a kommunistáknak két szocialista és egy keresztény párttal alakított koalíciója (a többi pártot betiltották).

1977-ben - a Charta 77 kinyilvánítása, ahol a demokratikus disszidensek egyesültek a reformkommunistákkal

1989-ben a Charta 77 képviselői kompromisszumos egyezséget kötöttek a hatalom megosztását illetően az addig uralmon levő kommunista párttal

1989 november 17-én - az 1939.november 17-i diáktüntetés évfordulóján a diákok a társadalom demokratizálódásáért vonulnak az utcákra, a kommunista rendőrség brutálisan lép fel ellenük. Ezen tüntetéseket tömeges demonstrációk követik Prágában és más városokban, a kommunista rendszer megbukik.