indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

18.7. - 23.7.2005

ARCHIV

"otevřeno"

Národní sjednocení - extremistická strana?

Přívětivá korespondence mezi Hradem a vedením strany Národní sjednocení vzbudila v médiích jisté vzrušení. Mnohem méně přitom šlo o Národní sjednocení samotné než o to, proč Hrad děkuje za podporu extremistické straně. Ale jak to s ní je? Je tato strana skutečně extremistická? To vlastně nikdo nedoložil.

Prošel jsem materiály na stránce Národního sjednocení v přesvědčení, že se o této straně dozvím něco podrobnějšího. Výsledky mého pozorování nejsou nijak překvapivé, nicméně myslím, že nejde o zcela banální záležitosti.

PRVNÍ ZJIŠTĚNÍ: název. Národní sjednocení navazuje svým názvem na stranu, v níž se sjednotily před volbami v roce 1935 nacionalisticky pravicové strany. Činnost některých činitelů této strany za druhé republiky přispěla k nevalné pověsti Národního sjednocení a k tomu, že jak ona, tak její původní části ( zejména Národní demokracie) patřily mezi politické strany, které po válce nebyly obnoveny. Uvážíme-li celkově levicové klima exilové a bezprostředně poválečné politiky, není sám název této dnešní strany důvodem k tomu, abychom ji považovali za extremistickou.

ZJIŠTĚNÍ DRUHÉ: spojenectví. Národní sjednocení je součástí tzv. Národní čtyřky, kterou tvoří spolu s ní Národní strana, České hnutí za národní jednotu a Republikáni Miroslava Sládka. Není třeba zvlášť odůvodňovat, že tato čtyřka představuje náramně povedené spojenectví a že pokud jde o Národní sjednocení, podporuje podezření na jeho tendenci k extremismu.

ZJIŠTĚNÍ TŘETÍ: hlavní programové akcenty.

/řízný ideologický antikomunismus:

"NSJ vyzývá poctivé občany:

- Nevěřte znovu lživé a protinárodní bolševické propagandě.

- Podpořte Národní a vlastenecké síly, vstupte do NSJ.

Vyzýváme také ty občany, kteří dali mylně svou důvěru evropské integraci. V přímém přenosu můžeme v těchto dnech sledovat krach této kryptomarxistické utopie. Neplačte pro ni. Vy patříte ke svému národu, svému státu, kraji, obci. Podpořte národní síly. Vstupte do řad NSJ.

Vyzýváme aktivní antikomunisty. Hledáte někoho, kdo od listopadu 1989 nepřetržitě hájil radikální postup proti marxistické ideologii a jejím politickým projektům? Někoho, kdo 15 let, na rozdíl od havlistické elity, požaduje zákaz KSČM? Je to NSJ. Podpořte nás a vstupte do našich řad." (Z Projevu předsedy strany Františka Červinky 27. 6.)

Je pozoruhodné, že provolání, které varuje před evropskou integrací jakožto před kryptomarxistickou utopií, obsahuje utopickou myšlenku, že je dnes možno jen tak jako by nic zrušit parlamentní komunistickou stranu. Evropská integrace má až dosud hodně chyb, ale považovat ji za kryptokomunistickou je omyl.

a/ důraz na národ a národní hodnoty: V prohlášení vedení NS z 6. června se říká mimo jiné:

" Ukazuje se, že rozdělení politických siločar současnosti skutečně neprobíhá jen mezi soupeřícími stranami (jakkoli je takovéto stranické rozdělení politické scény důležité pro standardní fungování státu), ale probíhá také napříč politickým spektrem a dělí politiky (i občany) do dvou stále zřetelněji vymezených táborů, totiž na ty, kteří jsou zakotveni ve své národní kultuře, z níž čerpají hodnoty i měřítka pro svou činnost, a ty, kteří patří utopickému ´novému věku´ politiky, opovrhují kontinuitou hodnot a s fanatickou razancí odmítají obvyklé morální normy a kulturní vzorce."

Důraz na národ, národní hodnoty a národní zájmy prostupuje základními materiály Národního sjednocení a nepochybně přispívá k tomu, že u této strany je v takové oblibě Václav Klaus.

b/ odpor proti evropským snahám o integraci. Ten je ještě silnější, než jak by se dalo usuzovat z předchozího citátu. V prohlášení "Francie a Holandsko, díky!" z 27. června vidí vedení strany další evropský vývoj optimisticky ve smyslu postupného zániku integračního hnutí:

"Jaké jsou prognózy dalšího vývoje? Je velmi pravděpodobné, že francouzské a holandské NE euroústavě znamená zásadní bod obratu na politické mapě Evropy. Dojde k posílení všech ´protievropeistických´ sil, zejména národní pravice. Předčasné volby konané v září v Polsku, budou s největší pravděpodobností znamenat totální propad socialistů a liberálů a přivedou polské národovce do vlády. To by mohlo znamenat zásadní obrat v zahraniční politice zejména vůči EU. Stejný vývoj by mohl nastat po volbách i v dalších zemích včetně ČR. Tento proces se již nezastaví a v konečném důsledku povede k totálnímu rozpadu a zániku integračního projektu, jak jsme toho byli svědky v případě SSSR."

c/ Boj proti politice řízené utajenými mocenskými strukturami. Uvedená prognóza nemusí být ve všech bodech příliš od věci. Důležité ovšem je, jak vidí Národní sjednocení charakter evropského integračního procesu:

"Co vlastně drží utopickou chiméru evropského superstátu při životě? Zdá se, že pouze miliardy finančních prostředků, které do této vize investovaly utajené mocenské struktury za oponou evropské politiky. Tyto struktury nechtějí o své investice přijít a tlačí na své politické loutky, aby prosadily něco, co evropská veřejnost zkrátka a dobře nechce."

ZJIŠTĚNÍ ČTVRTÉ:Nevyslovená pravda. Chápání dosavadního evropského integračního procesu jako rovnocenného s integračními silami v Sovětském svazu posiluje podezření, že cosi extremistického v Národním sjednocení přece jenom je. A co když k tomu přidáme řízení politiky "utajenými mocenskými strukturami za oponou politiky" - jako by se slušelo říci, že ty mocenské struktury jsou židovské… Hned bychom věděli, oč jde. Jenomže něco takového Národní sjednocení nikde neříká. Konec konců ani dost dobře říkat nemůže, samo sebe by tím deklasovalo. A tak zbývá jenom podezření, že volí takové formulace, které ve svém celku naznačují, že kdyby mohlo, mluvilo by jiným hlasem. Je to tak? Aby nám naše uvažování usnadnil, publikoval předseda strany František Červinka text se slibným názvem Zákaz kouření v restauracích - další krok ke světovládě. Zde se dozvíme, jak se politická pravda zrodí v odporu proti nadnárodním strukturám:

"Každý má možnost zajít si do nekuřácké restaurace, pokud mu vadí tabákový dým, ale stát nemá právo zasahovat do vztahu mezi zákazníkem a hostinským. Proč se dnes tato pravidla mění?

Nadnárodní struktury reprezentované "evropeistickými" elitami nenechávají skutečně nic náhodě. Je třeba odstranit klasické hospody, ve kterých muži debatují o politice a o fotbale a ve kterých se vytváří politické podhoubí budoucí opozice. Právě tam mohou vyrůst v budoucnosti i centra národního odporu, až "evropeisté" odhodí humanistické masky a ukáží svou pravou tvář.

Právě zákaz kouření v hospodách plošně uplatňovaný ve všech evropských zemích (jistě nezůstane jen u toho, postupně se bude jednat o globální celosvětové opatření), je jednou z možností jak narušit tradiční vazby mezi sousedskou pospolitostí a možností obrany a třeba i vytváření domobrany, kde jinde, než v zakouřených hospodách. V nekuřáckých sterilních McDonaldech asi těžko…".

SHRNUTO: Národní sjednocení je - smím-li si vypůjčit její terminologii - kryptoextremistickou ultranacionalistickou politickou stranu. Možná že by pan prezident udělal dobře, kdyby před poděkováním Národnímu sjednocení, jak je užitečné, že mu veřejně vyjádřilo svou podporu, o těchto věcech trochu víc přemýšlel.

E.M.