indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

6.6. - 13.6.2005

ARCHIV

"otevřeno"

Ohlasy polemiky s Václavem Klausem

Často slýchávám, že chaty, drobné diskusní příspěvky na internetu, jsou pro svou převažující vulgárnost a nevěcnost nezajímavé. Jak pro koho. Takřka bez výjimky lze tyto diskusní příspěvky rozčlenit do několika formálních kategorií, které posléze dávají nějaký smysl. V diskusi na prezidentově stránce k polemice prezident versus Mandler se ovšem projevilo to, co napsala Petruška Šustrová v Lidových novinách: Prezident je proti Mandlerovi ve výhodě, jeho funkce a obliba mu dává značnou váhu. Ví stejně dobře jako všichni ostatní, jaký je postoj většiny české společnosti k vyhnání. Dalo se čekat, že převahu, i když kupodivu nijak drtivou, budou mít Klausovi přívrženci. Ale o to nejde, jde o hodnotu a kvalitu příspěvků. Rozdělím je do tří oddílů.

I. Oddíl typicky český: "ty jsi ale blbej, vole"

Příspěvků, v nichž se diskutující zabývají mnohem víc vzájemnými nadávkami než věcnou diskusí, je vždycky dost. Mají významový smysl?

a) 9.6.2005 21:50:39// Petr P:
Jdi k čertu
m a g o r e vylízanej pod různými jmény.

b) 8.6.2005 23:18:46// bobr :
P., takoví lidé jako jste Vy do Evropy nepatří. Měli by jste si založit jakýsi sultanát a tam dělat kolo-kolo mlýnský … a vykřikovat Vaše nacionalistický hesla …

c) 9.6.2005 15:28:48 // několik slov :
Jako prasata se chovají ti, co zpochybňují výsledky druhé světové války a česko-německou deklaraci.

II. Oddíl žumpovně-likvidační: Voni ignorante, zalezte do ústraní.

Je velmi vzácné, když se v takové diskusi neobjeví silně vulgární, popřípadě tak agresivní příspěvek, že obsahuje žádost o sankce proti autorovi (v daném případě proti mně).

d) 6.6.2005 10:23:00 // Jihočech :
Vždy mě naserou "intelektuálové" typu Herr Mandlera nebo "Himmela" Nebeského...

e) 7.6.2005 // J-ik:
Pane Mandlere, vůbec Vás neznám, nikdy jsem Vaše jméno neslyšel. Prý jste kdysi někde publikoval a ještě publikujete, no budiž. …Proti prezidentově citátu jste se neohradil, je tedy zřejmě pravdivý: "Poválečná etnická čistka, to je dnes zřejmé, byla prvním krokem na cestě české politiky k národnímu (slovanskému) státu, zbavenému Němců a Maďarů."
Mohu jen odpovědět, ze jste ignorant, který nemá o historii (nejen) českého národa ani ponětí….

f) 6.2005 14:30:54 // don Tr-:
proč se nepřijme zákon, podle kterého by bylo zpochybňování příčin odsunu trestný čin, stejně jako např. zpochybňování holocaustu??????
já bych ty lidi nemilosrdně zavřel, aby mohli pár let o sobě přemýšlet a o všech obětech německého nacionálního socialismu. Jestli se demokracie nezačne bránit, tak nám ten ksindl zase přeroste přes hlavu jako v minulosti.

g) 8.6.2005 23:59:49// J=ik:
Otevřené slovo panu Mandlerovi. Nedělám si nárok na pravdu, možná jste nebyl úplatný Sudeťákům. Jestliže jste ale publikoval už v 60. letech, je možná i jiná varianta. Jste přestárlý, marasmem postižený, stářím sešlý dědek, kterému to už pořádně nemyslí nebo jak se mezi lidem prostým praví, kterému "kape na maják". Proč už tedy nezalezete do ústraní, nedáte si pokoj a neotravujete ovzduší?
Abych jen nekritizoval, něco dobrého Vám doporučím - výhodné a praktické: Rezervujte si v nejbližším krematoriu termín (…) Kam jste to jen dopracoval, mně se zvedá žaludek. Jak se v Německu říká, tolik ani nemůžu sníst, kolik by se mne chtělo blít. …

III. Oddíl, věcný: "máte právo i na zkreslený pohled…"

Nazývám ty příspěvky věcnými, i když na některých je věcná pouze vůle hovořit k věci. V našich poměrech i to musíme ocenit. K prvnímu příspěvku připojuji komentář.

h) 10.6.2005 15:12:04 // Edmont D:
Reakce na článek pana Mandlera: Moje právo na historií
Pane Mandlere, Vy máte právo i na zkreslený pohled …, ale nemáte právo, ale ani možnost vrátit se do minulosti a provést korekci a tím změnit výsledek! Ten pokus již tady byl hned po 89. ČR učinila tenkrát dotaz, zda platí stále Postupimská dohoda a dostala odpověď. Jistě víte jakou. Vyhnanci si dovolili ústně napadnout Polsko a dostali také odpověď: A kupodivu kladnou. Ano výsledek války lze změnit, ale pouze novou válkou.
Ve svém článku, který tak pohotově zveřejnila MF Dnes se stavíte do role utiskovaného a ohroženého člověka, který je pronásledovaný mocným odpůrcem, který útočí i na ty "nejposvátnější věci", používám Vaše slova. Navíc si kladete otázku: "Mám se bát?" Odpověď je nasnadě, samozřejmě, ovšem pouze o svůj zdravý rozum. Jestli se chcete postavit do role pronásledovaného obhájce pravdy, tak na to rychle zapomeňte. Toleranci kterou v ČR požíváte, tak o takové by jste si třeba v Polsku mohl nechat pouze zdát.
A teď k těm Vaším změnám výsledků války po kterých voláte, tak přesně tohle se jmenuje odveta, chcete-li revanš. A povšimněte si, že nikdo ze sudetských Němců nevolá po změně výsledků války a to ne proto, že by si změnu nepřál, ale asi ví proč. Pak se nedivte, že konkrétně Vás někdo nazve revanšistou. Naštěstí jsou Němci, kteří jsou pro nás skuteční přátelé a těch si nesmírně vážíme a já budu první kdo se ozve, když bude někdo urážet Němce všeobecně. Bohužel Vy a Vám podobní nehledají v duchu porozumění co nás spojuje, ale vyhledáváte pouze třecí plochy.
A vrátím se ještě k té historií. Historie je jedna, není Vaše ani moje ani nikoho jiného. Z historie se dá pouze poučit. Ovšem někteří jsou nepoučitelní. Ale proč Vy si říkáte historik, tak to je mi naprostou záhadou.
A poslední poznámka, ve svém článku píšete: .... "tak zvané výsledky druhé světové války" to nejsou takzvané, to jsou zkrátka výsledky, bez jakýchkoliv přívlastku!

Vůle po věcnosti v předchozím příspěvku je. S věcností je to horší. Po změnách výsledků války nevolám, kde to autor vzal? Na druhé straně kdybych nenazval to, o čem hovoří pan D i naše vláda takzvanými výsledky druhé světové války, museli bychom do výsledků války zahrnout například rozdělení Německa na čtyři pásma a jednotný československý stát, o Balkánu ani nemluvě. Takže to, o čem se vede spor, jsou skutečně takzvané výsledky druhé světové války - a v Česku se tím myslí hlavně vyhnání Němců.

O tom, že historie je jedna, jediná, je u nás přesvědčena většina lidí. Abych předešel zbytečným diskusím, hovořil jsem o historii jako o "výkladu dějin", na rozdíl od minulosti, tedy matérie minulé reality. Výklad dějin lze pojímat a měnit, naši minulost to změnit nemůže. Snaha naší politiky mít jedny dějiny ve smyslu jednoho výkladu minulých událostí vede k takovému marasmu, jakého jsme u nás svědky.

i) 8.6.2005 21:08:48 // W-er :
Všechno lze pochopit. Je možné se vžít do období po skončení války.(…) Pane prezidente, byli odsunuti lidé, kterým v době konání parlamentních voleb roku 1935 bylo méně než 21 let, lidé /kteří/ nemohli volit. Tedy nezvolili Henleina, to znamená, že za to, že špatně volili, bylo odsunuto v roce 1946 minimálně 32 ročníků občanů ČSR, kteří byli nevinní. Minimálně jedenáct ročníků občanů ČSR, kteří v době voleb nebyli vůbec na světě. Zabíjet vlastní občany jen proto, že uvěřili politikům, zbavovat je občanství, to je a vždy bude zvěrstvo. Nedivím se tomu, že Vás zvolili komunisté. Mělo by být vážným varováním voličům Vaší strany - zvolím Vaši stranu a kdo mě po deseti letech zato vyžene z domova?

j) 6.6.2005 10:11:19 Jiří J. K. N
Vážím si intelektuálních schopností Václava Klause…. Nicméně jako historik musím dát v této polemice zapravdu Emanuelu Mandlerovi. Skutečně si myslím, že Češi využili výsledku druhé světové války k vyřešení etnického konfliktu, který s druhou světovou válkou neměl mnoho společného a trval přinejmenším od poloviny 19. století. Jistě, pokud by válku vyhráli Němci, využili by toho oni, to nás (tedy tehdejší činovníky) ale neomlouvá! České oficiální plány na vysídlení Němců vznikaly bezprostředně po vytvoření Protektorátu, takže s ději druhé světové války moc nesouvisejí. A kdo chce srovnávat vyhnání Čechů z pohraničí a vyhnání Němců z pohraničí, tak srovnává nesrovnatelné... Zkrátka: pro výlety do historie by měl mít člověk taky dostatek vědomostí z oboru... Ale jinak je vidět, jak se pomaličku české nazírání na věc mění a v historické obci i v médiích je už patrné, že pan Mandler nepředstavuje nějaké okrajové stanovisko.…

A celkem? Bez komentáře.

E.M.