indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

30.5. - 4.5.2005

ARCHIV

"otevřeno"

Vláda, Lety a k tomu obyvatelé vepřína

Už z názvu čtenář sezná, že autor v krátkém novinovém článku nehodlá řešit ústavní spory, otázku, zda odstranit vepřín v Letech, ani to, patří-li komunisté mezi domácí zvířectvo. Jde mi o formální otázku, která určitým způsobem spojuje to, co se týká nadpisu tohoto článku.

Nejprve si všimněme sporu premiéra s prezidentem. Jde v něm pochopitelně o víc, než o Klausovy názory na euroústavu a na jeho zahraniční cesty. Jde o to, kdo v této zemi vládne. Po dvou slabých sociálnědemokratických vládách a při ne zcela jednoznačném textu Ústavy mohl prezident snadno dojít k absolutistickému závěru "Stát jsem já", čemuž se jeho jednání zdálo příliš neodporovat. Je pochopitelné, že nová vláda chce mít moc ve svých rukou a že se s prezidentem dostala do konfliktu. Jiří Paroubek adresoval prezidentovi jisté výhružky (nebudu je opakovat, každý je zná), včetně odhodlání zabránit Klausovi v některých zahraničních cestách. Jak již řečeno, ten konflikt víceméně musel přijít a není také divu, že měl tak hrubé rysy. Přitom spor o to, kdo a jak vládne českou zahraniční politikou, lze řešit mediálním handrkováním nebo jednáním (a nakonec se naštěstí zdá, že jednáním skončí). Bohužel jsme ztratili soudnost, pokud jde o politickou kulturu: hrubost a sprosťárny v politice nás nepřekvapují. Je hezké, že Paroubek chce být rozhodným, energickým premiérem, ale prezident je hlava státu a s hlavou státu se pomocí výhružek (jak to předvedl Paroubek), mluvit nemá, ba dokonce řekl bych - bez ohledu na Ústavu - ani nesmí. "Pozitivně" to mimo jiné dokázala skupina disidentu, která krátce předtím zaslala prezidentovi velmi kritický dopis. A ten dopis byl slušný. Proč také ne?

Jak s tím souvisí otázka vepřína v Letech? Má nepochybně "obsahovou" stránku (odstranit vepřín?), která souvisí s vlastnickými vztahy, s finančními možnostmi, s povědomím obyvatelstva a tak lze pokračovat. Jenže tato věc má rovněž významnou politicko-kulturní rovinu. Kromě židovského holocaustu byl za nacistů rovněž holocaust cikánský a koncentrák v Letech je u nás jeho symbolem. Demokratická politická kultura přikazuje, abychom zacházeli s místem, na němž koncentrační tábor stál, právě jako se symbolem bezpráví. Toto bezpráví má na svědomí miliony lidí a z hlediska demokratické politické kultury je nevhodné ptát se, zda vepřín odstranit, či ne. Taková otázka by neměla existovat, protože je nepochybné, že v Letech má stát místo vepřína památník na cikánský holocaust. Tato přirozená slušnost se nepochybně prosadí. A čím později, dodejme, tím víc peněz to bude stát.

Slušnost v politické kultuře je důležitá také v posledním případě, který připomíná náš nadpis. Ester Kočičková se v satirickém pořadu vyjádřila o komunistech jako o prasatech a to vzbudilo velký rozruch. Měla to říct, nebo ne? Pro nás má význam, že to řekla. Je to zbytečně hrubé. A z hlediska politické kultury je v tomto případě důležitá rovněž otázka viny. Protože autorka té věty si o komunistech nemyslí nic pěkného. Kdo by se divil… Ale jsou všichni komunisté stejně špatní? Co o jednom každém z nich víme? Ani si neuvědomujeme, že výrok "komunisté jsou prasata" je založen na zásadě kolektivní viny. Jsme lidé různí a také komunisté a jejich sympatizanti jsou různí, ať se nám to líbí, nebo ne.

Když jsem si zmoralizoval, mohu toto krátké pojednání uzavřít zjištěním, že trocha slušnosti by českou politickou kulturu určitě nepoškodila.

E.M. Mladá fronta DNES 2. 6. 2005