indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

17.1. - 22.1.2005

ARCHIV

"otevřeno"

Proti škodlivým živočichům!

Již podruhé vyrazila Zdenka Ulmannová v Mf Dnes proti škodlivým lidským živočichům. Jsou to ti živočichové, kteří decimují svět "krví a brutalitou", a to pět tisíc let. Inu, jací jiní živočichové to mohou být než - muži ("Kladivo na čarodějnice…" Mf Dnes 7. 12. 2004). Vznik feminismu se prý váže "k uplatňování pětitisíciletého mužského šovinismu …/a je/ jen druhotnou reakcí na staletí trvající snahu mužů ženy podceňovat, pokořovat, zotročovat." Jsou totiž, soudí Zdenka Ulmannová, mezi námi stále militarističtí, vojácky založení panáčkové (jsou to přirozeně muži) a vladaři nad našimi životy, kteří se nám snaží vnucovat svoji vůli.

Oč jde? Zákon č. 585/2004 Sb. definitivně od roku 2005 ukončil základní vojenskou službu. Avšak neskončila branná povinnost a stát může v případě potřeby povolat do armády i ženy. Takový zákon jde podle Zdenky Ulmannové proti "bytostnému ženskému přesvědčení, které v drtivé většině volá: Odzbrojte! Vždyť logické je - neválčit".

Přirozeně, je otázka, zda branná povinnost desetimilionového státu se opravdu musí vztahovat i na ženy - Izrael, stát v bojové linii, je něco úplně jiného než Česká republika. Na druhé straně by ženy (pokud by o to neusilovaly) určitě ani v našem případě nestály v bojové linii -pokud by v ní vůbec někdo stál -, ale obstarávaly by technické služby, pro které většinou mají vlohy a v nichž je bezpečněji. Jestliže zákonné normy, které se týkají i jich, ženám nevyhovují, mají plné právo protestovat. V článku Zdenky Ulmannové "Ušlechtilý zákon ženám škodí" (Mf Dnes 18. 1.) jsme si takový protest proti vojenské službě žen mohli přečíst. A byl to vášnivý protest radikálního feminismu.

Vezměme tento protest vážně a zeptejme se : budeme-li vojensky napadeni, kdo nás, náš stát, naše obyvatelstvo bude chránit? Muži přece (armáda). A tak by přece jen tito živočichové, kteří už pět tisíc let decimují svět krví a brutalitou, byli k něčemu dobří, ne? Zdenka Ulmannová to nepřiznává. Zjevně se domnívá, že bytostné ženské přesvědčení, o tom, jak je důležité odzbrojit, nastolí všeobecný mír. Jak by ne: "logické je - neválčit".

Bytostné ženské přesvědčení k nastolení všeobecného míru příliš nepřispěje. Plete si formální logiku s logikou dějin. Hleďme, jak se nám logika dějin předvedla (viz rovněž předchozí článek): 30. léta 20. století byla desetiletím appeasementu. Západ nezbrojil, aby nerozzlobil Hitlera. Výsledkem byla světová válka. - Léta po druhé světové válce byla poznamenána studenou válkou. Amerika zbrojila a sovětský systém se rozsypal. Pokud by odzbrojila, kde bychom dnes byli? - Kdyby Američané v Korejské válce těžce nebojovali, komunisté by ovládli Koreu. - Američané pak opět nešťastně bojovali ve Vietnamu. Prohráli sice, ale zastavili postup komunismu.

V současné době Írán a Severní Korea ohrožují svět atomovými zbraněmi. Podle bytostného ženského přesvědčení, kterému se v Evropě náramně líbí, je zapotřebí odzbrojit…

Radikální ženský pacifismus, který předvádí Zdenka Ulmannová se připojuje k dnes široce založenému světovému pacifistickému hnutí. Ten chce přinutit Západ, aby odzbrojil, což by bylo ku prospěchu jedině a pouze jeho nepřátelům; předpokládat, že oni se dobrovolně odzbrojí, je naivní.

Zdenka Ulmannová se sice domnívá, že logické je neválčit, ale ona sama zahájila válku proti mužům. Jenže stejně jako s ostatními radikálními hnutími je to i s radikálním feminismem: není k ničemu dobrý.

E.M.