indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

10.1. - 15.1.2005

ARCHIV

"otevřeno"

Opočno jako symbol

Shodou příznivých okolností se na stránce Názorů Mf Dnes sešly 15. ledna dva články, jejichž témata mají - nebo alespoň měly by mít - společného jmenovatele. A to společného jmenovatele zanedbávaného a významného - vadné poznávání minulosti. V článku "Hákový kříž: varovné znamení" Karel Hvížďala upozorňuje na nebezpečí, které vyplývá ze ztráty vážnosti starých symbolů. Zámek Opočno je v důsledku toho, co se s ním a kolem něho děje, rovněž symbolem - nepřímo to říká Martin Komárek v článku "Zámek Opočno a Benešovy dekrety".

K tomu, co autor píše o Benešových dekretech, jsem se vyjadřoval již nesčíslněkrát (Komárek: "takový zákon, který se opírá o kolektivní vinu, je z dnešního hlediska nepochopitelný". Dále pak soudí Komárek, že jde o "neschopnost vyrovnat se čestně s nespravedlností, kterou spáchali naši předkové".). Na tomto místě mi stačí stručně zopakovat, že platnost Benešových dekretů v dnešní době je velkou ostudou našeho národa a státu a že dvojí vyvlastnění zámku Opočno je toho dokladem.

Jak je to se společným jmenovatelem? Má s ním hodně společného úvaha Karla Hvížďaly. Ta vychází z nacistického "kostýmu" anglického prince Harryho a navazuje na intelektuály, kteří "již od osmdesátých let minulého století upozorňovali na to, že a že by se hierarchie měla změnit". "Problém", soudí Hvížďala, "netkví jen v tom, že se staré symboly začínají vyprazdňovat a že nefungují jako varování před opakováním starých omylů. Vážnější je skutečnost, že ztrácíme-li strach ze starých symbolů, znamená to, že si nevážíme ani našich současných symbolů, že se nemáme s čím identifikovat. Že už nevíme, co je zlo a co dobro. I lesk anglické královny je mnohem slabší. Českou vlajku či české stuhy s trikolórou můžeme najít na smetišti, aniž je za to někdo potrestán."

S tím vším bych nechtěl polemizovat. Jen je vhodné upozornit, že tu chybí onen společný jmenovatel s Benešovými dekrety, vadné poznávání minulosti. "Staré symboly" získaly svůj význam na základě reality. Se svastikou jakožto se symbolem páchali nacisté obludné zločiny, a v důsledku toho generace, které to zažily, nahlížejí na hákový kříž s odporem. Pro ně je to významný symbol. Jenomže ti mladí protektorát nezažili, počátek komunismu u nás si také nepamatují a celkem vzato nevědí, o čem je řeč. Pochopitelně také nevědí, o čem je řeč, když se za potlesku davů likvidují zbytky majetku české šlechty, čehož je právě konfiskace Opočna symbolem. A za tím vším stojí lhostejný vztah k minulosti, její zjednodušování a ideologizace, devalvace mnohých poučení, která nám může poskytnout.

Není totiž tomu tak, že by "komunistické Rusko nadlouho mělo v rukou monopol na distribuci symbolů dobra a zla". Historická skutečnost byla komplikovanější. Proti hitlerovské říši se musely spojit západní velmoci se Sovětským svazem, což přispělo k tomu, aby se na Západě totalitní základ sovětského systému bral na lehčí váhu, než bylo záhodno. Je otázka, zda se s tím dalo něco dělat. Ale je fakt, že způsob, jímž prezident Roosevelt ideologizoval válku jako boj proti nacistické totalitě, vedené mocnostmi zastávajícími demokracii a občanská práva, měl velký vliv na mínění širokých vrstev evropské (a koneckonců i americké) veřejnosti v tom smyslu, že Sovětský svaz je od základů něco jiného než totalitní velmoc. "Distribuci" nejen symbolů, ale vůbec dobra a zla uskutečňovaly dohromady mocnosti vítězné protinacistické koalice. V Postupimi schválily vyhnání Němců podle zásad kolektivní viny. Staré symboly se od takových postojů a akcí nedistancovaly. Západ by měl vědět, že se nemůže vyhnout zodpovědnosti za ztrátu rozlišení mezi dobrem a zlem. Natož pak my v Česku.

Poválečná československá revoluce vycházela jednoznačně z vyhnání Němců jakožto z něčeho, co pro Čechy představuje "dobro". A tak se hlavním symbolem stal "antisymbol", tedy symbol záporný - hákový kříž. Ten představoval nejen nacisty, ale všechny Němce. Vyhnali jsme je, protože šířili zlo a my jsme zastánci dobra. Kdo byl naším nepřítelem, nebo koho česká politika za nepřítele stanovila, ten jakožto představitel zla měl co dělat s hákovým křížem. A protože spolu s majetkem Němců se vyháněla i šlechta (a její majetek se zkonfiskoval), dostala česká šlechta bez ohledu na individuální vinu atribut spolupráce s nacisty.

Bylo by jistě záhodno, aby ti, kteří mohou - vědečtí pracovníci, učitelé, pracovníci médií - vykonali co nejvíc práce pro očištění nedávné minulosti od legend a mýtů. Aby tato nedávná minulost nebyla služkou politiky; aby se mladší generace dozvídaly alespoň základní fakta o událostech po druhé světové válce. Prostě aby věděly, o čem je řeč. Staré symboly jim neříkají nic a není to jejich vina.

"Záporný symbol" nemůže platit na věčné časy. To je ostatně vidět z vystoupení prince Harryho v nacistickém kostýmu. V Anglii to ovšem mají lehčí.Ale i u nás se (jako vždy) najde řešení. V daném případě je zámek Opočno jeden z nových symbolů, které přináší nenávist a zášť. Podařilo se je uchovat šedesát let po druhé světové válce. U nás se tak vytvářejí nové symboly zastiňující hříchy a ničemnosti, které se odehrály před šedesáti lety.

E.M.