indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

27.9. - 2.10.2004

ARCHIV

"otevřeno"

Má pravdu dopis sta nebo Václav Klaus?

Řekněme hned zpočátku, že v Rusku se odehrává takové množství událostí a procesů, že pro nás, neinformované středoevropany je obtížné získat o tom přehled. Vyjděme z přehledu, který v MfD 29. září o kladech a záporech Putinova Ruska otiskl Jan Rybář. Za klady považuje obnovení stability, hospodářský růst, obnovení moci centra a vytvoření věcných vztahů se Západem. Jako záporné rysy dnešního Ruska považuje Putinovu rostoucí moc, velký vliv tajných služeb, neúspěšnou válku v Čečensku a tvrdé metody vůči protivníkům.

Tento zhruba načrtnutý přehled odpovídá zprávám, které přicházejí z Ruska. Každý, kdo jen trochu sledoval ruské dějiny, dospěje snadno k předpokladu, že Rusko v budoucnosti určitě nepřekročí svůj geopolitický stín. Jinými slovy, že ať již se budoucí vývoj bude ubírat tím či oním směrem, o demokracii západního typu lze v souvislosti s Ruskem pouze mluvit. Nezabývám se otázkou, proč tomu tak je - jsou jiní, kteří Rusko znají skutečně dobře. Avšak mohu se odvážit závěru, že obrovské problémy této obrovské země nevedou a nepovedou k ničemu jinému než k centralistickému vládnutí. Může být více nebo méně demokratické nebo také "carsky" autokratické. To nezáleží na radách zvenčí, nýbrž na Rusku samém.

"Dopis sta" vypočítává pouze negativní rysy Putinovy vlády. Uvádí, že Putin od roku 2000 systematicky ",podvazoval svobodu a nezávislost tisku, zničil brzdy a protiváhy ruského federálního systému, svévolně uvěznil jak skutečné, tak domnělé politické oponenty, odstraňoval uznávané kandidáty z kandidátních listin, pronásledoval a zatýkal vůdce nevládních organizací a oslaboval stranický systém" Putinový plány na další centralizaci moci posunou Rusko o krok blíže k autoritářskému režimu. Podobně se zhoršuje ruská zahraniční politika a významně roste vliv tajných služeb.

"Dopis sta" vidí situaci Ruska pouze z této nedobré strany. Ne tak Václav Klaus. Uznává, že nové ruské demokratické instituce jsou křehké. Proces, jímž Rusko prochází, "není a nemůže být přímočarý a nejsou v něm jenom kroky vpřed." Výslovně zdůrazňuje, že vidí "obě stránky věci". Náš prezident nemá za to, že Putin "systematicky omezuje svobodu", ani že by věznil vůdce nevládních organizací. Na rozdíl od "dopisu sta", zdůrazňuje Václav Klaus, by se neodvážil naznačovat, že se Rusko znovu blíží k diktatuře. Je možné a pravděpodobné, že poněkud přeceňuje ony kroky Putinovy vlády, které nejsou "kroky vpřed".

V tomto sporu se mohou obě strany mýlit. Ale - nemohu si pomoci - pohled "dopisu sta" je jednostranný a Václav Klaus je z mého laického pohledu pravdě blíž. Alexandr Vondra říká o "dopisu sta", že i kdyby to bylo jen slovo, "upozornění na to, že se nám nelíbí posun Ruska od liberální k autoritářské demokracii, má… smysl". Jenže ten smysl je právě pro svou katastrofickou jednostrannost poněkud problematický.

Beztak je za ním vidět utopickou domněnku části západní politiky, že demokracii (nota bene západního střihu) lze "vyrobit" všude na světě, ať jsou na daném místě poměry jakékoli. Bohužel demokracii lze mnohem snáze zničit než vybudovat…

E.M.