indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

20.9. - 25.9.2004

ARCHIV

"otevřeno"

Omývání minulosti

(O čistkách a podivných gestech)

Žijeme událostmi, o kterých by se nám před padesáti léty nesnilo. Teroristé předvádějí zvrhlosti, které by si slušný člověk nevymyslel, a nutí naše uvažování postupovat dále, než jsme dosud byli zvyklí. A tak čteme kupříkladu v MfD z 6. září tvrzení, s nímž je těžké nesouhlasit: "…každý národ, který usiluje o emancipaci, si může zvolit prostředky vkusné a inteligentní a může prokázat svoji schopnost dosahovat velkých cílů umírněnými prostředky. Jestliže však viditelné skupiny takového národa provádějí akce extremistické, kriminální, a dokonce i zcela zrůdné, jejich požadavky již nejsou legitimním politickým programem, nýbrž vydíráním a zastrašováním."

Kupodivu jen málokteří lidé, kteří tak či onak sympatizují s terorem, dokážou ještě dnes, po beslamské tragédii, tvrdit, že teror má "příčinu" v předchozím chování státu nebo národa (dnes je to hlavně Rusko), který se stal předmětem teroristického útoku. Je totiž evidentní, že tomu tak není. Příčinou teroru jsou teroristé, jejich organizace a bojovníci. Je to velmi jednoduchá a jednoznačná logika.

Proti předpokladům mnoha, kteří se provinili, působí čas nejen na to, co se právě děje, nýbrž i na události minulé doby. Jak ubíhají léta, zprostředkovaně stahují nános mýtů, kterými česká politika zahalila naši nedávné těžké prohřešky. Až dosud se u nás oficiálně tvrdí, že poválečná etnická čistka (tzv. odsun Němců) neměla příčinu v úmyslech a činech české politiky (jak to bylo a jinak ani být nemohlo), nýbrž že ji způsobil Hitler. Jistě, je rozdíl mezi terorem a etnickou čistkou. Nelze je v žádném případě klást na stejnou roveň. Kromě jedné výjimky: že oba akty jsou nanejvýš kruté a nerozlišují viníky a nevinné.

Již v roce 1945 se činitelé poválečné protiněmecké etnické čistky snažili její krutost zakrýt, popřípadě ozdobit ji grimasou šlechetnosti. Tak například dekret o zbavení státního občanství lidí německé národnosti (č.33/45) stanoví "výjimky" pro osoby, které "zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národu českému a slovenskému, a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem". Ale kolik takových lidí bylo za války mezi sudetskými ženami, starci a dětmi (muži byli odveleni na frontu)? De facto se tato výjimka týkala určitého promile z celkového množství sudetského obyvatelstva. Na hrůze etnické čistky to měnilo pouze tolik, že stát ji opatřil jakoby humánnější nálepkou.

Naše oficiální politika poválečnou etnickou čistku úpěnlivě a jednotně hájí. A tak není divu, že ministr Cyril Svoboda, který ještě před jeho odjezdem do Berlína prohlásil, že by Česká republika dnes mohla uskutečnit humanitární gesto vůči "českým Němcům", gesto spektakulární a přitom fiktivní, získal ve sněmovně pro tuto myšlenku četné podporovatele. Šlo by totiž o symbolickou finanční kompenzaci, která by se týkala - pozor! - "výhradně aktivních odpůrců fašismu a nacismu". V současné době jde nanejvýš o několik desítek lidí; "vyvezených" Němců byly skoro tři miliony, obětí odsunu desetitisíce. Jinak řečeno opakovala by se ona groteskní historie s citovanými výjimkami z Benešových dekretů - až na to, že oněch "odpůrců fašismu a nacismu" je dnes ještě mnohem méně. Ale hlavně by tím byly pozitivně potvrzeny Benešovy dekrety. Nejde snad právě o to? Vyhnané děti a mladistvé, kteří přece ani nemohli bojovat za osvobození ČSR, žádné humanitární gesto z české strany nezahrnuje a zahrnovat nebude..

Opakuji: etnická čistka je výrazný akt proti lidskosti, který nemá tak zrůdné parametry jako teror. Zato postihuje během krátké doby statisíce a milióny lidí, padnou jí za oběť desetitisíce. Vymýšlet si humanitární gesto, které pokračuje v její logice a přitom se obrovské většiny nevinných obětí vůbec netýká - měl to Cyril Svoboda zapotřebí?

E.M.