indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

28.6. - 3.7.2004

ARCHIV

"otevřeno"

V zahraničí jako doma?

"Český zahraniční časopis", to je záhlaví časopisu "Nový POLYGON". A v úvodním slově druhého, dubnového čísla napsal jeho vydavatel Pavel Primus tato slova: "Naší snahou je přispět ke vzájemné komunikaci Čechů žijících v České republice a v zahraničí. Nemáme a ani nemůžeme mít stejné názory"… To se zdá logické, ba dokonce samozřejmé. Ale jak se dovídáme z vyjádření redakce k článku Luďka Frýborta, přece jen jde spíš o proklamaci než o skutečné zaměření časopisu..

Je to zajímavé: Luděk Frýbort si stěžuje, že už v prvním čísle (časopis má nového vydavatele) mu chyběla názorová různost, diskuse. Redakce, domnívá se, se "raději sporným tématům vyhýbá, aby nebylo, jak říká Komenský, hadruňků a kyselostí. Kdyby to tak mělo jít dál, bude za nějaký čas Polygon přinášet už jen samé nekonfliktní články." Jako jedno z témat, která se z Polygonu vytrácela, uvádí Luděk Frýbort "například střetání názorů o poválečných odsunech či vyháněních…o Benešových dekretech a jiných záležitostech toho druhu.…". To asi neměl napsat.

Redakce totiž reagovala dosti bojovně. V bývalém Polygonu, napsala, se ocitly i příspěvky, "jež dedukujeme, zřejmě v důsledku štědrých stipendijních pobytů Landsmanschaftu či Landschmanschaftem zprostředkovaných, už více než dekádu nepíší o čemkoli jiném, a kterým nejsou upírány stránky domácích česky vydávaných nikoli však už vlastněných periodik.… Bylo horší vyvraždění Lidic a Ležáků, organizované státní okupační mocí, anebo masakry pořádané lůzou utrženou kvůli válce ze řetězu?…Čeho si přejete dodebatovat?" (Zvýraznil E.M.) . V Polygonu bylo od roku 1990, říká redakce, věnováno odsunu-vyhánění mnoho místa. Nechť si kolega Frýbort uvědomí. "kteří autoři jsou právě jen touto věcí posedlí a konkluse se nedobéře. Nejde bohužel o ´jiné názory´, ale jen názory po goebbelsovsku donekonečna opakované." (s. 87)

V této ideové řeži, kterou rozpoutala, redakci uniklo, že hovoří stejně jako česká oficiózní propaganda (pokusil jsem se příslušné výrazy zdůraznit kurzívou) a že má vůbec podobné názory na dějiny a společnost. Nekonformní názory na vyhnání Němců jsou přímo či nepřímo zaplaceny Sudetoněmeckým krajanským sdružením, otisknou-li se v Česku, pak v periodicích vlastněných cizinci, lůzu neutrhla ze řetězu organizovaná poválečná česká revoluce, ale válka. Opakují-li se názory, které se redakci nelíbí, je to opakování "po goebbelsovsku", diskuse je cosi jako sylogismus, který ústí v konklusi (např.: A/ ničemy je třeba vystěhovat za hranice. B/ Všichni sudetští Němci byli ničemové, C/ Vyhnání Němců bylo spravedlivé. - Tak by si to přála redakce Polygonu?) Kdybychom chtěli kopírovat její myšlenkový pochod, zeptali bychom se, zda časopis ve skutečnosti nevlastní české ministerstvo zahraničí…

Redakce Polygonu se hned v dubnovém čísle ujala úkolu předvést, jak to s vyhnáním ve skutečnosti bylo. Ovšem ne s vyhnáním německého etnika. Jde o křivdy způsobené Čechům v pohraničí v březnu roce 1939, o kterých pojednává xenofobně zaměřený Jan Kovanic. A smutek v duši vyvolává článek na s. 17, ve kterém Jiří Ješ referuje o semináři o třetí republice, který uspořádal Masarykův ústav AV ČR. Hlavním tématem semináře byla otázka, do jaké míry byla demokratická třetí republika (1945-1947). Autor referátu se zabývá záměry komunistů a naznačuje problematičnost právní kontinuity třetí republiky s republikou první. Jemně se také dotýká legitimity Benešových dekretů, ovšem jen v této souvislosti.

Ale co jejich obsah? Cožpak konfiskace dvou třetin českých finančních, obchodních a průmyslových podniků nemá co do činění s demokratičností tehdejšího režimu? A co vyhnání třetiny obyvatelstva Čech a Moravy, konfiskace jejich majetku a zpustošení stovek osad a půdy? Jiří Ješ říká, že "prezidentské dekrety…od základu změnily politické a ekonomické poměry první republiky…", o jejich obsahu však taktně mlčí. Že to ani trochu nebyly změny demokratické, ale národně socialistické, o tom mlčí rovněž.

A tak jde tento referát pěkně dohromady s redakční poznámkou, o které jsem hovořil. Nový Polygon zajisté bude protikomunistický. Jak by ne, vždyť národní socialisté byli také protikomunističtí…

E.M.