indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

31.5. - 5.6.2004

ARCHIV

"otevřeno"

Chaty o vyhnání

A

Vyhnat z jejich domovů lidi, kteří v té oblasti žili už od Přemyslovců nelze ospravedlnit tím, že někteří z nich byli henleinovci, že skoro všichni hajlovali a že se s Čechy přeli už od dávnověku. A že nás zradili? Oni nám snad někdy slibovali věrnost?

Přišel jsem do pohraničí ještě jako hoch, na začátku padesátých let. Co předtím neukradli rabovací gardy, zničil čas a hniloba. My děti jsme už jen prolézali polorozpadlé baráky, viděli jsme opuštěné panenky či deštěm promáčené dětské knížky, které tu musely jiné děti zanechat a nechápali jsme, proč všechna ta nenávist - připomínalo to vyhnání Židů z jejich domovů. Barbarství je barbarství. O to hnusnější, když ho provádí národem milovaný prezident. A už tehdy zřejmě dost senilní: kdyby totiž nebyli Němci vyhnáni, nemuseli bychom mít teď v zádech revanšisty.

Karel

B

Ti opravdoví zločinci, kteří si trest zasloužili, se vytratili před příchodem fronty do Německa, protože věděli, co je čeká. Jenom děti do 15 let tvořily 60 % vyhnanců a zbytek byli starci a matky, které ani nevěděly, jestli jsou vdovy nebo ne. Nepochybně, v každém městečku bylo pár gestapáckých hajzlů, ale to nezdůvodňuje vylidnění celého městečka, vyhnaní lidé, kteří ho založili a budovali 500 nebo 700 let, a používat jediné kritérium, a to, jako řečí mluvili, to byl prostě zločin a nesmysl. Odsun byla neomluvitelná etnická čistka a omlouvat to, že "to byli Němci", je stejně omezené, jako tvrdit, že za zločiny komunismu ve východní Evropě jsou odpovědni Slované, každý z nich, nebo za okupaci ČSSR v r. 1968 jsou odpovědni Rusové, všichni. Každý, kdo všechny sudetské Němce a hlavně civilisty obviňuje z válečných zločinů, a tím ospravedlňuje plošný odsun 3 milionů, je omezené nacionalistické hovado, na stejné úrovni jako dnešní omezenec v Rakousku, který si ve svém obchodě vyvěsí ceduli "Češi nekraďte", úplně stejný primitiv.

Pepek

C

Dekrety se sice teoreticky "nevztahovaly na všechny české Němce - jen na ty, kteří se aktivně účastnili rozbití ČSR", prakticky se však stěhovaly všechny podorlické vesnice i s faráři. Každý podezřelý musel totiž prokázat nevinu (v civilizovaných zemích je už několik set let zvykem opak).

Tou pokorou v Sudetech jsem nemyslel "před následky války, kterou jsme nezpůsobili", nýbrž před následky odsunu, který "jsme" způsobili, a komunismu, za který taky dost můžeme.

ToGosudar: já vím, že Freud a Mahler byli Židi. Chtěl jsem tak ve zkratce poukázat na jedno z nejhorších svinstev odsunu, které spočívalo v tom, že se týkal i Židů, kteří se právě vrátili z koncentračních táborů.

Za sebe Vám můžu říci jen jedno: stydím se, že žiju v zemi, která stále ještě uzákoňuje beztrestnost vraždění žen a dětí mnoho měsíců po válce(to jsou taky ty slavné Benešovy dekrety). Stydím se za to, protože i já jsem za to odpovědný, a je to tedy i moje hanba. A je mi jedno, co si o tom myslí Bernd Posselt nebo Edmund Stoiber: tady jde o mou sebeúctu a o slušnost státu, ve kterém žiju.

Honza

D

Není div, že v Čechách má komunismus stále všeobecné sympatie, vždyť prvním zasloužilým činem zasloužilého presidenta Beneše bylo, ještě před vyhnáním Němců, znárodnění klíčového průmyslu.

Na koho je takový Stoiber nebo Posselt hrdý? Možná na hraběte Staufenberga a pár dalších co se pokoušeli vyhodit Hitlera do vzduchu a přišli o kejhák.

A na co jste hrdý Vy Kovanici mimo na Beneše? Na Gottwalda, Zápotockého, Novotného nebo Husáka? Nebo snad na Svobodu, že 1948 proti komunistickým bojůvkám nepovolal armádu?

Hnul

E

Já na Beneše hrdý nejsem a z Vašich článků, milý soudruhy Kovanici, je mi na zvracení. A propos: co těch 99% obyvatel ČR, ČSSR a ČSFR, co volilo komunisty, kam je vystěhujeme? Přidali se dobrovolně k okupantům, hajlovali a radostně budovali rudé zítřky.

Na koho z této éry jste hrdý, na Gottwalda, Picha-Tůmu, Grebeníčka,... Styďte se a už toho štvaní nechte.Odsunem vyřešil zbabělec Beneš svoje mnichovské trauma. Odsun se nedá vzít zpět. Je potřeba ho odsoudit.

Robert

F

Mohu tady jen napsat: dobře vám tak, nahradit Němce cikánama byla skutečně geniální myšlenka.

Mysch

G

Drahá hyeno chechtavá,

píšete: "očekávám kroky vedoucí k odmítnutí (a znemožnění) jakýchkoli pokusů o korekci porážky III. Říše (a jejího nástupnického státu) v jí vyvolané 2 WW."

Tak to máte dost smůlu. Pokud se dívám správně, Německo už je zase sjednocené, Československo naopak rozpadlé, v Berlíně už nejsou okupační vojska, Sovětský svaz už neexistuje, jaltská smlouva jaksi už neplatí…To všechno jsou výsledky II. světové války a všechny vzala voda. Většinou naštěstí, dodávám já.

jste ale chtěl asi říci, že není možné připustit majetkové nároky na odškodnění sudetských Němců.

V tom se shodneme.

Jen dvě připomínky:

Žádná oficiální německá místa takové nároky nikdy nevznesla, ani nepodpořila. Nebezpečí nehrozí od nějakých (neexistujících) nároků Německa na odškodnění, ale od možných soudních rozhodnutí (nejspíš amerických) soudů v případě žalob sudetských Němců nebo jejich potomků proti českému státu.

Honza

H

Na přípravě poválečných Benešových dekretů pracoval Beneš jen zčásti. Jejich konečnou úpravu měli v rukou bolševici Nosek, Gottwald a další, takže to zas až tak úplně Benešovy dekrety nejsou.

Noskovi lidé jim také vtiskli jejich kolektivistický glanc legislativní žumpy (represe na národním principu, presumpce viny, konfiskace, osoby státně nespolehlivé). To, že je nakonec Beneš v té formě a v tom znění podepsal, mu budiž přičteno ke zlu.

Benešovy poválečné dekrety tak tvoří základ komunistického zákonodárství v poválečném Československu a kdo je obhajuje, by si toho měl být vědom.

Martin Ondrejat

I

Nikdo nepochybuje o tom, že to, co dělali Němci, bylo barbarství, jenže vyhánět je všechny z míst, kde se narodili a žili, je také barbarství, říkejte si tomu jak chcete. Je možné, že vás těšilo, že jste jim to mohli oplatit, - ale jen prosím Vás neříkejte, že jste měli morální důvody, vendetta nemá morální důvody. Morální by bylo potrestat vinné a odpustit těm nevinným - u mnohých byla jejich jedinná vina, že byli Němci a to mluvím převážně o dětech. Ale stejně jako nacisti, vy jste nerozlišovali: pro vás byli prostě všichni špatní a ještě jsou. A neříkejte tomu tím něžným slovem "odsun": bylo to obyčejné vyhnání spojené s okradením: nenechali jste jim nic než 50 kilogramů, teda asi tolik, jako měli Židé, když byli posíláni do táborů.

Nežil jsem ještě před válkou, ale byl jsem v našem pohraničí jako kluk po válce. Mohu doplnit vaše vyprávění tím, co po válce Češi zase dělali Němcům: viděl jsem, jak je rabovaci garda hnala karabáči z domů. Náš soused přinesl hrdě na národní výbor dvě kila zlata, které jim různě sebral při "domovních prohlídkách", zrovna tak, jako to dělali nacisté Židům. Kolik kilogramů si asi nechal? Jestli tohle je podle vás morální, pak je to morálka džungle. Ne, jen obyčejná pomsta to byla - vy to víte a teď vás to straší. Navíc jste to už vše dělali už v době míru. Dnes už prostě nezbývá než se s tím vším vyrovnat a začít znova, lépe. Revanšismus do Spojené Evropy nepatří, ani ten německý, ani ten český.

Karel

J

přes poměrně demokratické poměry předválečného Československa nebyl českým Němcům objektivně přiznáno postavení, jaké by si svým počtem zasloužili: pars pro toto připomínám, že veškeré zákony byly česky (tehdy se říkalo československy) a faktická nerovnost existovala v celé státní správě, v armádě a v dalších oblastech veřejné sféry.

I to by ale masarykovská republika možná ustála, nebýt hospodářské krize, která na české Němce dopadla daleko hůř než na Čechy a Slováky. K příklonu k Hitlerovi - což byl bezesporu tragický omyl - a k dalšímu oslabení již tak slabé loajality ke státu došlo v důsledku diskriminačního přístupu k Němcům, který se v té době projevoval.

Např. státní zakázky (tehdy nazývané veřejné práce) na stavbě pohraničních pevností dostávaly výhradně vnitrozemské a české firmy.

Tomáš Pecina

K

Rád bych poprosil pana Kovanice, zda-li by nenapsal nějaké podobné články o kolaboraci Čechů za WW2 či o odboji. Například jak se Češi zachovali po válce např. k letcům z Anglie. Zdá se, že je odborník na historii a bylo by to velmi poučné zvl. pro mladší generaci, která nic neví o sudetských Němcích, Češích za 2. světové války apod. Děkuji

Bez podpisu

L

Já nemám problém s tím, když si Češi po válce vyžádali svého místního gestapáka od Rusa či Američanů z Německa ze záchytného lágru a odsoudili ho a pověsili doma na náměstí, úplně v pořádku. (…) Když se kácí les, lítají třísky, jenomže 3 miliony třísek se nedá okecat a zdůvodnit, je to prostě zločin, genocida. Ale podle toho, jak tady někteří reagují, každý sudetský Němec byl vinen. Jako by z pohraničí každý den sednul na vlak a jel 50km do vnitrozemí mučit Čechy- Ti sudeťáci asi měli lepší zásobování zbožím a jídlem, ale na druhé straně na tom byli hůře. Protože jejich synové, otcové, bratři, myslím že od 18 do 50 let museli narukovat a mazat na frontu do Ruska či do Afriky a většina se jich nevrátila a kdyby odmítli, dostali by kulku do hlavy, bez diskuse. Většina Čechů, přes 90 %, se odboje neúčastnila, seděla doma za pecí a nanejvýš je nějaké německé hovado nakoplo do zadku nebo zbytečně zmlátilo. Nezapomínám na Čechy nasazené v Říši či na ty hrdiny, kteří šli dobrovolně na východní či na západní frontu bojovat, ale fakt je, že drtivá většina českých mužů přežila válku za pecí, v relativním bezpečí, zatímco sudetští muži museli do války. No a kdo zůstal v Sudetech orat máloúrodná pole v kopcích či udržovat malou rodinnou farmu nebo proste živit rodinu? Byli to starci, ženy, děti a vy pitomci do nekonečna omíláte, jací to byli váleční zločinci..

Pepek

E.M.