indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

15.12. - 20.12.2003

ARCHIV

"otevřeno"

Přečiny Ivana Binara

Týdeník Sudetoněmeckého krajanského sdružení "Sudetendeutsche Zeitung" otiskl ve svém 50. čísle letošního roku fotografii z pražské kontaktní kanceláře. Stojí na ní svorně vedle sebe vedoucí kanceláře Peter Barton a předseda české Obce spisovatelů Ivan Binar. Text pod fotografií není zcela banální. Říká se v něm, že předseda sedmisetčlenné Obce spisovatelů navštívil kontaktní kancelář, aby vyjádřil solidaritu české kultury se zastoupením sudetských Němců v Praze. Rovněž prý Ivan Binar a Peter Barton hovořili o možnostech českých a sudetoněmeckých kulturních pracovníků. Když jsem si to přečetl, lehce mne zamrazilo.

To jsem se dostal k 50. číslu "Sudetendeutsche Zeitung" s více než týdenním zpožděním. Nemám dobrou paměť, nicméně událost, jíž byl Ivan Binar smutným protagonistou, se odehrála docela nedávno. A tak jsem si to celé snadno našel v novinách. Jde o jednoduchou příhodu.

Místopředseda mediální komise Sněmovny Petr Pleva (ODS) navrhl v pátek 12. prosince odvolání předsedy Obce spisovatelů Ivana Binara z Rady České televize. Řekl, že Ivan Binar svým působením v čele spisovatelské obce porušuje ustanovení zákona o ČT. Členové rady podle zákona nesmějí mimo jiné zastávat funkci v politických stranách a hnutích, společenských organizacích a sdruženích ani občanských iniciativách. Nesmějí také při výkonu své funkce v radě jménem těchto organizací vystupovat nebo působit v jejich prospěch. Binar, zvolený do rady letos v květnu, přitom podle Plevy měl v médiích prohlásit, že v radě je proto, aby hájil zájmy Obce spisovatelů.

O týden později se hlasovalo. Sněmovna Binara odvolala, formálně zřejmě oprávněně. Na druhé straně je otázka, proč reprezentant Obce spisovatelů přes půl roku v Radě nerušeně působil a najednou (12. prosince) začal Sněmovně vadit. Dalo by se přece předpokládat, že v Radě české televize je zástupce kulturních pracovníků vítaný. Můžeme se příčiny jeho odvolání jen domýšlet a k tomu je dobré vědět, jaké vlastně byly výsledky hlasování. Ze 145 přítomných hlasovalo pro odvolání 140 poslanců, jeden byl proti, čtyři se zdrželi. Tedy pro odvolání Ivana Binara se vyslovilo poctivých 96 % přítomných poslanců.

Hleďme, opět jednou celonárodní jednota. A protože, jak víme, celonárodní jednota se u nás zachovává pro udržení "výsledků druhé světové války" a proti sudetským Němcům, mohlo by (říkám mohlo, dokázat takové věci nelze) odvolání Ivana Binara z Rady české televize souviset s onou fotografií v "Sudetendeutsche Zeitung" a s tím, co je pod ní vytištěno. S tím by ovšem musela být v souladu data.

Tedy: 12. prosince vyšla ona fotografie, téhož dne navrhl poslanec Pleva odvolání Ivana Binara a za týden se o jeho návrhu hlasovalo. Je to technicky možné? Dokonce pravděpodobné. Předpokládejme, že v pátek 12. prosince vlivné poslance kdosi z Německa informoval (telefonicky, faxem, e-mailem) o fotografii v "Sudetendeutshe Zeitung". Rozhodnutí bylo rychlé (národní jednota), poslanec Pleva předložil návrh a ostatní, kteří dosud o pravé příčině odvolání nevěděli, dostali celý týden času, aby byli informováni a mohli se kolektivně rozhodnout. Veřejně nikdo nic neřekl. Ale rozhodování poslanců je v takovém případě snadné a rychlé - rychlé potrestání je nejlepší výstrahou…

Je možné, že se to mohlo tímto nebo podobným způsobem přihodit? Netvrdím, že se to tak stalo. Ale podle zkušeností, které mám, se to tak mohlo přihodit velmi snadno.

E.M.