indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

18.11. - 22.11.2003

ARCHIV

"otevřeno"

Primář Blažej nepochopen

Primář Blažej, vyprovokován hanopisným textem v novinách, napsal v pátém dílu sám ze své vůle jakousi zpověď. Je zhrzen, dokonce i vlastní dcerou, která ji nechce číst. Nás by se vlastně tato zpověď také netýkala, kdyby dr. Blažej na kameru neřekl, že jeho první manželka byla opravdu dcerou předlistopadového partajního funkcionáře. Co z toho vyplývá, nebo co on sám z toho vyvozuje, to se snad dozvíme v některém z příštích dílů - stejně jako odpověď na otázku, jak to dopadne s privatizací nemocnice.

Tentokrát jsme sledovali pokračování seriálového podání rómské otázky. Rómská dívka, vykázaná z bytu Pěnkavových, nejen nechtěla po uši zamilovaného mladého Pěnkavu ani vidět, ale ještě se pojistila: nechala se hlídat svými bratry. A ti, jakmile spatřili, že se mladý Pěnkava k jejich sestře dobývá, pořádně mu namlátili. Vrchní sestra Pěnkavová zuří a vymýšlí pomstu, její manžel ji uklidňuje a snaží se oslovit lepší část její bytosti. Zdá se, že s úspěchem, protože pátý díl seriálu končí tím, jak otec Pěnkava přichází na stavbu, na které pracují otec rómské dívky a její četní bratři, a žádá o její ruku pro svého syna.

Na tomto místě je patrné, jak mnoho v televizi záleží na režisérovi a na kameře. Řekli jsme, že budeme sledovat, v jak syrové formě tento seriál podá vztah většinového obyvatelstva a Romů. Nevím, zda této syrovosti pomohl scénář, když v sobotu ponechal všechny Romy vzorně na pracovišti, ale s kamerou se to opravdu povedlo. Scéna setkání otce Pěnkavy s otcem Romem, jehož synové jsou jeden vedle druhého urostlí a zjevem ušlechtilí, by nedělala ostudu ani takovému Cikánskému baronu. Takže na to, jak seriál vyřeší tuto část romského problému, musíme čekat (nechceme-li si to přečíst najednou).

V této souvislosti mi budiž dovolen jen trochu politická, více však společenská poznámka. V našem seriálu jsou vztahy mezi pohlavími vylíčeny podle starého schématu, kdy všichni lidé, muži a ženy, uzavírají sňatek, popřípadě se rozvádějí. To již zcela neodpovídá dnešní době, kdy lidé, zvláště mladí, často žijí v dočasných, nelegalizovaných partnerských vztazích. Takřka patriarchální rodinné vztahy, to je jeden z prvků, jímž tento seriál získává jakýsi punc doby již minulé.

E.M.