indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

13.10. - 18.10.2003

ARCHIV

"otevřeno"

Nesprávný požadavek na odškodnění

Pondělí 13. září nebyl příliš šťastný den pro zhruba dvě tisícovky sudetských Němců, pro které žádalo Pracovní společenství sudetoněmeckých pracovních projektů příspěvek od Česko-německého Fondu budoucnosti. Šlo o sudetské Němce, "kteří po válce zvláště trpěli v pracovních táborech nebo při vysídlení z Československa."."Pracovní společenství" pro ně žádalo 4,5 mil. Eur, to je asi 140 mil. Korun. Správní rada fondu však tento požadavek poměrem hlasů 6:2 zamítla. Pro hlasovali zřejmě generální tajemník Ackermannovy obce Franz Olbert a místopředseda Německého svazu vyhnanců Albrecht Schläger. Zamítnutí žádosti odůvodnila správní rada fondu kromě jiného tím, že takové náhrady obsahově neodpovídají stanovám fondu a že na ně nejsou prostředky.

Podle agenturní zprávy vysvětlil chargé d\'affaire českého velvyslanectví v Berlíně Jan Sechter, že "změnám brání návaznost na další mezinárodní dohody i vymezení cílů, pro které fond vznikl." Fond není oprávněn zohledňovat takzvané újmy způsobené vyhnáním, jelikož byl vytvořen hlavně ke zmírnění důsledků nacistického bezpráví formou sociálních programů pro jeho oběti. Neobsahuje nějaká národnostní omezení, a může tedy poskytovat pomoc kupříkladu i Němcům, kteří byli vězněni gestapem. Kdyby měly být přijaty požadavky sudetských Němců, znamenalo by to podle Jana Sechtera "nutnost změnit i Česko-německou deklaraci o usmíření z roku 1997, která statut fondu stanovila,"

K výsledkům hlasování vydal člen Správní rady Schläger prohlášení, ve kterém uvádí, že statut fondu umožňuje přijetí návrhu, a většinu ve správní radě viní ze svévolného výkladu. Za neudržitelnou považuje také výhradu většiny, že by na projekt nebyly dostatečné finanční prostředky.

Nemusíme se příliš namáhat zjišťováním, kdo a jak hlasoval; je nepochybné že čtyři čeští členové Správní rady byli proti návrhu Pracovního společenství. A i když to tak určitě nemysleli, byli v právu.

Velkou většinu financí do Fondu budoucnosti dodala Spolková vláda. Jsou to německé peníze. A na tomto místě je příhodné ocitovat prohlášení "Bez kritiky minulosti není budoucnost": "To, že vyhnání Němců z východoevropských zemí bylo podníceno německým terorem, je vysvětluje, ale neospravedlňuje. Bylo v rozporu s evropským pojetím lidských práv a s demokratickými principy už v době, kdy se odehrálo. Proto je zapotřebí je jednoznačně a bez vytáček odsoudit. Pokud se na tom lidé ze zemí, kterých se problém týká, nedokážou shodnout, zůstane ve společných základech evropské jednoty nebezpečná trhlina."

Jelikož je tomu tak a vyhnání Němců nelze nacistickým terorem ospravedlnit, pak je nelogické, aby jakékoli odškodnění bylo placeno penězi německých poplatníků, včetně Fondu budoucnosti. Máme toho sice k placení až dost a příliš toho vyhnancům nejsme schopni poskytnout. Že by se však u nás pro sudetské Němce oněch zhruba 100 mil. Korun nenašlo?

Muselo by se najít. Byli vyhnáni od nás a "námi" - kdo by je měl odškodnit jiný než my?

E.M.