indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

29.9. - 3.10.2003

ARCHIV

"otevřeno"

Obecnější kontext, metoda

V "obecnějším kontextu" autorce (Marii F. Neudorflové) vadí dvě věci. Především pokusy stavět rovnítko mezi zločiny nacismu a komunismu a právě tak "zločiny sudetských Němců vůči českému národu a jeho státnosti s náhodnými zločiny spáchanými při odsunu Němců." Obojí údajně přijímají i někteří naši politikové. Zmíněná orientace však "směřuje nejen k zahlazení stop strašných zločinů 20. století, ale i k uvolnění prostoru pro expanzi podobných nedemokratických orientací, které je způsobily. Její součástí je také snaha dělat z viníků oběti a obětí viníky."

Jsme tu asi v Česku hodně "za pecí", když se vědečtí pracovníci domnívají, že mezi zločiny proti lidskosti páchané nacisty a komunisty je nějaký kvalitativní rozdíl. Pravda, vcelku jsme byli nejhorších zločinů komunismu ušetřeni, a to zejména proto, že soudruh Stalin tak brzy zemřel. Dnes však už jsou tyto zločiny, páchané hlavně ve vlastní zemi, popsány dostatečně spolehlivě, abychom nich nemuseli mít pochyby (stejně jako v případě nacismu). Pokud jde o zločiny sudetských Němců vůči českému národu, příliš rychle pražská vláda Němce z Československa vyhostila, než aby je bylo možné kvantifikovat. A při tom vyhoštění došlo k "náhodnému" úmrtí několika desítek tisíc Němců. Nesměřuje snad duševní orientace Marie F. Neudorflové "k zahlazení stop strašných zločinů 20. století"? Doufám že ne.

Ale i když se to zdá neuvěřitelné, mohlo by tomu tak být. Marie F. Neudorflová totiž ozdobila blok oficiózních textů pozoruhodnou antidemokratickou, skoro by se dalo říci totalitní perlou, když se domnívá, že v kontextu negativistických iracionálních interpretací se stále více používá zvláštní metody:

"Je to 'právo na vlastní názor'. To je revizionisty historie interpretováno jako právo na jakýkoli názor, i na názor nemající žádné opodstatnění ve skutečnosti, v ověřitelných faktech a v historické zkušenosti. Účelově vytvořený virtuální 'názor' je pak vnucován seriózním odborníkům v podobě požadavků na diskusi o jeho věrohodnosti.(...) Cíle těchto požadavků však mohou být vysoce nelegitimní, nespravedlivé, destruktivní. Je to vlastně nelegitimní cesta k nelegitimní moci, k přeinterpretování dějin, k potlačení obecně sdílených názorů a argumentů týkajících se jak odpovědnosti za nelidskost v historii, tak podmínek pro pozitivní rozvoj většiny jednotlivců a společnosti jako celku. Tento způsob argumentace, v němž věcné předpoklady argumentu jsou falešné, používají nejen popírači holocaustu."

Nemusíme snad autorčiny názory příliš komentovat. Dodám jen, že kdyby se tak někdy dostal Albert Einstein do rukou někoho podobného, jako je ona, špatně by to s ním dopadlo.

E.M.