indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

29.9. - 3.10.2003

ARCHIV

"otevřeno"

Reinterpretace a negace (teze)

Autor (Jaroslav Pánek) připomíná, že reinterpretace jako hledání nových výkladů je "přirozenou a v procesu lepšího poznávání vývoje minulosti nezbytnou součástí vývoje historiografie jako vědy i historického vědomí". Bohužel "část publicistiky a žurnalistiky produkované u nás přistoupila k reinterpretaci v podobě negace, tedy radikálního popření dosavadního výkladu dějin." Podle autora část publicistiky

prosazuje negaci "nedokonalého historického autostereotypu a jeho nahrazení heterostereotypem, který je příznačný pro představitele sudetoněmecké politiky a žurnalistiky (zdůrazňuji, že tu nejde o skutečné vědce sudetoněmeckého původu)". Jde o to "zpřetrhat historické zakořenění českého národa a vnutit české veřejnosti pocit, že jeho staletý vývoj představuje sérii katastrofálních omylů a vrcholí v údajné 'genocidě' sudetských Němců po druhé světové válce."

"Negace tohoto druhu a kolektivní diskriminace Čechů nemá nic společného s vědou ani s halasně vyhlašovanou etikou, ale je poplatná politickým zájmům sudetoněmeckého revanšismu, který se nedokázal sebekriticky vypořádat s vlastní nacistickou minulostí."

Půjde-li to podle prof. Pánka, nebudou to mít u nás historičtí pesimisté právě snadné. Octnou se v sousedství ničemů, kteří chtějí "zpřetrhat historické zakořenění českého národa" a snadno mohou být poplatni "politickým zájmům sudetoněmeckého revanšismu" (Pánkovy teze, to je tedy opravdu "čistá věda"). A není se čemu divit, uvážíme-li, že se

nositelé této negativistické koncepce dopouštějí "těchto základních prohřešků proti vědeckému myšlení, popřípadě i proti elementární racionalitě: zjednodušeného lineárního chápání vývoje, výrazně utilitárního vztahu k dějinám, neschopnosti vědecké komparace a vytrhávání jednotlivin z kontextu, moralizování dějin (zpravidla s ahistorickým uplatňováním později vzniklých etických nebo právních norem), osobních útoků na nositele jiných názorů a snahy zdiskreditovat je v očích veřejnosti mimovědeckou'argumentací', účelových záměn a zneužívání terminologie."

Jako obvykle je prof. Pánek nekonkrétní, neadresný a soubor jeho výtek nemá ani odborný, ani společenský význam. Že však "sudetoněmečtí revanšisté" nezískali jeho oblibu, to je zřejmé.

E.M.