indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

15.9. - 20.9.2003

ARCHIV

Spor o Benešovy dekrety
2/1

"otevřeno"

(d0) Rekapitulace

S jeho svolením jsem v minulém čísle této rubriky otiskl první část polemiky. V dnešním vydání je zveřejněna zbylá část.

Spor jsem zahájil dopisem, v němž jsem uvedl námitky proti dosavadnímu způsobu diskuse o tzv. Benešových dekretech, která se omezuje výlučně na dekrety nacionálně perzekuční.

V odpovědi doc. Mikule uvedl argumenty proti pojmu Benešovy dekrety a upozornil, že jde o 143 dekretů prezidenta republiky týkajících se všeho, co bylo třeba řešit zákonodárnou cestou. Zeptal se mimo jiné, jaký význam by mělo zrušit dnes tyto dekrety "ex nunc" (bez zpětné platnosti).

Ve svém druhém dopise jsem zejména upozornil, že za Benešovy dekrety v pravém smyslu se běžně považují ony dekrety, které tvořily legislativu poválečné národně socialistické revoluce, a připomněl jsem, jaký význam by mělo, kdyby byly zrušeny "ex nunc".

Emanuel Mandler

dopis 2 | odpověď 3