indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

23.6. - 28.6.2003

ARCHIV

"otevřeno"

Článek o článku a článku

Ve čtvrtek 26. června t. r. vyšel v Lidových novinách článek Benjamina Kurase "Zlodějům, těm je nyní hej". Nepojednává o zlodějně u nás, naopak, hned v úvodu sděluje: "Jestli se vám někdy zdá, že česká justice staví přirozenou spravedlnost vzhůru nohama, když zvýhodňuje pachatele před oběťmi, tak si začínejte zvykat. Už se to tak děje všude, či přinejmenším všude v Evropě. V Británii je to nejnápadnější…".

Většina Kurasova článku je věnován případu farmáře Tony Martina, který v obraně před zloději jednoho muže postřelil a druhého zabil. Byl odsouzen na pět let do vězení a zůstal za mřížemi i po polovině trestu. Autor cituje zdůvodnění, proč nebyl propuštěn, a líčí některé podrobnosti a souvislosti tohoto nikterak jednoduchého případu. Věřím tomu, že ve Velké Británii není s policií a justicí vše v pořádku, to není nikde na světě. Neuškodí poučit se, samozřejmě s plným vědomím, že my poměry v Anglii těžko ovlivníme. Mohli bychom ovlivnit poměry u nás, ale autor vlastně nabádá k opaku: máme "si zvykat" na to, že česká justice staví přirozenou spravedlnost vzhůru nohama. Proč asi?

Čtenář se dovtípí, když si přečte malý článek otištěný pod Kurasovým líčením poměrů v Anglii. Ten malý článek s názvem "Chce justice ospravedlnit perzekuci?" vznikl podstatným zkrácením mého textu. Na jeho otištění mi velmi záleželo. Chtěl jsem jím mimo jiné říci opak toho, co pan Benjamin Kuras: že si nemáme zvykat, když česká justice staví právo a spravedlnost na hlavu - čehož exemplárním případem je spor Ministerstvo vnitra versus Jiří Wonka. Veřejnost je o tomto sporu informována nedostatečně. Neví, že Ministerstvo vnitra se neostýchalo už v roce 1995 vydat zatykač na Jiřího Wonku, když hájil památku svého bratra umučeného v roce 1988, neví, že justice evidentně nadržuje policii (viz neotištěná místa mého příspěvku), ani to, že Amnesty International soustavně kritizuje Českou republiku, protože její úřady důkladně nevyšetřují zločiny v policejním sboru. V důsledku toho" policisté se domnívají, že mohou beztrestně porušovat lidská práva."

Ve svém článku jsem označil kurzívou věcně významná vynechaná místa. V Lidových novinách vynechali vše obecné, aktuální postup Wonkovy pře, údaje o svědcích a další. Redakce má právo tímto způsobem článek upravit a zkrátit, otázkou je, proč vynechala právě pasáže o závažných nedostatcích naší justice.

Možná že to ani nebylo naschvál. Ale ať je to tak nebo onak, velký Kurasův text ve spojení s mým článkem, který se pokouší zastat Jiřího Wonky proti evidentnímu bezpráví, vyznívá starým známým způsobem: však oni v Anglii zase bijou černochy!

E.M.