indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

2.9. - 7.9. 2002

ARCHIV

"otevřeno"

Odnárodníme holocaust?

Ad LN 22. 7. "Osvětimská lež" po česku

Článek Jiřího Loewyho "Osvětimská lež po česku" vyvolal, hlavně na internetu, mocnou reakci. Člověk se při čtení těchto rušných diskusí vždy propracuje k dvěma velmi zajímavým tezím: 1) že Loewy je placen Landsmannschaftem; 2) že k čemu je ten spor o počet českých a židovských obětí nacismu, když je přece jedno, jakou národnost měli lidé, kteří tragicky zahynuli (Češi, Němci, Židé).

Ad 1: Jiřího Loewyho znám a vím, že za své názory není nikým placen. Je v pravém slova smyslu nezávislý. Určitě jsou svými názory o něco víc závislí naši vrcholní oficiální historikové; ti jsou ve svých ústavech a školách placeni státem, který popírá amorálnost vyhnání. Aby bylo jasno, netvrdím, že propagují státní názory "za peníze", tvrdím, že jsou mnohem méně nezávislí než Jiří Loewy.

Ad 2: Pojednou je tolika lidem lhostejné, jakou měla dotyčná oběť perzekuce národnost: Jsme si přece všichni jako lidé rovni. Pak je ovšem podivné, proč prezident Beneš hovořil v Brně 12. května 1945 ne o "lidech", ale o Němcích: "Tento národ přestal být v této válce už vůbec lidsky snesitelným a jeví se nám už jen jako veliká lidská nestvůra". Proč civilizovaný svět zdůrazňuje, že Osvětim byl vyhlazovací tábor pro Židy a v Česku se místo obětí nacistické perzekuce Židů dosazují české oběti? To není jasné? Inu proto, aby bylo vidět, jak jsme za války trpěli. "My Češi". A naše etnická čistka (vyhnání Němců) by tak měla být přijatelnější?

Dopis Emanuela Mandlera pro LN 25. 7. 2002 (neotištěno)

Pravidelná rubrika Emanuela Mandlera