indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

4.9. -17.9. 2017

Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá před Úřadem

Dnešnímu zpravodajství v českém mediálním prostoru by měla vévodit tato zpráva:

Novináři Deníku Referendum Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá sdělili, že s nimi Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí zahájil řízení o přestupku. Jejich přestupek má spočívat v tom, že zorganizovali tříměsíční turné, na němž propagovali svou knihu Žlutý baron. Knížka se zabývá problematickými stránkami podnikání Andreje Babiše. Za účelem organizace turné založili spolek Svoboda projevu, finanční prostředky získali z darů fyzických osob. Oba považují za skandální, že v české republice působí úřad, který může takto zasahovat do svobodné novinářské práce. Případný verdikt budou respektovat, avšak budou se hájit všemi dostupnými prostředky a dovolávat se mezinárodní solidarity.

Bohužel nevévodí. Tato virtuální zpráva spolu s dalšími informacemi se sice objevila (popisuji stav k 21.00 hod), ale našel jsem ji jen v deníku Referendum, v němž oba potrefení pracují, (Jakub Patočka jako šéfredaktor), v Echu 24 a ve Fóru 24. v Českých novinách (na ČTK nemám přístup) nic, v Novinkách nic, v pravdoláskařských médiích (Hospodářské noviny a Ihned.cz, Aktuálně.cz) nic. O novinách, jejichž Obmyšleným je Andrej Babiš, ani nemluvě.

Úřad (ÚDHPSH) se v minulých dnech ústy svých členů vyjádřil jen obecně, že může prověřovat každý subjekt, vstupující do veřejného prostoru v době volební kampaně (ta započala dnem zveřejněné data voleb ve Sbírce zákonů, tj. 2. květnem). Podněty dávají Úřadu ti, kteří se cítí být poškozeni (úřad se pak podnětem zabývat zjevně musí, jiná věc je, zda musí zahajovat řízení o přestupku). Správní řízení je neveřejné a rozhodnutí může být napadeno správní žalobou (tj. až dodatečně, proti rozhodnutí Úřadu se nelze odvolat a stanovená sankce se do třiceti dnů musí uhradit, bd). Úřad prý nechce zasahovat do volební kampaně nad rámec svých povinností a zejména ji jakkoli ovlivňovat. Proto neposkytuje žádné informace kromě tiskových zpráv, a to až do vyhlášení výsledků voleb. Proto také nemá oprávnění informovat veřejnost, které politické strany a spolky nebo fyzické osoby prošetřuje. K samotnému sdělení pana Patočky a paní Vlasaté pouze člen Úřadu pan Jan Outlý neoficiálně na Twitteru napsal: „Kdyby to bylo tak, jak se v prohlášení (pana Patočky a paní Vlasaté, bd) píše, tak by to (řízení, bd) smysl opravdu nedávalo. Ale je to jinak.“

Úřad, jak vidno, má výrazně kafkovský charakter (mám na mysli zejména slavný román našeho rodáka Proces). Vytvořili ho předloni a loni naši poslanci mj. na základě popudů Rekonstrukce státu.

Podstata případu, který se dnes dostal na veřejnost (tedy tak napůl, moc lidí o něm neví), je stručně řečeno tato: pan Patočka a paní Vlasatá pracovali tři roky na knížce (a tři roky se podíleli na filmu Selský rozum, který s knížkou tematicky souvisí). Pak udělali tříměsíční turné, kde obojí prezentovali. Andrej Babiš je předtím označil pana Patočku za „aktivistu ČSSD“. Nyní s nimi Úřad (ÚDHPSH) zahájil řízení o přestupku. Jde zjevně o nepovolený vstup neregistrované osoby do volební kampaně. Pokud budou oba sankcionováni a rozhodnutí Úřadu bude potvrzeno Nejvyšším správním soudem, je to nepochybně záležitost, která patří před Ústavní soud, protože se dotýká svobody projevu v ČR.

V souvislosti s tím se člověk nevyhne určitým pochybnostem, např.:

1. zda se u nás náhodou zcela spontánně nevyvinulo jakési informační embargo ne zprávy toho druhu, jako je ta o zahájení přestupkového řízení vůči panu Patočkovi a paní Vlasaté,

2. zda u nás aplikací nové úpravy volebního zákona nevzniklo něco jako půlroční výjimečný stav, kdy kritické psaní o Andreji Babišovi, které vzbudí pozornost a nevoli kritizovaného, vede k problémům s úřady (tedy hlavně s jedním),

3. zda a nakolik je platná úprava (zák. č. 322/2016 Sb.) v souladu s Listinou základních práv a svobod.

Neklást si veřejně tyto otázky zákon nezákon, úřad neúřad, volby nevolby, by bylo naprosto občansky nezodpovědné.

19. září 2017