indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.2. - 7.4. 2013

Odpověď Petra Nečase

Na Dopis ústavním a politickým představitelům ohledně inauguračního projevu prezidenta Zemana odpověděl i předseda vlády české republiky Petr Nečas. Dávám dopis k dispozici až dnes s omluvou za zpoždění, dopis psaný 3. dubna se totiž někde zatoulal. K dopisu se vyjádřím zvlášť a vzápětí.


Předseda vlády České republiky

Petr NEČAS


V Praze dne 3. dubna 2013

Č.j. 3672/2013-OSV


Vážení,


děkuji za Váš dopis, ve kterém se kriticky vyjadřujete k části inauguračního projevu prezidenta republiky Miloše Zemana a žádáte mne o zaujetí stanoviska k této věci.

Úvodem chci zmínit, že prezident republiky má jako každý ústavní činitel právo vyslovovat svoje názory, jakkoli některé mohou vyvolávat polemiku.

Dále je skutečností, že máme i na evropské poměry mimořádně rozsáhlou svobodu médií a kritická reflexe politiky je jejich výsostným právem. Oddělil bych proto objektivní a korektní, byť kritickou roli médií, od někdy účelové osobní dehonestace a fabrikování kauz, které objektivitě a principu novinářské nezávislosti neprospívají.

Co se konkrétně týká výroku pana prezidenta na adresu médií, mohu opět sdělit jen svůj osobní názor. Přes výše zmíněné výhrady nikoli na adresu médií jako celku, ale některých jejich zástupců, kteří dokáží zásadním způsobem zasáhnout do osobní integrity člověka – a nemusí to zdaleka být jenom politik, i přesto bych takto svůj postoj neformuloval a nesdílím jej.

Dovolte mi ještě jednou poděkovat za Váš zájem o současné dění v naší společnosti, jakož i za Vaši otevřenost.


S úctou


      Petr Nečas