indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.2. - 24.3. 2013

Odpověď na dopis Karla Schwarzenbwerga

Na dopis předsedy TOP09 jsem odpověděl sám za sebe osobním dopisem, nemám právo hovořit za ostatní signatáře Dopisu ústavním a politickým představitelům. Bohumil Doležal


Pan

Karel Schwarzenberg

předseda TOP09

první místopředseda vlády České republiky


Praha, 25. března 2013


Vážený pane předsedo,


Děkuji Vám za odpověď na Dopis ústavním a politickým činitelům, mimochodem, jste zatím jediný, kdo odpověděl. Je to ostatně logické, dopis neobsahoval výzvu, aby na něj adresáti odesilatelům odpověděli, nýbrž pouze výzvu, aby zaujali jasné a jednoznačné stanovisko k některým programovým záměrům pana prezidenta, s nimiž se svěřil národu ve svém inauguračním projevu. Můj dopis je zcela osobní, nemám žádné pověření, abych hovořil jménem signatářů dopisu (většinu z nich ostatně ani neznám, to, na čem se spolu shodneme, je pouze text, pod kterým jsme se podepsali). Přesto považuji za nutné se sám za sebe vyjádřit k tomu, co píšete.

Za prvé: není bohužel pravda, že jste se k výrokům pana prezidenta opakovaně jasně vyjádřil. Pan prezident ve svém projevu vyhlásil boj (mimo jiné) i podstatné části českých médií, a vyzval přítomné, aby (zase mimo jiné) se k němu v této věci přidali. Jasná odpověď by tedy zněla, zda tu výzvu přijímáte, nebo odmítáte. To jste ani Vy, ani další činitelé, na něž jsme se obrátili, neučinili.

Za druhé: nikdo Vám přece nevyčítá a ani nemůže vyčítat, že jste dopis nepodepsal, vždyť jste jeho adresátem.

A za třetí a jen na okraj: pod dopisem jsou nejen podpisy „intelektuální obce“, ale taky řady „obyčejných“ lidí ze všech koutů ČR. Připadají mi stejně, ne-li více důležití, protože jim nikdo nemůže zlomyslně vyčítat, že by si snad „přihřívali svou polívčičku“.

Přiznám se, že Vaše odpověď ve mně jen posílila základní pocit, který z politického dění u nás v poslední době mám, který mne vedl ke spoluúčasti na Dopise, a který mne děsí: totiž ten, že česká politická elita je vůči ambicím a záměrům pana prezidenta úplně bezbranná.


      V úctě


      Bohumil Doležal


P.S. Považujte prosím tento dopis za otevřený.