indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.2. - 24.3. 2013

Odpověď Karla Schwarzwenberga

Na Dopis čelným politickým představitelům z minulého týdne reagoval z adresátů Karel Scvhwarzenberg. Dopis přišel na mou adresu (byl jsem uveden jako odesilatel). Upřímně řečeno, nějaké odpovědi se v dopise nevyžadovaly, je to tedy ze strany pana předsedy Schwarzenberga cosi jako slušnost navíc. Korespondenci ze strany TOP09 tu dávám k dispozici, aby se s ní mohli seznámit i další signatáři dopisu. Nemám žádné právo mluvit za ostatní signatáře, nicméně chci na dopis pana Schwarzenberga reagovat sám za sebe jako jeho adresát a jako soukromá osoba. Svůj dopis tu dám k dispozici, jakmile jej panu předsedovi pošlu. Bohumil Doležal.

 
 

Vážený pán
Bohumil Doležal
Nad Octárnou 3/402
160 00 Praha 6

Praha, 13. března 2013

Vážený pane Doležale,

Potvrzuji přijetí Vašeho dopisu panu Schwarzenbergovi, kterým ho vyzýváte k vyjádření stanoviska k inauguračnímu projevu nového prezidenta republiky.

Váš dopis jsem obratem předal kolegyním ze sekretariátu ministra na MZV, o reakci pana Schwarzenberga Vás budeme dále informovat.

Děkuji a zůstávám s pozdravem
Ondřej Kolář
tajemník předsedy TOP09

 
 

Vážený pán
Bohumil Doležal
Nad Octárnou 3
160 00 Praha 6

Praha, 18. 3. 2013

Vážený pane Doležale,

Mnoho Vám děkuji za Váš dopis; názor, který v něm sdělujete, naprosto sdílím. Upozorňuji však, že k výrokům nového prezidenta jsem se opakovaně jasně vyjádřil – nerozumím tedy, proč mi píšete, že mé vyjádření postrádáte.

Vaše výzva obsahuje skutečně podpisy podstatné části české intelektuální obce, mezi signatáři je zastoupena i řada mých přátel. Já si ovšem, nenárokuji býti předním českým intelektuálem a jsem toho názoru, že můj podpis, coby aktivního politika, by byl interpretován značně odlišně než podpisy lidí z nezávislého prostředí.

Nakonec bych rád věděl, kdo byli přítomní ve Vladislavském sále, kteří výpad pana prezidenta odměnili potleskem.

Srdečně
Karel Schwarzenberg