indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.2. - 10.4 2013

Dopis ústavním a politickým činitelům

Včera, 11. března 2013, se obrátilo 93 občanů České republiky, mimo jiné publicisté Bohumil Doležal a Leo Pavlát, spisovatelé Zbyněk Hejda, Ivan Klíma a Jáchym Topol, spisovatel a historik Petr Placák, dopisem na významné politické představitele ČR, premiéra a předsedu ODS Nečase, prvního místopředsedu vlády a předsedu TOP09 Schwarzenberga, předsedkyni PS PČR Němcovou, předsedu Senátu PČR Štěcha, předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku, statutárního místopředsedu ČSSD a předsedu Asociace krajů ČR Haška, místopředsedkyni vlády a předsedkyni strany LIDEM Karolinu Peake. Vyzývají je, aby zaujali jasné a jednoznačné stanovisko k tomu, co prohlásil prezident ČR Miloš Zeman ve svém inauguračním projevu na adresu „podstatné části médií“. Text dopisu i seznam jeho signatářů přikládám.

 

RNDr. Petr Nečas, předseda ODS a předseda vlády České republiky, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana PSČ 118 01

Karel Schwarzenberg, předseda TOP09 a první místopředseda vlády České republiky, Michnův palác, budova č. 2, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky,Senát parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, 118 01

Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD, Česká strana sociálně demokratická, Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1

JUDr. Michal Hašek, statutární místopředseda ČSSD, předseda Asociace krajů ČR, Česká strana sociálně demokratická, Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1

Karolina Peake, místopředsedkyně vlády ČR, předsedkyně strany LIDEM, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1

 

Praha, 11. března 2013

Vážená paní/Vážený pane,

8. března přednesl nový prezident ČR Miloš Zeman i za Vaší přítomnosti ve Vladislavském sále Pražského hradu inaugurační projev, v němž se věnoval mimo jiné médiím.

Označil „podstatnou část českých médií“ za jeden ze tří ostrovů negativní deviace (jako další dva jmenoval kmotrovské mafie a neonacistické bojůvky) a prohlásil, že proti těmto třem jevům hodlá bojovat. A vyzval pak přítomné osobnosti společenského života, aby s ním v tomto boji spolupracovaly. Shromáždění jej za to odměnili spontánním potleskem.

Prezidentovo stanovisko považujeme v celém polistopadovém vývoji za bezprecedentní. Uplatňuje vůči „podstatné části médií“ princip kolektivní viny a paušálním odsouzením připomíná různá prohlášení předlistopadových politiků. Zároveň jde o nepřímý, ale zjevný útok na svobodu projevu v České republice. Svoboda a pluralita v médiích je přitom nedílnou součástí svobody a plurality ve společnosti, a pokud představitelé veřejného života budou to, co pan prezident programově vyhlásil, ignorovat nebo dokonce veřejně podporovat, zpronevěří se závazku, který mají vůči občanům České republiky.

Proto Vás žádáme o jasné a jednoznačné stanovisko k těmto programovým záměrům prezidenta Zemana. Nemůžeme zamlčet, že je od Vás zatím postrádáme.

V úctě

David Bartoň, knihovník
Edita Beníšková, redaktorka
Mgr. Tomáš Bernhardt, historik
Jan Burian, publicista a hudebník
Lenka Daňhelová, básnířka, překladatelka
Bohumil Doležal, publicista
Petr Doležal, programátor
Martin Doležel, podnikatel
Adam Drda, publicista a dokumentarista
Mgr. Vladimír Drápal, ředitel městského divadla Louny
Miroslav Fleischman, obchodní zástupce
Ing. Ctibor Fojtíček, důchodce
Jan Fried, IT
Jakub Guziur, vysokoškolský pedagog
Jan Hájek, architekt
Zbyněk Hejda, básník
Anna Hradilková, sekretářka
Kristýna Horáková, manažerka
Heřman Chromý, úředník
Tomáš Jakubec, živnostník
Anna Kareninová, překladatelka
Viktor Karlík, výtvarník
Ivan Klíma, spisovatel
Helena Klímová, psychoterapeutka
Petr Kopecký, vysokoškolský učitel
Jan Kotrč, podnikatel
Jana Kováříková, administrativní pracovnice
Radek Kozdera, kuchař
Richard Kraus, soukromník
Vít Kremlička, básník a literární kritik
Mikuláš Kroupa, ředitel o.s. Post Bellum
Julie Kučerová, studentka, sociální pracovnice
Peter Kuhar, publicista, překladatel
Ivan Lejdl, důchodce
Martin Litomiský, evangelický kazatel
Hana Leszkovenová, v domácnosti
Ing. Taťána Lutovská, projektantka
Eva Malíková, ekonom
Hana Mahlerová, fotografka
Mariana Machová, vysokoškolská učitelka
Lenka Malíková, etopedka
Michal Mánek
Dagmar Mašínská, učitelka
Michal Matzenauer
Ondřej Mikauš, psycholog
Michael Mládek, asistent fin.ředitele
Mgr. Ilona Musichina, redaktorka
Jan Nedvěd, býv. Šéfredaktor Tváře
Petr Němeček, stavař
MUDr Rudolf Nenutil, lékař
Petr Nosálek, novinář a překladatel
Leoš Novotný, technik
Petr Onufer, překladatel a redaktor
Pavel Otto, novinář,
Viktor Parkán
Václava Parkánová, PR a marketing pro 365 o.p.s.
Miroslav Patočka, podnikatel
Leo Pavlát, publicista
PhDr. Jana Petrová, historička
RNDr. Petr Pešice PhD.
Petr Placák, spisovatel, historik
Terezie Pokorná, šéfredaktorka Revolver Revue
Pavel Pokorný, pedagog
Ing. Pavel Polák, úředník
BcA. Martin Procházka, fotograf
Ivan Rigel, fotograf
Tamara Rublová, jazyková redaktorka
Mgr. Jiří Seydler, divadelní režisér
Jan Scheinost, editor
Petr Skoták, učitel
Renata Sáronská , rentiérka
Karel Strachota, manažer nestátní neziskové organizace Antonín Straka, OSVČ
Martin Svoboda, redaktor, překladatel
Mgr. Martin Svoboda, předseda představenstva akciové s.
Mgr. Miroslav Svoboda, ředitel sociálního zařízení
Mgr. Michaela Svobodová, teatroložka
Mgr. Sylva Vaněček Šauerová, analytička
Jiřina Šiklová, socioložka
Ing. Jiří Šimeček, jednatel firmy
PhDr. Rudolf Šmíd, sociolog
Michael Špirit, vysokoškolský pedagog
Petr Tomíšek, redaktor
Jáchym Topol, spisovatel
Marek Vajchr, proděkan FAMU
Vladislav Vaňák, ředitel SVP
Alena Vaňáková, učitelka konzervatoře
Jiří Vaněk, finanční poradce
Michal Vaněk, technik v zahradnictví
Jaroslava Zandlerová, zdravotní sestra
Martin Zmeškal, restaurátor
Viktor Žárský, biolog
Monika Žárská, vysokoškolská učitelka