indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

9.5. - 13.5.2006

ARCHIV

Odbory v předvolební akci

Odborové hnutí má v postkomunistické České republice specifickou podobu. Jednak zde existuje Českomoravská konfederace odborových svazů, nástupnická organizace komunistických odborů, s velikým barákem, mohutným aparátem, slušnou finanční základnou a dobrou schopností uvádět do pohybu klaky za účelem celostátních demonstrací, jež pro účastníky z venkova bývají zároveň spojeny s vlastivědným a nákupním výletem do Prahy. Připomíná tak zároveň ROH i někdejší Občanské fórum, má však podstatně tužší kořínek než OF. Její předseda bývá tradičně senátorem za ČSSD. Pak je tu pár menších, leč vlivných organizací původně s výrazně kverulantským charakterem. Například LOK, kterému se podařilo katapultovat svého předsedu (nebo prezidenta?) až do funkce ministra zdravotnictví. Také předseda „Odborového svazu železničářů“ se dopracoval toho, že může zasahovat to rozhodovacích procesů na železnici. Na rozdíl od ČMKOS disponují tyto organizace vlivným členstvem, které je schopné na povel svých předáků poměrně ukázněně reagovat a na pár hodin nebo dní pořádně znepříjemnit svým bližním život. Je otázka, zda část členstva přitom není – přímo nebo nepřímo - vydána své mateřské organizaci na milost a nemilost. I tyto organizace mají vazby na ČSSD. Na jednu stranu je to přirozené, nejsilnější odbory vždycky inklinují k levici. Na druhou stranu, když se to přežene, je to na pováženou. Cílem těchto odborových uskupení je podpora, respektive zachování monopolu, hlavně toho vlastního. Technikou je pronásledování veřejnosti, která by pak měla být nakloněna vyjít svým trapičům vstříc a podpořit jejich požadavky, aby od nich měla zase na chvíli pokoj.

Dnes chystají „odboráři“ předvolební protesty proti ODS. Formální záminkou je odpor strany vůči zákoníku práce, který posiluje jejich monopol (malé odborové organizace, např. strojvůdci, utřou hubu). Proto předseda ČMKOS Štěch vyzývá odboráře, aby nevolili ODS, Dušek dokonce chystá předvolební protesty na znamení nespokojenosti s ODS (i proti prezidentovi, že není dost nestranický a jejich monopol nepodporuje). Protestní akce propuknou 23. května na různých, blíže neurčených místech republiky, a není vyloučeno, že se zastaví (některé) vlaky, tentokrát jen „na několik desítek minut“. „Má to být varování a upozornění“, praví odborový boss. „Takže by to nemělo být příliš citelné. Protože ti, kteří by byli nejvíce postiženi zrušením Zákoníku práce, jsou zároveň našimi zákazníky.“ Pořádně zahulit dostanou tedy „zákazníci“ až po volbách, pokud se opováží zvolit ODS.

Tristní podoba odborového hnutí v ČR a jeho nemotorné a bezohledné zásahy do politiky jsou smutným svědectvím toho, jak si česká společnost neví s demokracií rady. Postkomunistický odborový moloch a pár agresivních nátlakových lobby, které mají k dispozici účinné nástroje, jak vydírat veřejnost. Lze se lidem divit, že jsou politikou otráveni, když ji dělají i tihle?

13. května 2006