indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

31.1. 2016

Aspoň trochu zdrženlivosti!Jeho excelence
Pan
Andrew H. Schapiro
Velvyslanec Spojených států v České republice

Jeho excelence
Pan
Otto Jelinek
Velvyslanec Kanady v České republice

Její excelence
Paní
Jan Tompson OBE
Velvyslankyně Velké Británie v České republice

Její excelence
Paní
Siri Ellen Sletner
Velvyslankyně Norského království v České republice

Jeho excelence
Pan
Moon Hayong
Velvyslanec Korejské republiky v České republice

Praha, 31. ledna 2016


Vaše excelence, vážený pane velvyslanče/vážená paní velvyslankyně,

Obracíme se na Vás jako členové spolku, jehož cílem je hájit a posilovat demokratické pořádky a právní řád České republiky. Obojí nám leží na srdci mimo jiné i proto, že mnozí z nás o prosazení demokratických pořádků usilovali jako členové nezávislé skupiny Demokratická iniciativa už za komunistického režimu.

Velvyslanectví Kanady, Koreje, Norska, Velké Británie a USA zahájila k 21. lednu 2016 na sociálních sítích šestitýdenní protikorupční kampaň. Kampaň je součástí Vašeho dlouhodobého úsilí o otevřenost, transparentnost a odpovědnost v České republice, a jejím cílem má být „sdílet zkušenosti z našich zemí, které máme s bojem proti korupci a se zvyšováním transparentnosti“. Uvítali byste přitom, jak jste uvedli už dříve, kdyby vláda České republiky zintenzívnila plnění svých závazků, a těšíte se na její další kroky.

Vážíme si Vaší starosti o poměry v naší zemi. Chápeme taky obtíže, s nimiž se setkává diplomat při snaze pochopit společenské dění v cizí zemi. Abychom Vám Váš úkol usnadnili, rádi bychom Vás informovali o některých politických aspektech boje proti korupci v České republice, na němž se podílíte.

Pod heslem boje proti korupci probíhala u nás od jara roku 2012 rozsáhlá a intenzivní veřejná kampaň. Ta přivodila mimo jiné i velké politické změny, které poznamenaly tvář České republiky.

V lednu 2013 byl zvolen lidovým hlasováním prezidentem republiky populista a xenofob se zjevnými nadstandardními sympatiemi k putinovskému Rusku. Jeho umírněný demokratický oponent neměl ve zjitřené atmosféře celospolečenského boje proti korupci žádnou šanci.

V létě 2013 padla po okázalém policejním zásahu vláda; korupční jednání se nikomu z vyšetřovaných dodnes nepodařilo prokázat. Nově zvolený prezident pak najmenoval vládu, jejíž velkou část tvořili členové jeho malé mimoparlamentní strany. Tato vláda nedostala důvěru Poslanecké sněmovny, přesto zůstala vzhledem k okolnostem ve funkci víc než půl roku.

V Poslanecké sněmovně, zvolené v říjnu 2013, má demokratická opozice jen necelou čtvrtinu mandátů. Významné, ne-li dominantní postavení v české politice získalo improvizované hnutí miliardáře Andreje Babiše. Jeho předseda soustředil ve svých rukou velkou hospodářskou, politickou i mediální moc. Stal se prvním místopředsedou a ministrem financí nové vlády a ovládl mj. dva nejvýznamnější české deníky. Na veřejnosti se přitom tento oligarcha prezentuje jako vůdčí představitel obyčejných lidí, kteří svrhli vládu politiků, co nemakali a kradli.

To vše proběhlo v rámci celospolečenského boje proti korupci, za transparentnost a otevřenost. Je jistě pravda, že velký díl zodpovědnosti za tento neblahý vývoj nese česká veřejnost, také my, protože jsme nedokázali té nestydaté a politicky účelové kampani dost energicky čelit. Vzhledem k tomu, že se výslovně a opakovaně hlásíte k myšlence odpovědnosti, přivítali bychom však taky, kdybyste aspoň malý díl spoluzodpovědnosti vztáhli i sami na sebe. Nejsme přitom maximalisté: myslíme si jen, že pro začátek by z Vaší strany stačilo trochu víc zdrženlivosti.

Těšíme se na Vaše další kroky.


V úctě

členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:

Bohumil Doležal
Dagmar Drahná
Petr Dušejovský
Miroslav Fleischman
Vladimír Fritsch
František Hodík
Johana Hovorková
Vladislav Kahle
Danuše Kahleová
Jana Kováříková
Petr Kreuz
Jaroslav Lenert
Jiří Liška
Martin Litomiský
František Lízal
Hana Mahlerová
Petr Macháček
Josef Matoušek
Jitka Matoušková
Pavel Otto
Herbert Pařízek
Jan Pavlík
Hana Petrásková
Ondřej Pěč
Vojtěch Průša
Ivan Rigel
Jan Scheinost
Kamil Skřivan
Lenka Smětáková
Gabriela Sodomková
Milan Sýkora
Pavla Sýkorová
Pavel Šafr
Jiří Šimeček
Miroslav Štengl
Karel Štindl
Stanislav Toula
Vladislav Vaňák
Hanuš Velebný
Ladislav Voves
Jan Vyskočil
Milan Zapletal
Jan Zima, důchodce
Jan Zima, student


P.S. Považujte prosím tento dopis za otevřený. Pokusíme se přesvědčit i další občany České republiky, aby se k nám připojili.