ŻYCIORYS

Urodzony w 1940 roku.

Skończył bohemistykę i germanistykę na Uniwesytecie Karola (promocja doktorska w roku 1962)

Współpracownik czasopisma polityczno-kulturalnego „Tvář“ (zostało zakazane przez komunistów w roku 1965, po raz kolejny w roku 1969)

W roku 1977 podpisał „Kartę 77“

W latach 1987-88 sekretarz i wiceprzewodniczący niezależnej grupy „Demokratická iniciativa“

1990-1992 poseł do Zgromadzenia Federalnego ČSFR (Czeska i Słowacka Republika Federacyjna) z ramienia partii Občanské Fórum (Forum Obywatelskie), następnie ODS (Obywatelska Partia Demokratyczna)

1992-93 główny doradca czeskiego premiera Václava Klausa

1993-2002 wykładał historię czeskiej i węgierskiej polityki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola

Od roku 1997 współpracownik dziennika „Lidové noviny“, od roku 2001 współpracuje z największym czeskim dziennikiem „Mladá fronta Dnes“

Od września 2000 redaguje internetowy notatnik „Události“ („Wydarzenia“)

Bohumil Doležal